Salavat-ı Elfiyye Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salavat-ı Elfiyye

Okunuşu: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hâi’r-rahmeti ve mîmi’l-mülki ve dâli’d-devami es-seyyidi’l-kamili’l-fatihi’l-hatimi adede ma fî ilmike kainün ev kad kane küllema zekerake ve zekerahü’z- zakirûne ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihî el-ğafilûne salaten daimeten bi-devamike bakıyeten bi-bekaike la münteha leha düne ilmike inneke ala külli şey’in kadîr.

Anlamı:
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e vahametinin ‘hâ’ sı, mülkünün ‘mîm’i, devamının ‘dâl’i, seyyid, kamil, fatih, sonuncu olmuş ve olacak ilmindeki hikmetler sayısınca, onu zikredenlerin zikrettiği, seni ve onu zikirden gâfil olanların gafletleri miktarınca, senin sonsuz devamın ve bekan müddetince, senin evvelde ve sonsuz ilminde rahmet eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال