Gökyüzüne Bakıldığında Okunacak Dua

Gökyüzüne Bakıldığında Okunacak Dua

GÖKYÜZÜNE BAKILDIĞINDA OKUNACAK DUA

Gökyüzüne Bakıldığında Okunacak Dua

Okunuşu: Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtıla. Sübhâneke fe kınâ azâbe’n-nâr. (Sûre-i Al-i îmrân, âyet: 191).

Anlamı: Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederim. Bizi cehennem azabından koru.

Bunun arkasından şu ilâve edilir:

Gökyüzüne Bakıldığında Okunacak Dua

Okunuşu: Tebâreke’l-lezi ceâle fi’s-semâi bürûcen ve ceale fihâ sirâcen ve kameran münirâ.

Anlamı: Allah’ın sânı âlimdir. O ki, gökte burçları ve ziyasıyla gündüzleri aydınlatan güneşi ve nûru ile gece karanlığını gideren yarattı. (Sûre-i Fürkan, âyet: 61).

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال