Yeni Konuşmaya Başlayan Çocuk İçin Okunacak Dua

Yeni Konuşmaya Başlayan Çocuk İçin Okunacak Dua

Çocuk konuşmağa başlayınca, en önce “Lâ ilâhe illâllah” kelimesi ona öğretilir. Bu 7 defa ona telkîn edilir. Sonra ona: “Fe te’âlâllahül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arşil kerîm” âyeti telkîn edilir.

Sonra Âyet-el kürsî’yi ve Haşr sûresinin sonu olan Hüvallahüllezî’yi okuyup öğretir. Düzgün konuşması, kekemelikten kurtulması için “rabbişrahlî sadrî veyesirlî emrî vah’ül ukdeten min lisânî yefkahü kavlî” ayetini okumalıdır.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال