Kur'an-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı

Kur'an-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı
Kur'an-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı
Kuran-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri, Arapça-Türkçe okunuşu ve yazılışı, anlamları... 

Kur’ân-ı Kerim’de bulunan şifâ âyetleri; sağlık için duâ, şifâ için duâ, hasta duâsı, hastalara şifâ duâsı arayanlar için en etkili şifâ duâlarıdır.

İmam Kuşeyri Hazretleri naklediyor:

“Şimdi arzedeceğim altı ayet şifa kaynağıdır. Bunları bir insan sabah-akşam dikkatlice, ihlasla okursa hangi hastalık olursa olsun biiznillah şifa bulur. Bu âyetlerin şifâ verdiğini tecrübe etmişizdir. Benim 12 yaşlarında bir kızım vardı. Devâsı olmayan müzmin bir hastalığa yakalandı. Bütün hekimlere götürdüm, deva bulmadı. Onu ölüme terketmiş durumdayken salih bir insanla karşılaştım. Bu halimi arzettim. Dedi ki; Kur’ân-ı Kerim’de altı tane şifâ âyeti bulunmaktadır ki kızına ihlasla bu duâları sabah-akşam okursan o biiznillah iyileşecektir. Ben de bu âyetleri öğrenip kızıma okudum. Ölmek üzereyken kızım sıhhat buldu, iyileşti. Onun için bu âyetlerin ne kadar şifâ verici olduğuna bizzat şahidim.”

KUR'AN'-I KERİM'DE GEÇEN ŞİFA AYETLERİ


Kuran-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı - Tevbe Suresi 14. Ayet

Tevbe Suresi – 14. Ayet: "...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)."

“Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

Kuran-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı - Yunus Suresi 57. Ayet

Yunus Suresi – 57. Ayet: "...Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)"

 “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

Kuran-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı - Nahl Suresi 69. Ayet

Nahl Suresi – 69. Ayet: "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..."

“…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

Kuran-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı - İsra Suresi 82. Ayet

İsrâ Suresi – 82. Ayet: "Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)...."

“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Kuran-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı - Şuara Suresi 80. Ayet

Şuarâ Suresi – 80. Ayet:  "Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni."

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Kuran-ı Kerim’de Geçen Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı - Fussilet Suresi 44. Ayet

Fussilet Sûresi – 44. Ayet: "Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')..."

“…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski