Salavat-ı Azam (Büyük Salavat) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salavat-ı Azam (Büyük Salavat)

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed. Eddaimil bakıl mühalled. Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed. Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad. El müteali an vahdetil kemmi vel aded. El mukaddesi an külli ehad* Ve bi hakkı Bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad. Allahüssamed* Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud. Ves sebebil a’zami li külli mevcud. Salaten tüsebbitü fi kalbil iman. Ve tühaffizunil kur’an. Ve tüfehhimüni minhül ayat. Ve teftehu li biha nural cennat. Ve nuran neıym. Ve nuran nezari ila vechikel kerim. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Anlamı: Ey Allahım! Şüphesiz ben Senden; o yüce, müebbed, daim ve ebedi olan Zâtın’ın (yaratttığı o mübarek) nûrundan; O Peygamberlerin ve Rasûlün Muhammed (Aleyhisselam)’ın kalbine yazılmış olan o En büyük İsmin hürmetine istiyorum. Yine elbette ki ben Senden (ikincisi ve üçüncüsü olan sayılar itibariyle değilde) ehadiyyetin birliği ile tek olan,kemmiyet ve adedin tekliğinden de yüce ve herkesten (de herşeyden de ) Mukaddes olan İsm-i Âzam’ın bahşına istiyorum. Ve nihâi olarak da: O Rahman ve o Rahim olan Allah’ın ismiyle! de ki: “O Allah’tır, Ehad’dir.Ancak Allâh Samed’dir (hiçbir kimseye muhtaç olmayıp herkes kendisine muhtaç olandır). O doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Hiçbir kimse O’na denk de olmamıştır.”(meâlindeki İhlâs Sûresi) hakkı için diliyorum ki;varlık âleminin vâr olmasının sırrı ve her bir mevcur(yaratılmış) için en büyük (var olma) sebeb’i olan Efendimiz Muhammed’e öyle bir salât ile salât edesin ki o salât;kalbimde imânı sabit kılsın,bana Kur’an-ı Kerim’i ezberletsin,ondaki âyet-i kerimleri bana anlama kabiliyeti sağlasın,onunla bana(umûmen) cennetlerin nûrunu,(hususen de) Na’im cennetinin nûrunu ve Keremli Zâtın’ı müşâhedenin nurunu açasın. (Ey Allâh! Efendimiz’e) Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine (de bu salâtl beraber çokca selam eyle.

FAZİLETLERİ
 • Her gün bu salavat-ı şerifeyi 100 kere okursan, evliyalar zümresine dahil olursun.
 • Rızkı kolaylaştırılması.
 • Düşmanı yenmek.
 • Kayıp eşya ya da insanların bulunması.
 • Borç ödemede kolaylık.
 • Her gün bin defa okursanız, doğaüstü rızık.
 • Hastalığı tedavi için suya 7 defa okunur.
 • Sınırdışı cinler ya da bir şekilde insan vücuduna musallat olmuş şeytanlar için suya okunur.
 • Üzüntü ve kederden kurtulmak.
 • Büyü ve sihri bozar.
 • Cezaevinden kurtulmak.
 • Her türlü istek ve hacet.
 • Peygamber Efendimizi rüyada görmek.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال