Berat Kandili Nedir? Berat Gecesinin Önemi ve Fazileti

Berat Kandili Nedir? Berat Gecesinin Önemi ve Fazileti
Berat Kandili Nedir? Berat Gecesinin Önemi ve Fazileti
Berat ne demek?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır.

Berat Kandili Nedir?

Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Berat kelimesinin aslı ”Berâettir.” Beraat sözlükte, “bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak” demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Üç Aylar içerisindeki idrak edeceğimiz Miraç Kandilinden sonraki üçüncü kandil olan Berât Kandili, Allahu Teala’nın müminleri affettiği, mağfiret kapılarının açıldığı, Müslümanlara müjde ve ibadete teşvik ettiği müstesna gecelerden birisidir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Bu mübarek gecenin “Mübarek Gece”, “Berae Gecesi”, “Sakk (belge ve senet) Gecesi” (Allah Teâlâ bu gece mü’min kullarına beraet yazar)”, “Rahmet Gecesi” olmak üzere bilinen 4 adı vardır.

Üç aylar, bizi hem ruhen hem bedenen Ramazan’a hazırlar. Bu ayların başı olan Recep ayı, Regâib ve Miraç geceleriyle bereketlenir, ortası olan Şâban ayı ise Berât gecesiyle af ve mağfirete açılır. Bu Berat Gecesini ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi bulunmaktadır.

Bu konuda Peygamberimiz Resul-u Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.” (Ibn Mâce)

Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına tam şekliyle indirildiği, nazil olduğu gecedir. Kadir gecesinde ise Peygamber Efendimize (sav) ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna tenzil denir.

Berat Gecesi’nin Özellikleri ve Önemi, Fazileti

Berat Kandili, Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir mübarek gecelerdendir.

Berat Gecesi’nin Özellikleri

  • Berat Gecesi bütün hikmetli işlerin ayırımına başlandığı aydır.
  • Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevabı vardır.
  • İlâhi rahmet bu gece bütün âlemi kuşatmış, rahmet ve mağfiret kapıları açılmıştır.
  • Allahu Teala’nın af ve bağışlaması bu gecelerde daha da artmıştır.
  • Peygamberimiz (asm)’e tam bir şefaat yetkisi bu gecede verilmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski