Buruc Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Buruc Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Buruc Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen beşinci, iniş sırasına göre yirmi yedinci sûredir. Şems sûresinden sonra, Tîn sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrenin ana konusu kendilerine “ashâbü’l-uhdûd” (hendek ehli) denilen inkârcıların, müminlere verdikleri sıkıntılar ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençtir. Ayrıca inkârcıların âhiretteki kötü âkıbetleri ve müminlerin mutlu sonları, Allah’ın bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer almaktadır.

BURUC SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Buruc Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Buruc Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

BURUC SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.
1- Ve-ssemâ-i zâti-lburûc
2- Velyevmi-lmev’ûd
3- Ve şâhidin ve meşhûd
4- Kutile ashâbu-l-uhdûd
5- Ennâri zâti-lvekûd
6- İz hum ‘aleyhâ ku’ûd
7- Vehum ‘alâ mâ yef’alûne bilmu/minîne şuhûd
8- Vemâ nekamû minhum illâ en yu/minû billâhi-l’azîzi-lhamîd
9- Ellezî lehu mulku-ssemâvâti vel-ard vallâhu ‘alâ kulli şey-in şehîd
10- İnne-llezîne fetenû-lmu/minîne velmu/minâti śümme lem yetûbû felehum ‘azâbu cehenneme ve lehum ‘azâbu-lharîk
11- İnne-llezîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihâ-l-enhâr zâlike-lfevzu-lkebîr
12- İnne batşe rabbike leşedîd
13- İnnehu huve yubdi-u ve yu’îd
14- Ve huve-lgafûru-lvedûd
15- Zû-l’arşi-lmecîd
16- Fa’âlun limâ yurîd
17- Hel etâke hadîśu-lcunûd
18- Fir’avne ve śemûd
19- Beli-llezîne keferû fî tekzîb
20- Vallâhu min verâ-ihim muhît
21- Bel huve kur-ânun mecîd
22- Fî levhin mahfûz

BURUC SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1- Burçlarla dolu göğe andolsun,
2- Va'dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,
3,4, 5- Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü'minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.
6,7- O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
8,9- Onlar mü'minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. 
10- Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
11- İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan, cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.
12- Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir.
13- Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.
14- O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
15- Arş'ın sahibidir, şanı yüce olandır.
16- Dilediğini mutlaka yapandır.
17,18- Orduların, Firavun ve Semûd'un haberi sana geldi mi?
19- Hayır, inkar edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.
20- Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
21- Hayır o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur'an'dır.
22- O korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır.

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski