Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 6. Cüz Özeti

Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 6. Cüz Özeti

Kur'an-ı Tanıyalım (6. Cüz Özeti)

Altıncı Cüz


1. Altıncı cüz Nisa Suresi 148 – 176 ve Maide Suresi 82. ayetler arasıdır.
 
2. Nisa Suresi 148-175. ayetler arasında ehli kitaptan bahseder. Yahudilerin işlediği günahlar ve hıristiyanların teslis inancı üzerinde durulur.

3. Nisa Suresi 176. ayet mirastan bahseder ve sure biter.

Maide Suresi

4. Maide, üzeri kurulmuş yemek sofrası demektir. Havarilerin hazreti İsa’dan gökten bir sofra istemeleri nedeniyle ayetler nazil olmuş ve surenin ismi olarak kabul edilmiştir.

5. Sure içerisinde yiyeceklerle ilgili haram ve helaller göze çarpmaktadır. Ayrıca ehli kitaptan bahseden bir çok âyet de surede yerini almıştır.

6. 3-5 ayetler arasında yenilmesi haram ve helal olan etlerden söz edilmiştir.

7. Altıncı âyette abdest ve teyemmümden bahseder.

8. 12 – 26 ayetler arasında ehli kitaba uyarılar yapılmaktadır. Yahudi ve hıristiyanların bazı asılsız iddialarına da cevap verilmiştir.

9. 27-31 ayetler arasında hazreti Adem’in oğulları Habil ve Kabilden bahsedilir.

10. 32. âyette bir kişiyi öldürmenin tüm insanlığı öldürmek olduğu kabul edilmiştir.

11. 33 – 39 ayetler arasında eşkıyanın ve hırsızlık suçunun cezası tespit edilmiştir.

12. 41 – 82 ayetler arasında ehli kitabın iki yüzlülüğü, ayetleri tahrif etmeleri, namaz ile alay etmeleri, Allahı cimrilikle itham etmeleri, hıristiyanların Meryeme ve İsa’ya tapmaları, Yahudilerin hıristiyanlardan daha tehlikeli oldukları anlatılmıştır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال