A'la Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

A'la Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
A'la Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen yedinci, iniş 
sırasına göre sekizinci sûredir. Tekvîr sûresinden sonra, Leyl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkânî, V, 492).

Konusu

Sûrede Allah, vahiy ve Kur’an, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alınmıştır.

Fazileti

Kaynaklarda, Hz. Peygamber’in A‘lâ sûresini okumaktan büyük zevk aldığı; vitir, bayram ve cuma namazlarında onu okuduğu bildirilmektedir (bk. İbn Kesîr, VIII, 399-400; Emin Işık, “A‘lâ Sûresi”, DİA, II, 310-311).

A'LA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


A'la Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti


A'LA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.
1- Sebbihi’sme rabbike’l-a'lâ
2- Elleziy haleka fesevva
3- Velleziy kaddere feheda
4- Velleziy ahrecelmer'a
5- Fece'alehu ğusaen ahva
6- Senukriüke fela tensa
7- İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa
8- Ve nüyessirüke lilyüsra
9- Fezekkir in nefe'atizzikra
10- Seyezzekkerü men yahşa
11- Ve yetecennebühel'eşka
12- Elleziy yaslennarelkübra
13- Sümme la yemütü fiyha ve la yahya
14- Kad efleha men tezekka
15- Ve zekeresme rabbihi fesalla
16- Bel tü'sirunelhayateddünya
17- Vel'ahıretü hayrün ve ebka
18- İnne haza lefissuhufel'ula
19- Suhufi ibrahiyme ve musa

A'LA SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1- Yüce rabbinin adını tenzih ederek an;
2- Yaratıp uygun şekil veren;
3- Ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren;
4, 5- Yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren (rabbinin).
6,7- Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O, açık olanı da bilir, gizli olanı da.
8- Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız.
9- O halde öğüt ver; o mutlaka fayda sağlar.
10- Allah’tan korkan öğüt alacaktır; 
11- Ebedî mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur.
12- İşte en büyük ateşe girecek olan odur.
13- Sonra orada ne ölür ne de yaşar.
14, 15- Doğrusu arınan ve rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir.
16- Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17- Oysa âhiret daha hayırlı ve süreklidir.
18, 19- Bunlar önceki kitaplarda, İbrâhim ve Musâ’nın kitaplarında da vardır. 

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski