İnşikak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

İnşikak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
İnşikak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Hakkında


Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen dördüncü, iniş sırasına göre seksen üçüncü sûredir. İnfitâr sûresinden sonra, Rûm sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve amellerine uygun yargılama, ceza ve ödül gibi konular etkili bir üslûpla verilmektedir.

İNŞİKAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

İnşikak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

İnşikak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti


İNŞİKAK SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.
1- İze’ssemâü’nşakkat
2- Ve ezinet lirabbihâ ve hukkat
3- Ve-izâ-l-ardu muddet
4- Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet
5- Ve ezinet lirabbihâ ve hukkat
6- Yâ eyyuhâ-l-insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan femulâkîh
7- Fe-emmâ men ûtiye kitâbehu biyemînih
8- Fesevfe yuhâsebu hisâben yesîrâ
9- Ve yenkalibu ilâ ehlihi mesrûrâ
10- Ve emmâ men ûtiye kitâbehu ve râe zahrih
11- Fesevfe yed’û śubûrâ
12- Ve yaslâ se’îrâ
13- İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ
14- İnnehu zanne en len yehûr
15- Belâ inne rabbehu kâne bihi basîrâ
16- Felâ uksimu bi-şşefak
17- Velleyli vemâ vesak
18- Velkameri izâ-ttesak
19- Leterkebunne tabekan ‘an tabak
20- Femâ lehum lâ yuminûn
21- Ve-izâ kuri-e ‘aleyhimu-lkur-ânu lâ yescudûn
22- Beli-llezîne keferû yukezzibûn
23- Vallâhu a’lemu bimâ yû’ûn
24- Febeşşirhum bi’azâbin elîm
25- İllâ-llezîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti lehum ecrun gayru memnûn

İNŞİKAK SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1,2- Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,
3,4- Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, 
5- Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)
6- Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
7- Kime kitabı sağından verilirse,
8- Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,
9- Sevinçli olarak ailesine dönecektir. 
10- Fakat kime kitabı arkasından verilirse, 
11,12- "Helâk!" diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
13- Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi. 
14- Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
15- Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
16- Yemin ederim şafağa, 
17- Geceye ve içinde topladıklarına,
18- Dolunay halindeki aya ki,
19-  Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
20- Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
21- Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
22- Daha doğrusu, inkar edenler (Kur'an'ı) yalanlıyorlar.
23- Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
24- Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele! 
25- Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski