Duanın Başında, Ortasında ve Sonunda Salavat Getirmenin Fazileti

Duanın Başında, Ortasında ve Sonunda Salavat Getirmenin Fazileti
Duanın Başında, Ortasında ve Sonunda Salavat Getirmenin Fazileti
Duanın başında, ortasında ve sonunda Peygamberimize salat ve selam getirmenin fazileti nedir?

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e ve Ehl-i Beyt’ine salât ve selâm, duânın en mühim âdabındandır.

Hadîs-i şerîfte:

“Yapılan bir duâda, Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm- ve Ehl-i Beyt’ine salât ve selâm edilmedikce o duâ, makam-ı icâbete vâsıl olamaz.” buyurulmuştur. (Suyûtî, el-Câmi, no: 4266)

Duâ eden kimse, duânın başında, ortasında ve sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize salât ve selâmı tekrar etmeli. Hulûs-i kalb, nezâfet, tahâret, istikbâl-i kıble, izhâr-ı tezellül, tazarru, enbiyâ ve evliyâ ile tevessül, günâhkâr ve mücrim olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip haram lokmadan ictinâb etmelidir. Bu sûretle yapılacak hayır duâların kabûlü hakkında şüphe etmemelidir.

Kaynak: Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski