Beled Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Beled Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Beled Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksanıncı, iniş sırasına göre otuz beşinci sûredir. Kaf sûresinden sonra, Târık sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu, gücüne ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin aldandığı, insana maddî ve mânevî birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Ayrıca yardımlaşma, iman ve sabır konuları ele alınarak bu konularda müminlerle inkârcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmıştır.

BELED SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


Beled Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Beled Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

BELED SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.
1.La uksimü bilhazelbeledi.
2.Ve ente hıllün bihazelbeledi.
3.Ve validin ve ma velede.
4.Lekad halaknel'insane fiy kebedin.
5.Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün.
6.Yekulü ehlektü malen lübeden.
7.Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8.Elem nec'al lehu 'ayneyni.
9.Ve lisanen ve şefeteyni.
10.Ve hedeynahünnecdeyni.
11.Felaktehamel'akabete.
12.Ve ma edrake mel'akabetü.
13.Fekkü rekabetin.
14.Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
15.Yetiymen za makrebetin.
16.Ev miskiynen za metrebetin.
17.Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18.Ol,eke ashabülmeymene
19.Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.
20.'Aleyhim narün mü'sadetün.

BELED SURESİ ANLAMI


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1. Andolsun bu beldeye
2. Ki sen bu beldede oturmaktasın.
3. Ve and olsun baba ve çocuğuna.
4. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.
5. İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?
6. Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor.
7. Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?
8. Biz ona iki göz vermedik mi?
9. Bir dil ve iki dudak?
10. Ona iki yolu gösterdik.
11. Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.
12. Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?
13. Köle azat etmek,
14. Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,
15. Yakınlığı olan bir yetime,
16. Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.
17. Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.
18. İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.
19. Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.
20. Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski