Hz. Davud Kimdir? Dini Orucu, İlgili Ayetler

Hz. Davud Kimdir? Dini Orucu, İlgili Ayetler

HZ.DAVUD ALEYHİSSELAM KİMDİR, HAYATI, DİNİ, ORUCU, İLGİLİ AYETLER


Allah’ın peygamberlikle şereflendirdiği Hazreti Davud’un nesebi Hz. İbrahim’e kadar uzanmaktadır.*

Hazreti Davud, Yakub aleyhisselâmın oğlu Yehuda’nın soyundandır. İşmuil aleyhisselâmın vefatından sonra, kendisine peygamberlik verilmiş ve kayınpederi Talut’un ölümünden sonra da İsrail oğullarına hükümdar olmuştur.

Hazreti Davud’a verilen “Zebur” adlı kitap, hep öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibaretti. Şeriata ait hükümleri kapsamıyordu. Yani içeriğinde haram ya da helale dair ahkamlar yer almıyordu. Zebur 150 sureden ibaret olup, nasihat ve öğütlerden ibaret bir kitaptı. İbrani diliyle Ramazan’da nazil olmuştur. Hz. Davud, Musa aleyhisselâmın şeriatı ile amel etmiştir.

Hazreti Davud elbette sıradan bir insan değildi Allah onu peygamberlik şerefi ile şereflendirmişti. Diğer peygamberler gibi o da üstün bir ahlak ve meziyete sahipti.

Çok ibadet eder, çok oruç tutardı. Hayatı boyunca bir gün yemek yiyip bir gün oruç tutmuştur. Günümüzde bilinen Hz. Davud Orucu buradan gelmektedir.

Kuran’da onunla ilgili şöyle buyrulmuştur:

« Şanım hakkı için, biz Davud’a tarafımızdan bir fazilet verdik. Ey dağlar ve kuşlar, Davud ile beraber teşbih edin dedik. » (Sebe, 10)

« Gerçekten biz dağlan onun emrine bağlı kıldık da, akşam ve kuşluk vakti onunla teşbih ederlerdi.» (Sad, 18) '

Davud aleyhisselâmın çok hoş bir sesi vardı. Zebur’u okudukça, dinleyenler pek ruhanî zevklere dalarlardı.

Bir mucize olmak üzere, mübarek elleri ile demiri mum gibi yumuşatır ve demirden zırh yapardı.

« Ve onun için demiri yumuşattık. » (Sebe, 10)

Kendi elinin emeği ile yiyeceğini kazanırdı. Devlet hazînesinden para almak istemezdi.

İnsanlara daima öğütler verir, adaletle hüküm vermeye çalışır dururdu.

Kudüs şehrini fethederek, hükümet merkezi yaptırmıştı. Umman beldelerini, Haleb’i, Nusaybin’i, Ermenistan’ı ele geçirmişti.

Kırk sene hükümette bulunduktan sonra, yetmiş yaşında vefat etmiştir.

Bir başka ayette de onun hakkında şöyle denmiştir:

« Kuvvetli kulumuz Davud’u da hatırla. Çünkü o Allah’ın rızasına daima dönendi. » (Sad, 17)

Hz. Davud yaşamı boyunca, saltanat ve peygamberliği şahsında toplamıştı. Allah onu birçok lutuf ve ihsanlara mazhar kılmıştı.

Ona en büyük ihsan ve ikramlardan biri de, Hz. Süleyman’ın kendisine hediye olarak gönderilmesidir. Zira Hz. Süleyman da kendisi gibi hem peygamber hem de sultan olacaktı.

Rivayetlere göre Hz. Davud, Hz. Musa’nın vefatından yaklaşık 535 sene sonra vefat etmiştir.

O vefat ettiğinde Hz. Süleyman, henüz on iki yaşlarında bulunuyorlardı.

Eğer dünya ebedi kalınacak yer olsaydı, Allahu Teala onu peygamberlerine verirdi. O güzide hak elçileri bile bu köprüden geçmiştir.

Hayat bölüm bölümdür, gençlik ve ihtiyarlık

Hakk’a kul oldun ise bir budur bahtiyarlık...
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال