114 Sure Ebubekir Şatıri Sesinden Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Hatim Videoları

114 Sure Ebubekir Şatıri Sesinden Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Hatim Videoları

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim zamandan münezzeh, tüm zamanlara ve insanlara gönderilmiş bir mucizedir. Okunduğunda insana Allah’ın hükümlerini anlatmasının yanında insana huzur veren bir etkisi de mevcuttur.

Ebubekir Şatıri'nin sesinden sure sırasına göre hazırlanmış Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim hatim videoları.

Sureler: 1. Fatiha Suresi 2. Bakara Suresi 3. Al-i İmran Suresi 4. Nisa Suresi 5. Maide Suresi 6. En’am Suresi 7. A’raf Suresi 8. Enfal Suresi 9. Tevbe Suresi 10. Yunus Suresi 11. Hud Suresi 12. Yusuf Suresi 13. Ra’d Suresi 14. İbrahim Suresi 15. Hicr Suresi 16. Nahl Suresi 17. İsra Suresi 18. Kehf Suresi 19. Meryem Suresi 20. Taha Suresi 21. Enbiya Suresi 22. Hac Suresi 23. Mü’minun Suresi 24. Nur Suresi 25. Furkan Suresi 26. Şuara Suresi 27. Neml Suresi 28. Kasas Suresi 29. Ankebut Suresi 30. Rum Suresi 31. Lokman Suresi 32. Secde Suresi 33. Ahzab Suresi 34. Sebe Suresi 35. Fatır Suresi 36. Yasin Suresi 37. Saffat Suresi 38. Sad Suresi 39. Zümer Suresi 40. Mü’min Suresi 41. Fussilet Suresi 42. Şura Suresi 43. Zuhruf Suresi 44. Duhan Suresi 45. Casiye Suresi 46. Ahkaf Suresi 47. Muhammed Suresi 48. Fetih Suresi 49. Hucurat Suresi 50. Kaf Suresi 51. Zariyat Suresi 52. Tur Suresi 53. Necm Suresi 54. Kamer Suresi 55. Rahman Suresi 56. Vakıa Suresi 57. Hadid Suresi 58. Mücadele Suresi 59. Haşr Suresi 60. Mümtehine Suresi 61. Saf Suresi 62. Cuma Suresi 63. Münafikun Suresi 64. Tegabun Suresi 65. Talak Suresi 66. Tahrim Suresi 67. Mülk Suresi 68. Kalem Suresi 69. Hakka Suresi 70. Mearic Suresi 71. Nuh Suresi 72. Cin Suresi 73. Müzzemmil Suresi 74. Müddessir Suresi 75. Kıyamet Suresi 76. İnsan Suresi 77. Mürselat Suresi 78. Nebe Suresi 79. Naziat Suresi 80. Abese Suresi 81. Tekvir Suresi 82. İnfitar Suresi 83. Mutaffifin Suresi 84. İnşikak Suresi 85. Buruc Suresi 86. Tarık Suresi 87. A’la Suresi 88. Gaşiye Suresi 89. Fecr Suresi 90. Beled Suresi 91. Şems Suresi 92. Leyl Suresi 93. Duha Suresi 94. İnşirah Suresi 95. Tin Suresi 96. Alak Suresi 97. Kadir Suresi 98. Beyyine Suresi 99. Zilzal Suresi 100. Adiyat Suresi 101. Karia Suresi 102. Tekasur Suresi 103. Asr Suresi 104. Hümeze Suresi 105. Fil Suresi 106. Kureyş Suresi 107. Ma’un Suresi 108. Kevser Suresi 109. Kafirun Suresi 110. Nasr Suresi 111. Tebbet Suresi 112. İhlas Suresi 113. Felak Suresi 114. Nas Suresi.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال