El-Bais Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Bais Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Bais : الباعث


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 573
Anlamı: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
Kerameti: Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir.

Bais | El-Bais İsminin Anlamı

Bâis isminin lügat anlamı:


Ba‟s kelimesinden türemiş olan el-Bâis ismi; harekete geçirmek, bir tarafa yöneltip göndermek, bir işle görevlendirmek, uykudan uyandırmak ve diriltmek anlamlarına gelir.

el-Bâis ismi Kur’an’da bu şekilde Allah için kullanılmamıştır. Meşhur el-Esma‟ül-Hüsna hadisinde zikredilmektedir.

EL-BÂİS: Peygamberler gönderen, mahlukâtı, ölü­münden sonra âhirette yeniden dirilten.

Bâis isminin ıstılah anlamı:

Bâis; uykudan uyandıran ve ölüyü diriltendir.

Bâis; peygamber gönderen, melekler sevk edendir.

Bâis; bulutları hareket ettirip yağmuru gönderendir.

Bâis; kullarının derecelerini yükselten, onlara makam ve mevki verendir.

Bais | El-Bais Fazileti ve Sırları

1. Şartlarına ve usulüne uygun olarak bu ismin zikri­ne devam eden kimse, her zaman düşmanlarına karşı üs­tünlük sağlar. Yüce Allah’tan her zaman iltifat ve ikramlar görür.

2. Uykuya yakın elini göğsüne koyup (100) kere “Yâ Bâis” diyen kimsenin kalbi nurlanır, ilim ve hikmet ilham edilir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال