El-Batın Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Batın Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Bâtın : الباطن

Günü:
Pazar
Vakti: Ay
Okunma Zamanları: Gün ortası, Öğle Vakti
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 33
Anlamı: Herşeyden gizli
Kerameti: Ya Batın ismini Hergün 33 kere okuyana Eşyanın sırları görünür ve ilahi sırlar açık açık meydana çıkmış olur.İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.

Batın | El-Batın İsminin Anlamı

Batın isminin lügat anlamları

Batane kökünden türemiş olan el-Batın ismi, gizli olmak, içerde olmak, içine nüfuz etmek, girmek, bir şeyin iç yüzünü bilmek anlamlarına gelmektedir.

EL-BÂTIN: Mahlukâtın nazarlarından gizlenen; her şe­yin iç yüzünden haberdar olan.

“O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 57:3)

El-Batın, aynı zamanda gizli anlamına gelmektedir. Giz­li sırlarımızı bilen Allah, bizim gizli olarak yaptığımız gü­nahlarımızı da bilir; ona gizli yoktur.

Batın isminin ıstılah anlamları:

Batın; zatı, duyu ve hislerle kavranamayandır.

Batın; görünmeyenleri ve gizli olanları bilendir.

Batın; hiç kimsenin idrak edemediği sırları içinde barındıran.

Batın | El-Batın Fazileti ve Sırları

1. EL-BÂTIN ismini vird edinip zikrine devam eden kimseye kısa zamanda İlahî keşifler açılır, kalbi nurlarla do­lar, gönül gözü ile çok lâtif ve güzel şeyler seyreder; ferah ve sürür içinde bulunur.

2. Kendisini her gören sever ve her meşru isteği yapılıp yerine getirilir. Duaları da makbul kimselerden olur.

3. Her gün, günde üç vakit olmak üzere (33)’er defa zikredilirse kendisine ilahi keşifler ve nurlar açılır; birtakım ilahi esrara vakıf edilir.

4. EL-BÂTIN ismini her namazdan sonra (62) kere oku­yan kimse korkularından kurtulur ve korktuğu şeylerden güvende olur.

5. ”EZ-ZÂHİR” ismiyle birlikte “YÂ ZAHİRÜ YA BÂTIN” diye (62) defa zikreden kimse, şeytanın kafa karıştırmasın­dan ve verdiği vesveselerden kurtulur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال