El-Ahir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Ahir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Ahir : الآخر


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 801
Anlamı: Son
Kerameti: Hergün 100 defa okuyanın kalbinde yalnız Allahü Teala’nın sevgi ve muhabbeti bulunur.Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır.

Ahir | El-Ahir İsminin Anlamı

EL-AHİR: Her şeyin yok oluşundan sonra var olan, bü­tün eşyadan sonra bâkî kalacak olan demektir.

Allah (c.c) kullarının yaptığı yanlışlar yüzünden hemen helak etmez ve bekler.Tevbe için fırsat tanır ve bağışlamak için imkanlar fırsatlar verir. İnsanlar gibi aceleci davranıp onları yakalamak, rezil etmek ve helak etmek için uğraş­maz. Aksine tevbe etmelerini ve bağışlamayı çok sever. Bu davranışı aslında bize örnek olması için Peygamberimiz yoluyla bize bildirmiştir ama ders almak da bir iman ve izan işidir:

Ahir isminin ıstılah anlamları:

Ahir; varlığı sonrasız olandır, kendisinden sonra hiçbir şey kalmayandır

Ahir; yol gösteren, sonsuz saadete iletendir.

Ahir; dilediği kullarının kusurlarını sonuna kadar erteleyen.

Ahir | El-Ahir Fazileti ve Sırları

1. Her gün (100) kere okuyan kimsenin kalbinden “mâsivâullah”a ait, yani Allah’tan alıkoyan dünyalık zevk ve eğlencelere ait duygu ve düşünceler, bağlılıklar sev­giler ve muhabbetler çıkar, sadece Allah rızasına ait olan duygu ve düşünceler kalır.

2. Her gün (77) defa okuyan kimse, Allah’ın izni ve kere­miyle amel-i salih ve takvaya ulaşır; akıbeti hayır olur.

3. Bu ismin belirtilen miktarda zikri zalimleri ve zorba­ları ıslah eder; yoldan çıkmışları yola getirir. Islah olma­sı için üzerine okunan kimse istenilen yola gelmezse ya büyük zarar görür ya da helak olur. Çünkü bu isim beddua ve kahır isimlerindendir.

4. “YÂ EVVELİ) YÂ ÂHİR” isimlerini birlikte her sabah (838) kere okuyan kimse, bütün düşmanlarına galip ola­cağı haber verilmiştir.

5. Her iki isimi bir tabağa yazıp, üzerine yine her iki isim birden (838) okunsa, sonra temiz su ile silinerek, konuşa­mayan veya herhangi bir nedenle dili tutulmuş veya keke­melik bulunan bir kimseye, bir nüshası da üzerinde iken 7 gün veya 21 gün içirilse, Allah’ın izniyle, bu isimler hürme­tine kısa zamanda dilinin çözüleceği ve şifaya kavuşacağı bildirilmiştir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال