Kıyamet Nuru Salat-ı Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Kıyamet Nuru Salat-ı

Okunuşu: Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve Mevlana Muhammedin bahri envarike. Ve ma’deni esrarike Ve lisani hüccetike Ve arusi memleketike. Ve imami hazeratike.Ve tirazi mülkike Ve hazaini rahmetike. Ve tariki şeriatikel mutelezzizi bitevhidike. İnsani aynil vucüdi vessebebin fi küllü mevcudin. Ayni a’yani halkikel mütekaddimi min nuri ziyaike Salaten tedumu bidevamike ve tebka bibekaike la münteha leha dune ilmike Salaten türdike ve turdihi ve terza biha anna ya Rabbel alemin.

Anlamı: Allah’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (s.a.v.)’e, nurlarının denizine, sırlarının aslına (ma’denine), delilinin diline (lisanına), memleketinin (kainâtın) bir tanesine (cihan civanına, gönül güzeline), Zatının İmamına, mülkünün nakışına (naz-niyaz), rahmetinin hazinesine, tevhidinle tatlanan şeriatının çekici yoluna salat-ü-selam eyle! (Rahmetini ihsan et!) Vücudun “ayn”i olan insan (tek, ilk, örnek, prototip) ve bütün mevcudatın tümünün varlık sebebi, senin nurunun (Nurullah) ziyasından, en önce nur (Nûr-u Muhammed, Nûr-u Mîm) olarak mahlükatının “A’yan”ına “ayn” olana, Senin yok olmayan hayatın devamınca ve sonsuz bekan (ebedîlik) sürdükçe süren bir salavatı baki kıl! Senin ilmin dışında bu salavatın sonu olmasın! Öyle bir salavat ki Sen’i razı eden, O’nu razı eden ve o salavat sebebiyle bizden razı olacağın bir salavat (ulaşım imkanı) ihsan eyle! Ey Alemlerin Rabbi!
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال