Tekvir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Tekvir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Tekvir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Hakkında


Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen birinci, iniş sırasına göre yedinci sûredir. Tebbet sûresinden sonra, A‘lâ sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede kıyametin dehşet verici bazı ayrıntıları ile vahiy ve peygamberlik gerçeği üzerinde durulmaktadır.

TEKVİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Tekvir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Tekvir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti


TEKVİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.
1- İzâ-şşemsu kuvvirat
2- Ve-izâ-nnucûmu-nkederat
3- Ve-izâ-lcibâlu suyyirat
4- Ve-izâ-l’işâru uttilet
5- Ve-izâ-lvuhûşu huşirat
6- Ve-izâ-lbihâru succirat
7- Ve-izâ-nnufûsu zuvvicet
8- Ve-izâ-lmev-ûdetu su-ilet
9- Bi-eyyi zenbin kutilet
10- Ve-izâ-ssuhufu nuşirat
11- Ve-izâ-ssemâu kuşitat
12- Ve-izâ-lcahîmu su’irat
13- Ve-izâ-lcennetu uzlifet
14- Alimet nefsun mâ ahdarat
15- Felâ uksimu bilhunnes
16- Elcevâri-lkunnes
17- Velleyli izâ ‘as’as
18- Ve-ssubhi izâ teneffes
19- İnnehu lekavlu rasûlin kerîm
20- Zî kuvvetin ‘inde zî-l’arşi mekîn
21- Mutâ’in śemme emîn
22- Vemâ sâhibukum bimecnûn
23- Ve lekad raâhu bil-ufuki-lmubîn
24- Vemâ huve ‘alâ-lgaybi bidanîn
25- Vemâ huve bikavli şeytânin racîm
26- Fe-eyne tezhebûn
27- İn huve illâ zikrun lil’âlemîn
28- Limen şâe minkum en yestekîm
29- Vemâ teşâûne illâ en yeşâa(A)llâhu rabbu-l’âlemîn

TEKVİR SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1- Güneş dürülüp karardığında,
2- Yıldızlar dökülüp söndüğünde;
3- Dağlar sökülüp yürütüldüğünde;
4- Doğuracak develer başı boş bırakıldığında;
5- Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde;
6- Denizler kaynatıldığında;
7- İnsanlar (amelleriyle) eşleştirilip (buna göre) şekillendirildiğinde; 
8, 9- Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda;
10- Defterler ortaya serildiğinde;
11- Gökyüzü sıyrılıp açıldığında;
12- Cehennem ateşi harlatıldığında;
13- Cennet yaklaştırıldığında;
14- Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır.
15, 16- Hayır! Hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun!
17- Kararmakta olan geceye andolsun!
18- Ağarmakta olan sabaha andolsun ki,
19, 20, 21- O Kur’an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, bir elçinin sözüdür.
22- (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. 
23- Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.
24- O, gayb hakkında cimri değildir.
25- Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26- (Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?
27, 28- O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.
29- Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski