Ed-Darr Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Ed-Darr Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Ed-Darr : الضار


Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1001
Anlamı: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
Kerameti: Her Cuma gecesi 100 defa okuyan düşmüş olduğu dertten kurtulur.Fakir ve düşkünler bu isme devam etmelidirler.Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.Zararlı kişinin kahrı için.

Darr | Ed-Darr İsminin Anlamı

Ed-Darr ismi; zarar veren, zarar verici şeyleri yaratan, zarar verilmesine fırsat veren, zarar verme kuvvetini ve kudretini yaratan anlamlarına gelmektedir.

Buna sıkan, boğan bunaltan, imtihan eden ve eleyen anlamlarını da ekleyebiliriz. Çünkü hayat bir imtihan ola­rak yaratılmış ve insanlar bu imtihanın en önemli unsur­larından biridir. İnsanların ve cinlerin iyisi kötüsünden, mümin kafirinden ayrılıncaya kadar burada kısa bir süre de olsa belli sıkıntılara maruz kalacak ve bu hayat yaşanacaktır.

Darr isimlerinin ıstılah anlamları:

Darr; dilediği kullarına zarar ve sıkıntı isabet ettirendir.

Darr; kimi kullarının kimi kullarına zarar vermesine izin verendir.

Darr; yeryüzündeki bütün zarar imkânlarını ve kudretini yaratan, elinde bulundurandır.

Darr | Ed-Darr Fazileti ve Sırları

1. Bu isim de “EL-KAHHAR, EL-CEBBAR, EL- MÜNATKİM” gibi isimlerdendir ve hak edenlere zarar vermek, özellikle dine musallat olanları def etmek için okunan isimlerdendir.

2. Belirtilen esaslara uygun olarak, kim bu ismin zikrine devam ederse, kendisine düşmanlık edip kin besleyenler, kısa bir süre sonra dağılıp perişan olurlar. Düşmanlığa.de­vam edenler ise kısa bir süre sonra helâk olurlar.

3. Her Cuma gecesi (100) kere “YÂ DÂRR” diye zikre­den kimse, Cenab-ı Hakka yakın olur; her türlü zarardan korunur
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال