El-Kaviyy İsminin Fazilet ve Sırları

El-Kaviyy İsminin Fazilet ve Sırları

EL-KAVİYY isminin zikri (117) adettir. Zikir saati Zühre, günü, Cuma’dır.

  1. Bu ismin zikri fetih için uygundur. Nitekim, İstanbul fethedilemeyince, hocası merhum Akşemseddin’in, yanında bulunan Ehl-i Kalp kimselerle birlikte otağın içerisinde sabaha kadar bu ismin zikriyle meşgul ol­duğu nakledilir. Ayrıca kendisin de meşgul olduğu ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin de fetih süresince bu tertibi üç kere yerine getirdiği ve tertibi her tamamla­yışta surlara doğru üflediği nakledilmektedir. Nihayet bir salı günü sabahı, Merih saatinde Yüce Allah fethi müyesser kıldı. Yavuz Sultan Selim Han’ın da, Mısır seferinde bu ter­tibi yerine getirdiği nakledilmektedir ki, sonunda Mısır’ın fethi kendisine müyesser olmuştur.
  2. Vücudunda zafiyet (takatsizlik) veya kansızlık bulu­nan olan bir kimse, her gün (114) defa okuyarak bu ismin zikrine devam etse, zafiyeti ve kansızlığı gider, kuvveti ye­rine gelir.
  3. Zayıf bir mazlum okusa, zalimin zulmünden emin olur.
  4. Her gün evinden çıkmadan (126) kere okumaya de­vam eden kimse, bütün zahmet ve meşakkatlerden kurtu­lur, işlerini kolayca görür, kalp ve ruh kuvveti kazanır.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال