Hz. Ebubekir'den Hikmetli Sözler

Hz. Ebubekir'den Hikmetli Sözler

İlk İslam Halifesi, ikinin ikincisi; Hz. Ebubekir’den (r.a.) hikmetli sözler...

İlk Müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisi; Hz. Ebubekir’in (r.a.) hikmetli sözleri.

HZ. EBÛBEKİRʼDEN HİKMETLİ SÖZLER

Hazret-i Ebubekir’in (radiyallahu anh) söylediği rivayet edilen hikmetli sözler.

“Resûlullah’a (ihlâsla) salavât getirmek; günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbetle) selâm göndermek, pek çok köle âzâd etmekten daha fazîletlidir. Resûlullah’ı sevmek ise canların özünden ve Allah yolunda kılıç vurmaktan daha üstündür.” (Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, VII, 161.)

***

“Allah rızâsı murâd edilmeyen sözde;

Allah yolunda harcanmayan malda;

Cehâleti hilmine gâlip gelen kimsede;

Allah için yapacağı bir işte, ayıplayanın ayıplamasından korkan kimsede hayır yoktur.”
(Ebû Nuaym, Hilye, I, 36.)

***

“Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!”

***

“Hakk’ı tanıyan âriflerin kölesi ol!”

***

“Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.”

***

“Dört kimse Allâh’ın sâlih kullarındandır:

Tevbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen,

Günahkârların affı için Rabbine yalvaran,

Din kardeşine gıyâbında duâ eden,

Kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan.”


***

“Akıllı kimse, takvâ sahibi olan; akılsız da zâlim olandır.”

***

“Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış, elde edince de onu geçmeye bak, daha güzelini yapmaya gayret et!”

***

“İnsanlara iyilik etmek, kişiyi âfetlerden ve belâlardan muhafaza eder.”

***

“Dünya mü’minlerin pazarı; gece ile gündüz sermayeleri; güzel ameller ticaret malları; Cennet kazançları; Cehennem de zararlarıdır.”

***

Bir kimse kendisini methedince şu tazarrûda bulunurdu:

“Allâh’ım, Sen beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi onlardan daha iyi bilirim. Allâh’ım, beni onların zannettiğinden daha hayırlı eyle! Onların bilmediği hatâlarımı mağfiret eyle, söyledikleri sözler sebebiyle de beni hesâba çekme!” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 104.)

***

“Kul, dünya nîmetlerinden bir şey sebebiyle kibirlendiğinde Allah Teâlâ, o nîmet kulundan gidinceye kadar ona buğzeder.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 37; Hânî, el-Hadâik, s. 288.)

***

“Övünmekten sakının! Topraktan yaratılan, yine toprağa dönecek ve kurtlar tarafından yenilecek olan insanın övünmek neyine! O, bugün canlı, yarın ölüdür.” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 101.)

***

“Allâh’ım! Ömrümün en hayırlı devresi sonu, amellerimin en hayırlı kısmı neticeleri, günlerimin en hayırlısı da Sana kavuştuğum gün olsun.” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 103.)

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال