Gaşiye Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Gaşiye Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Gaşiye Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci sûredir. Zâriyât sûresinden sonra, Kehf sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede cehennemliklerle cennetliklerin âhiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah’ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi öğretilmektedir.

GAŞİYE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Gaşiye Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Gaşiye Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

GAŞİYE SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.
1- Hel etake hadiysülğaşiyeti
2- Vücuhün yevmeizin haşi’atün
3- Amiletün nasıbetün
4- Tasla naren hamiyeten
5- Tüska min ‘aynin aniyetin
6- Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın
7- La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın
8- Vücuhün yevmeizin na’ımetün
9- Lisa’yiha radıyetün
10- Fiy cennetin ‘aliyetin
11- La tesme’u fiyha lağıyeten
12- Fiyha ‘aynün cariyetün
13- Fiyha sürürin merfu’atün
14- Ve ekvabün mevdu’atün
15- Ve nemariku masfufetün
16- Ve zerabiyyü mebsusetün
17- Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat
18- Ve ilessemai keyfe rufi’at
19- Ve ilelcibali keyfe nusıbet
20- Ve ilel’ardı keyfe sutihat
21- Fezekkir innema ente müzekkirün
22- Leste’aleyhim bimusaytırin
23- İlla men tevella ve kefere
24- Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere
25- İnne ileyna iyabehüm
26- Sümme inne ‘aleyna hısabehüm

GAŞİYE SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1- Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
2- O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
3- Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
4- Kızgın ateşe girerler.
5- Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
6- Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
7- O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
8- O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.
9- Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
10- Yüksek bir cennettedirler.
11- Orada hiçbir boş söz işitmezler.
12- Orada akan bir pınar vardır.
13,14,15,16- Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır.
17,18,19,20- Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?
21- Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın.
22- Onlara egemen bir zorba değilsin.
23- Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,
24- Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
25- Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir.
26- Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski