Kişisel Bakım İle İlgili Hadisler

Kişisel Bakım İle İlgili Hadisler

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahu anh) naklettiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! Allah temizdir ancak temiz olan şeyleri kabul eder...” (Müslim, Zekât, 65)

***

Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her yedi günde bir saçını ve bedenini yıkayarak banyo yapması, Allah’ın bütün Müslümanlar üzerindeki bir hakkıdır.” (Müslim, Cum’a, 9; Buhârî, Cum’a, 12)

***

Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Saçı olan ona iyi baksın, özen göstersin.” (Ebû Dâvûd, Tereccül, 3)

***

Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Beş şey fıtratın (yaratılışın) gereğidir: Sünnet olmak, avret bölgesindeki kılları temizlemek, koltuk altındaki kılları temizlemek, bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek.” (Buhârî, İsti’zân, 51; Müslim, Tahâret, 49)

***

Ebû Berze el-Eslemî’nin (radıyallahu anh) naklettiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“(Kıyamet gününde) hiçbir kul, ömrünü nasıl ve nerede tükettiği, ilmi ile ne yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı ve bedenini ne uğruna yıprattığı sorulmadıkça bir yere kıpırdayamayacaktır.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1)

Yorum Gönder

Yorumunuz çok önemli! Bu blogun aktif bir parçası olun.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال