Gözü Haramdan Korumak ve Şehvetten Kurtulmak İçin Ne Yapmalı?

Şehveti ne azaltır? Zina neden haram kılınmıştır? Evlenme imkanı olan veya olmayan kişi ne yapmalıdır?

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

“Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsrâ, 32)

ORUÇ ŞEHVETİ KIRAR

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular:

“Ey gençler!.. Sizden evlenmeye gücü yeten kimse hemen evlensin. Zira evlilik, gözü ve tenâsül uzvu haramdan en iyi koruyan en sağlam kaledir. Evlenmeye imkânı olmayan ise oruç tutsun; zira oruç şehveti kırar.” (Buhâri, Nikâh, 2-3; Müslim, Nikâh, 1)

ZİNADAN KAÇAN GENÇ

Asmâî’nin şöyle anlattığı hikâye edilmektedir:

Yakışıklı bir genç bir yolculuğa çıkmıştı. Yolu, geniş bir sahraya düştü. Bir kadın kendisine takıldı ve bu gence âşık oldu. Ona: “Güzel şiir söyleyebilir misin?” diye sordu. Genç: “Tabîî” deyince: “Söyle bakalım” dedi. Genç de şu şiiri inşâd etti

İhtiyacım yok kadınlara benim,

Fisk-u fucûr işlemem ölene kadar.

Bu ıssız yerde ne kadar uzasa da seyr-ü seferim

Kesinlikle, bendekine karşı bir arzu duyma!

Çünkü görür Arş’ın üstünden Cenâb-ı Mevlâ

Ve gadab eder büyük günah işleyene.

Kadın: “Bırak şiiri!” dedi. “Kur’ân’dan bir âyet okuyabilir misin?” Genç: “Evet” deyince, kadın: “Haydi oku” dedi. Genç: “Zinâ eden kadın ve erkekten her birine yüz sopa vurun.” (Nûr, 2) meâlindeki âyet-i celîleyi okudu. Kadın: “Tamam, tamam!” dedi ve geriye elleri boş olarak döndü. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3. Cilt, 341. Sayfa, Erkam Yay.)

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski