Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Türkistan’da yetişen büyük mutasavvıf, Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nden hikmetli sözler.

Nakşibendiyye tarikatının kurucusu, Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nin hikmetli sözleri...

ŞÂH-I NAKŞİBEND HAZRETLERİ’NDEN HİKMETLİ SÖZLER

“Âlem-i kuds fezâsında uçabilmek için iki kanat lâzımdır. Biri, çok amel-i sâlih işlemek, diğeri de kendini kusurlu görmek.”[1]

***

“Bu yüce tarîkate sülûk edenlerin en kârlısı; tam bir niyaz, tevâzû ve tazarrû hâlinde yaşayıp yüksek himmet sahibi olanlardır. Bizi bu kapıdan geçirdiler. Ne bulduysam, niyaz, mahviyet, hiçlik ve yoklukta buldum.”[2]

***

“Bu yol­da hiçliğe bürünmek, varlığı terk edip yokluk izhâr etmek ve mütevâzı ol­mak, büyük bir kârdır. Bunlar, büyük bir devlete nâil olmanın ipuçlarıdır.”[3]

***

Şâh-ı Nakşibend -kuddise sirruh- mânevî hâlleri gizlemeye dâir, şu mânâya gelen beyti sohbetlerinde sıkça okurlardı:

“İçten (Hakk’a) âşinâ ol, dıştan ise habersiz gibi (davran)! Böyle güzel bir usûl, cihanda az bulunur.”[4]

***

“‒Ebedî kurtuluşumuz için ne yapa­lım?» diye sorulduğunda Hâce Nakşibend Hazretleri şu cevâbı vermiştir:

«‒Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun!» Yani, son nefeste na­sıl ki tamamen Hak Teâlâ’yı düşünmeniz lâzımsa, hayatınız boyunca da o şekilde uyanık olunuz!”[5]

***

“Allah Teâlâ, görülen, işitilen, hayâl edilen, düşünülen her şeyin dışındadır. (Kelime-i tevhîddeki) «Lâ (yani yoktur)» ifâdesinin hakîkati, Allah Teâlâ’dan bu tür şeyleri reddetmektir.”[6]

***

“Mâsivâya, yani kulu Allahʼtan uzaklaştıran dünyevî şeylere gönül bağlamak, bu yolda gidenler için en büyük gaflet perdesidir.”[7]

***

“İnsanların, Hak Teâlâ’dan uzak düşmelerinin sebebi, kendilerini uzak tutmaları ve kendi istekleriyle üzerlerine fazla dünya yükü almalarıdır. Yoksa feyz-i ilâhîde kusur yoktur.”[8]

***

“Cömert birinin evinde bulu­nan, onun ikramlarına nâil olur. Allah dostlarına hizmet ederek on­ların gönüllerine girenin de hâli böyledir!”[9]Dipnotlar:
[1] Abdullah Dehlevî, Mekâtîb-i Şerîfe, s. 232, no: 119. [2] Salâhaddîn bin Mübârek Buhârî, Enîsü’t-Tâlibîn, s. 46. [3] Enîsü’t-Tâlibîn, s. 47. [4] Enîsü’t-Tâlibîn, s. 67. [5] Reşahât, s. 130. [6] İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, II, 200, no: 272. [7] Salâhaddîn bin Mübârek Buhârî, Enîsü’t-Tâlibîn, s. 78. [8] Pârsâ, Sohbetler, s. 36. [9] Reşahât, s. 165.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال