Mutaffifin Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Mutaffifin Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Mutaffifin Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elMutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen üçüncü, iniş sırasına göre seksen altıncı sûredir. Ankebût sûresinden sonra, Bakara sûresinden önce Mekke’de inmiştir; Mekke döneminde inen son sûredir. Medine’de ilk inen sûre olduğuna ve bir kısmının Mekke’de bir kısmının ise Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 461; İbn Âşûr, XXX, 187).

Konusu

Sûrede ölçü ve tartıda dürüstlükten sapanlar eleştirildikten sonra âhireti ve uhrevî sorumluluğu inkâr eden günahkârların âhirette göreceği cezalar ve iyilerin nâil olacağı mükâfatlar özetlenmekte; dünyada müminlerle alay eden inkârcıların âhirette asıl kendilerinin gülünç duruma düşecekleri anlatılmaktadır.

MUTAFFİFİN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Mutaffifin Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Mutaffifin Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti


MUTAFFİFİN SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.
1- Veylun lil-mutaffifîn
2- Ellezîne iżâ-ktâlû ‘alâ-nnâsi yestevfûn
3- Ve-izâ kâlûhum ev vezenûhum yuhsirûn
4- Elâ yazunnu ulâ-ike ennehum meb’ûsûn
5- Liyevmin ‘azîm
6- Yevme yekûmu-nnâsu lirabbi-l’âlemîn
7- Kellâ inne kitâbe-lfuccâri lefî siccîn
8- Vemâ edrâke mâ siccîn
9- Kitâbun merkûm
10- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn
11- Ellezîne yukezzibûne biyevmi-ddîn
12- Vemâ yukezzibu bihi illâ kullu mu’tedin eśîm
13- İzâ tutlâ ‘aleyhi âyâtunâ kâle esâtîru-l-evvelîn
14- Kellâ(s) bel(se) râne ‘alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn
15- Kellâ innehum ‘an rabbihim yevme-izin lemahcûbûn
16- Śumme innehum lesâlû-lcahîm
17- Śumme yukâlu hâzâ-llezî kuntum bihi tukezzibûn
18- Kellâ inne kitâbe-l-ebrâri lefî ‘illiyyîn
19- Vemâ edrâke mâ ‘illiyyûn
20- Kitâbun merkûm
21- Yeşheduhu-lmukarrabûn
22- İnne-l-ebrâra lefî na’îm
23- ‘Alâ-l-erâ-iki yenzurûn
24- Ta’rifu fî vucûhihim nadrate-nna’îm
25- Yuskavne min rahîkin mahtûm
26- Hitâmuhu misk(un)(c) vefî zâlike felyetenâfesi-lmutenâfisûn
27- Ve mizâcuhu min tesnîm
28- ‘Aynen yeşrabu bihâ-lmukarrabûn
29- İnne-llezîne ecramû kânû mine-llezîne âmenû yadhakûn
30- Ve-izâ merrû bihim yetegâmezûn
31- Ve-izâ-nkalebû ilâ ehlihimu-nkalebû fekihîn
32- Ve-izâ raevhum kâlû inne hâulâ-i ledâllûn
33- Vemâ ursilû ‘aleyhim hâfizîn
34- Felyevme-lleżîne âmenû mine-lkuffâri yadhakûn
35- ‘Alâ-l-erâ-iki yenzurûn
36- Hel śuvvibe-lkuffâru mâ kânû yef’alûn

MUTAFFİFİN SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1- Eksik ölçüp tartanların vay haline!
2- Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler.
3- Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler.
4,5,6- Onlar, o büyük günde -ki, işte o gün insanlar âlemlerin rabbinin huzuruna çıkacaklar- diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı?
7- Doğrusu şudur ki, günahkârların yazısı muhakkak siccîndedir.
8- Siccîn nedir, bilir misin? 
9- O (ameller), kaydedilmiş bir defterdir.
10- Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline!
11- Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır.
12- Oysa onu, haddi aşan günahkârdan başkası inkâr etmez.
13- Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "eskilerin masalları" der.
14- Hayır! Doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır.
15- Ve gerçek şu ki onlar, o gün elbette rablerinden mahrum kalacaklardır.
16- Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir.
17- Sonra da onlara, "İşte inkâr etmiş olduğunuz cehennem budur!" denilecektir.
18- Hayır, hayır! Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyîndedir.
19- Bilir misin nedir illiyyîn?
20,21- O, Allah’a yakın olanların görüp durdukları, (ameller) kaydedilmiş bir defterdir.
22- İyiler elbette nimet içindedirler.
23- Koltuklar üzerinde oturup seyrederler.
24- İlâhî lutufların sevincini yüzlerinden okursun.
25,26- Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. 
27,28- O içkinin karışımı tesnîmden, yani Allah’a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır.
29- Günahkârlar (dünyada) iman edenlere gülüp dururlardı.
30- Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi.
31- Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi.
32- Müminleri gördüklerinde, "Bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler!" derlerdi.
33- Oysa onlar, müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi.
34- O gün de müminler kâfirlere gülecekler.
35,36- Koltuklarına kurulup, "Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?" diye etrafa bakacaklar.

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski