Rüya Tabirleri U Harfi

Rüya Tabirleri U Harfi
Rüya Tabirleri U Harfi
* UÇKUR: Rüyada uçkur görmek, kadına delâlet eder. Hamile bir kadının uçkur  görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. Yine kadının rüyada uçkur  görmesi, erkek kardeşine, efendisinin akrabasına ve amcasına alâmettir.  Rüyada uçkur görmek, yardım edici mal ile de tâbir olunur.

Uçkurun kuvveti,  yardımcının kuvvetine delâlet eder.  Rüyada uçkurunun yılan olduğunu görmek, hanımın akrabaları tarafından bir düşman  kazanmaya işarettir. Rüyada uçkurunu kendi başının altına koyduğunu gören kimse  çocuğunu kabul etmez.  Rüyada uçkurunu kestiğini görmek, hanımı ile geçiminin iyi olmadığına işarettir.

* UÇURTMA: Rüyada uçurtma görmek, izzet, şeref ve yüksek bir derece almaya  işarettir. Çünkü uçurtma yükseklerde uçar.  Rüyada uçurtma ile oynadığını görmek, boş işlerle uğraşmaya delâlet eder. Zira  uçurtmanın insana bir menfaati yoktur.

Bazı kere de uçurtma görmek, sihir ve efsun yaptırmaya delâlet eder. Rüyada evinin  üzerine bir uçurtmanın düştüğünü görmek, rüya sahibinin evine yapılacak sihre  işarettir.  Rüyada iplikleri ile onu havaya çıkardığını ve uçurduğunu görmek, yalan ve  aldatıcılığa delâlet eder.

* UÇMAK: İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kanadı ve tüyleri olmadığı halde  uçtuğunu görmek, bir halden diğer bir hale intikal etmeye işarettir. Rüyada bir evin  damından diğer evin damına uçtuğunu görmek, zevcesini boşayıp bir başka kadınla  nikahlanmaya delâlet eder.  Rüyada semaya uçtuğunu ve bir daha yere inmediğini görmek, rüya sahibinin  ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir dağın tepesine uçtuğunu görmek, büyük bir makama nail olmaya işarettir.  Uçarken bir şey üzerine düştüğünü görmek, öyle bir şeye mâlik olmaya delâlet eder.

Rüyada henüz evlenmemiş bir kadının, evinden tanıdığı bir erkeğin evine uçtuğunu  görmesi, o erkekle evlenmesine delâlet eder.  Rüyada alçak bir yerden yüksek bir yere uçtuğunu görmek, arzu ve murada nail  olmaya işarettir ve yükseldiği nisbette şanı yücelir.  Rüyada uçarken gökte kaybolduğnu ve geri dönmediğini görmek, ölümdür.

Yine  rüyada kendi evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu görmek, ölüm ile tâbir olunur.  Onun tanımadığı ev kabirdir.

Nablusî demiştir ki:  – Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar  vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu gören bir kimse,  saltanat, izzet ve şerefe nail olur.  Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu görmek, yabancı bir kavmin arasında bulunmaya  delâlet eder.

  Rüyada düz bir şekilde uçtuğunu ve hiç zahmet çekmeden gittiğini görmek, işlerinin  zahmet çekmeden düz gitmesine işarettir.  Bir kimsenin rüyada iki kanadı olup o iki kanatla uçtuğunu görmesi, hayır, izzet ve  şerefe delâlet eder.

Bu rüya, herkes için hayırdır.  Zindanda olan bir adamın rüyada uçtuğunu görmesi, hapisten kurtulmaya işarettir.  Kirmani demiştir ki: Rüyada semaya doğru çok uçtuğunu görmek, hacca gitmeğe;  kendi evinden meçhul bir eve uçtuğunu görmek, ölüme; kuş kanatları gibi kanatları  olduğunu görmek, halkın taaccüp ve hayretini mucib olacak bir halin zuhuruna delâlet  eder.

Rüyada istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görmek, rüya  sahibi için büyük bir hayra delâlet eder ve ona işleri kolay olur.  Gurbette olan bir kimsenin rüyada uçtuğunu görmesi, vatanına döneceğine işarettir.  Rüyada kanatsız olarak uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görmek, şiddetli bir  korkuya delâlet eder.

* UD: Rüyada bekâr bir kimsenin ud görmesi, evlenmeye; evli kişinin ud görmesi de,  çocuğa delâlet eder.  Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada ud çaldığını görmek hakikata ters düşen bir  söze delâlet eder. Ud dinlemek de böyle tâbir olunur.  Rüyada kendi evinde ud çaldığını görmek, bir musibete uğramaya işarettir.

  Rüyada ud çalarken kirişinin kırıldığını görmek, üzüntü, keder ve gamdan kurtulmaya  delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada Müslümanların liderinin kapısında ud çaldığını görmesi, eğer  ehilse velayet ve saltanata delâlet eder. Ehil değilse, bu rüya, yalan söze işarettir.  Zalim adamın rüyada ud çaldığını görmesi, zulmü ile bir kavmi inletmesine delâlet  eder.

* UDCU: Bir kimsenin rüyada udcuyu görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntılardan  kurtulmaya, ferahlık ve sevince delâlet eder. Bazı kere de udcuyu görmek, şikayet  etmeye, inlemeye, sesle ağlamaya delâlet eder.

* UD AĞACI: Rüyada ud ağacı görmek, medih ve senaya, şeref ve izzete, evli için de  çocuğa delâlet eder.

* UFUK: Rüyada ufkun pırıl pırıl olduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya;  ufkun karardığını görmek de meşakkatli bir işle karşılaşmaya delâlet eder.

* UHUD DAĞI: Rüyada Medine yakınlarındaki Uhud dağını görmek, “Uhud bizi  sever, biz de onu severiz” hadis-i şerifînce Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in muhabbetine  delâlet eder. Uhud şehidle-rini görmek, izzet, şeref, kuvvet ve kudrete, düşmana galip  gelmeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

* ULEMA: Rüyada İslâm âlimlerinden birini görmek veya onların meclisinde  bulunmak, dinde salâha, iman kuvvetine ve hayra delâlet eder.

* ULULUK: Rüyada Ululuk ve yücelik görmek, hayra ve izzete delâlet eder.

* UMRE: Bir kimsenin rüyada hac ve umre yaptığını görmesi, uzun ömre, güzel  amele, günahların mağfiretine, hayır ve berekete delâlet eder.  Rüyada umre yaptığını görmek, mala, nimete, menfaata, makbul amele ve dinde  gayrete delâlet eder.  Bazı kere de umre yaptığını görmek, ömrün nihayetine ve hastanın ölümüne delâlet  eder. Çünkü umre ve hacda giyilen ihram bir nevi kefendir.

* UN: Rüyada un görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz kazanılan helal mala delâlet  eder. Rüyada arpa unu görmek, dinde istikamete delâlet eder.  Rüyada pirinç unu görmek, güç ile elde edilen mala işarettir. Çünkü pirinç meşakkatle  elde edilir.  Bir kimsenin rüyada un eleyicisini görmesi, hak ile batıl arasını ayıran hakime delâlet  eder.

* UNCU: Rüyada uncuyu görmek veya ondan bir miktar un aldığını görmek, hazır  rızka ve hakkı bildirmeye, şiddet ve meşakkatten sonra refah ve rahata delâlet eder.

* UR: Kişinin rüyada vücudunda ur çıktığını görmesi, mal ve menfaata delâlet eder.

* URBA: Rüyada elbise görmek, hayırlı memuriyete, bekâı için evlenmeye, talebe  için de ilme nailiyete delâlet eder.

* URGAN: Rüyada urgan görmek, izzet ve mevkidir. Gökten sarkıtılan bir ip görmek,  Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder. O ipe tutunduğunu görmek, Hak yolda olmaya ve  Kur’ân’a uymaya işarettir.

* ÜRYAN: Kişinin rüyada kendisini çıplak halde görmesi, iç yüzünün selâmetine ve  temizliğe delâlet eder. İbadet ve taat ehli kimselerin rüyada çıplak olduklarını  görmeleri, dindarlık ve çok hayra işarettir.

* USTA: Kişinin rüyada usta görmesi, fakirlik ve zenginlik ile tâbir olunur. Çünkü bazı  usta zengin, bazı usta fakirdir. Bazı kere de yolculuk ve geçim hususunda tereddüt  etmeye delâlet eder. Bazan da usta görmek, sabır ve sebat etmeye alâmettir.  Rüyada bir ustanın üzerinde toz toprak olduğunu görmek, ustanın o işten üzerine  bulaşan toz toprak miktarı faydalanmasına delâlet eder.  Rüyada bir ustayı, ev ve duvarları temelinden sökerken ve evleri yıkarken görmek, o  mahalde vuku bulacak korkunç bir hadiseye veya ölümlere delâlet eder. Çünkü  hanelerin yıkılması felâkettir.

* USTA VE MİMAR: Rüyada usta ve mimar görmek, halkın arasını meşru bir yolla  bulan bir adama delâlet eder.  Rüyada mimarı yaptığı iş karşılığı para almıyor görmek, fazilet sahibi bir kimseye  delâlet eder. Bazı kere de usta ve mimar, şair ve ömrü uzun kimseye alâmettir.  Rüyada bina yıkan bir mimarı görmek, ahdini bozan ve yalan söz eden kimseye  delâlet eder. Bazan da mimar görmek, ülfet ve muhabbete ve yardımlaşmaya delâlet  eder.  Yine rüyada usta ve mimar görmek, müşkül işlerin kolayca halledileceğine işarettir.  Çünkü ustalar işlerini bilerek yaparlar.

* USTURA: Bir kimsenin rüyada ustura görmesi, erkek çocuğa delâlet eder. Çünkü  onunla çocuklar sünnet edilir.  Rüyada ustura ile traş olduğunu veya bir şey kestiğini görmek, yapmayı arzu ettiği bir  işi bırakmaya işarettir. Rüyada ustura ile eti parça parça ettiğini görmek, rüya  sahibinin insanlara eza veren ve sarkıntılık eden kimse olduğuna delâlet eder.  Bazı kere de ustura görmek, kin ve nefrete, elem ve ıstırap veren ve kötü söz eden  dile delâlet eder.

* UŞAK: Rüyada uşak dediğimiz erkek hizmetçiyi görmek, yardıma, sevince ve  menfaata delâlet eder. Çünkü uşak efendinin hizmetini gören kimsedir. Rüyada zenci  bir hizmetkâr aldığını görmek, iyilik ye berekete, düşmana galip gelmeye delâlet eder.

* UTANMAK: Bir kimsenin rüyada Allahu Teâlâ’dan utandığını ve nefsini kötü  işlerden men ettiğini görmesi, iman ve rızkın kat kat olmasına delâlet eder. Günahkâr  birinin böyle bir rüya görmesi, günahtan tevbe etmeye ve Hakk’a dönmeye işarettir.  Kâfir bir kimse rüyada utandığını ve nefsini serden men ettiğini görse, bu rüya onun  hidayetine delâlet eder.

* UTARİT YILDIZI: Rüyada bu yıldızı görmek, büyük bir kimseye vâsıl olmaya, yahut  bir yerden diğer bir yere göç etmeye delâlet eder.

* UYANIK DURMAK: Rüyada uyanık durduğunu görmek, dost ve arkadaşlardan  ayrılığa delâlet eder. Bu sebeple rüyada geceleyin çok uyanık kaldığını ve hiç  uyuyamadığmı gören kimse, dostlarından ayrı düşer.

* UYANIKLIK: Kişinin rüyada kendisini uyanık bir halde görmesi, işlerinde doğru yolu  gözetmesine, çirkin ve kötü şeylerden uzak durmasına ve ömrünün uzun olmasına  delâlet eder.  Rüyada uyuyan bir kişiyi uyandırdığını görmek, o zâtı Hak ve doğru yola sevketmeye  ve irşada delâlet eder.

* UYANMAK: Rüyada kişinin kendisini uyanmış görmesi, cehd, taat ve ibadete  işarettir ve bu rüya ikbal ile tâbir olunur.  Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada uykuda olup uyandığını görmek, gafil olduğu  bir işe vakıf olarak çalışmağa; bir uyuyanı uyardığını görmek de onu Hak yola irşada,  bir başkasının kendisini uyandırdığını görmek, onun kendisini Hak yola hidayetine  delâlet eder.  Rüyada uyanmak, beş vech ile tâbir olunur:

a) İşlerde akıllıca hareket,

b) Din ve dünyaya ait umurunda devam,

c) Haram olan şeylerden uzak durmak,

d) Maaş ve rızkın çokluğu,

e) Uzun ömür.

Rüyada uzun zaman uyanık olduğunu görmek, çok uzun ömre delâlet eder. Rüyada  derin uykudan uyanarak derhal kalktığını görmek, din ve dünya işlerinde gayrete ve  cehde işarettir.

* UYKU: Rüyada kendisini uykuda görmek, tenbellik ve gaflet alâmetidir.  Yine rüyada uyku, menfaatların meydana çıkmamasına ve yüce Allah’ın insana vacip  kıldığı salih amellerden gaflet etmeye işarettir.  Henüz kocaya gitmemiş bir kız, rüyada kendisini uyuyor görse, bu rüya onun için  nikâha ve kocaya delâlet eder.

Rüyada bütün insanların uykuda olduklarını görmek, topyekün insanlar hakkında  kötülüğe ve piyasanın pahalı olmasına delâlet eder.  Rüyada arkası üzerine uyuduğunu görmek, dünyaca nail olacağı kuvvet ve kudrete  delâlet eder. Uyku rüyası, üzüntü, keder ve sıkıntının gitmesine de delâlet eder.

Bir valinin rüyada kendisini uyuyor görmesi, onun valilikten azledileceğine işarettir.  Korkan bir kimsenin rüyada uyuduğunu görmesi, korkudan emin olmaya delâlet eder.

Taat ve ibadet ehli bir kişinin rüyada uyuduğunu görmesi, mübarek bir yolculuğa  çıkmaya, tenha bir yere çekilip Allahu Teâlâ’yı zikretmeye ve dünya zinetlerine rağbet  etmemeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada birçok ağaçlar altında uyuduğunu, sağına ve soluna yattığını  görmesi, neslinin çok olacağına ve o neslin devamına delâlet eder.  Rüyada karnı üzerine yattığını görmek, mülke, mal ve evlada işarettir.

  Rüyada bir kabristanda, yol üzerinde veya bir kabir üstünde uyuduğunu görmek,  hasta için ölüme, sağlam için de işsizliğe ve sıkıntıya delâlet eder.  Yanı üzerine uyuduğunu görmek, hayır, hastalık ve ölüm ile tâbir olunur.

* UYUKLAMAK: Rüyada uyuklamak, korkudan emin olmaya, günahkâr ve asi için  tevbeye, kâfir için de hidayete işarettir.  Bir kimsenin rüyada uyukladığını görmesi, fakirlikten zenginliğe, sıkıntı ve  meşakkatten genişliğe, kıtlık ve yokluktan bolluğa delâlet eder.

* UYUŞUKLUK: Rüyada elinin veya azasından bir yerinin uyuştuğunu görmek,  yardımından mahrum kalmaya delâlet eder.

* UYLUK: Rüyada uyluk görmek, insanın kudret ve kuvveti, mal ve menba-ı iftihar  ettiği maişeti, kavmi ve milleti ile tâbir olunur.  Kirmanî demiştir ki: Rüyada uyluğunun kesildiğini görmek. ehlinden ayrı düşmeğe ve  gurbete delâlet eder ve o kişi gurbette ölür.

Rüyada sağ uyluk, baba tarafından akrabaya, sol uyluk da anne tarafından akrabaya  delâlet eder.  Rüyada uyluğundan bir parça etin koparılmış ve kesilmiş olduğunu görmek, rüya  sahibi için bir musibete alâmettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada uyluk görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Ehl-i Beyt,

b) Dost ve ahbab,

c) Hizmetçi,

d) Mal.

* UYUZ: Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vücudunda uyuz olduğunu  görmek, zahmet ve meşakkat ile mal kazanmaya delâlet eder.

Rüyada uyuzu  kaşıdığını ve ondan su çıktığını görmek, mala nail olmaya delâlet eder.  Rüyada kendi bedeninde uyuz veya bir başka hastalık olduğunu görmek, fakir için  işlerin kolaylaşmasına ve zenginliğe delâlet eder. Zengin ise malı artar ve makamı  yükselir.  Rüyada boynunun uyuz olduğunu görmek, rüya sahibinin sırtına yüklenecek borca  işarettir.

Sağ elinde uyuz olduğunu görmek, geçim hususunda zahmet ve meşakkat çekmeye  delâlet eder. Eğer uyuz sol elde olursa, ortağı veya kardeşi tarafından erişecek  üzüntü ve kedere delâlet eder.  Rüyada yanağında uyuz görmek, akraba ve kabile tarafından gelecek üzüntü ve  kedere delâlet eder.  Rüyada uyuzunu kaşıdığını ve teskin olduğunu görmek, zahmet ve meşakkattan  kurtulmağa delâlet eder.

Yine rüyada uyuzunu kaşıdığını, kaşıdığı yerden kan ve irin  çıktığını görmek, maksada erişmeye, sıkıntı ve üzüntüden halâs olmaya ve rızka  delâlet eder.

Rüyada uyuz olduğunu görmek, üç şekilde tâbir edilir:

a) Mal,

b) Kötü söz,

c) İkrah edilen bir şeyin husulü.

* UZAKLIK: Rüyada uzaklık görmek, mahrumiyete delâlet eder. Şahısların uzaklığı,  münazaaya, ölüme veya azle alâmettir.

* UZUNLUK: Bir kimsenin rüyada boyunun uzadığını görmesi, ilim ve malın  artmasına delâlet eder. Devlet reisinin boyunun uzadığını görmesi, saltanatının  kuvvetine ve mülkünün genişliğine delâlet eder.  Bir tüccarın rüyada boyunun uzadığını görmesi, çok çok kâr elde etmeye işarettir.

Rüyada boyunun aşırı derecede uzadığını görmek, ecelin yaklaştığına ve bulunduğu  rütbenin elden gitmesine delâlet eder. Rüyada boyun aşırı derecede kısalması da  yine ölüme delâlet eder.  Birkimsenin rüyada aşırı olmamak şartıyla boyunun uzadığını görmesi, ömrün uzun  olmasına alâmettir.

Rüyada boyu uzun olduğu halde boyunun kısaldığını görmek, iyi  değildir. Zira bu rüya itibardan düşmeye ve ecelin yaklaşmasına delâlet eder.  Rüyada kısa olan boyun uzaması, fitneye, cimriliğe, bazı kere de kuvvet ve  zenginlikle yardıma delâlet eder.  Bir sultanın rüyada boyunun uzadığını görmesi, düşmanlarına karşı zafer bulmaya  delâlet eder.  ***

YORUM EKLE

İlk Yorum Yapan Siz Olun!

Daha yeni Daha eski