Salat-ı Kutbiyye Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salat-ı Kutbiyye

Okunuşu: Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefe’l-melevân ve te’âkabe’l-‘asarân ve kerrera’l-cedîdân vestakbele’l-ferkadân ve belliğ rûhahû ve ervâha ehl-i beytihî minne’t-tahiyyete ve’s-selam ve bârik ve sellim ‘aleyhi kesîran kesîran kesîrâ. Ve sallallahu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn ve’l-evliyâi ve’s-sâlihîn ve ‘alâ melâiketike ve’l-mukarrebîn ve ‘alâ ehl-i tâ’atike ecma’îne min ehli’s-semâvâti ve ehli’l aradîn rıdvânullâhi te’âlâ ‘alâ âl-i Resûlillahi ve ashâbihî ecma’îne bi rahmetike yâ erhame’r-rahimîn. Âmîn ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-‘âlemîn.

Anlamı: Allah’ım! Geceler gündüze ve gündüzler geceye dönüştükçe, yüzyıllar birbiri ardı sıra gelip geçtikçe, geceler ve gündüzler tekrarlanıp durdukça, gökyüzündeki parlak yıldızlar her defasında karşılaştıkça, Efendimiz Muhammed’e salat, selam, rahmet ve bereket ihsan eyle. O’nun ve ehli beytinin ruhlarına selamlarımızı ve ta’zimatımızı, hayır ve bereket niyazlarımızı çok çok ulaştır. Efendimiz Muhammed’e salat, selam, rahmet ve bereket ihsan buyurduğun gibi, bütün nebilere, resullere, velilerine ve salih kullarına, dergah-ı ilahiyyene yakın bulunan meleklerine, yerlerdeki ve göklerdeki bütün ta’at ve ibadet ehline de, hayır, rahmet ve bereket ihsan eyle. Allah teala, Resulullah’ın alinden, evladından ve ashabından cümleten razı olsun. Rahmet ve merhametin hürmetine niyaz ediyoruz ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah’ım! Niyazımızı kabul eyle. Bütün hamd ve senalar ancak alemlerin Rabbi Allah’a mahsus ve münhasırdır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال