İmam Nablusi Rüya Tabirleri U Harfi

İmam Nablusi Rüya Tabirleri U Harfi

* UÇKUR: Rüyada uçkur görmek, kadına delâlet eder. Hamile bir kadının uçkur görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. Yine kadının rüyada uçkur görmesi, erkek kardeşine, efendisinin akrabasına ve amcasına alâmettir. Rüyada uçkur görmek, yardım edici mal ile de tâbir olunur.

Uçkurun kuvveti, yardımcının kuvvetine delâlet eder. Rüyada uçkurunun yılan olduğunu görmek, hanımın akrabaları tarafından bir düşman kazanmaya işarettir. Rüyada uçkurunu kendi başının altına koyduğunu gören kimse çocuğunu kabul etmez. Rüyada uçkurunu kestiğini görmek, hanımı ile geçiminin iyi olmadığına işarettir.

* UÇURTMA: Rüyada uçurtma görmek, izzet, şeref ve yüksek bir derece almaya işarettir. Çünkü uçurtma yükseklerde uçar. Rüyada uçurtma ile oynadığını görmek, boş işlerle uğraşmaya delâlet eder. Zira uçurtmanın insana bir menfaati yoktur.

Bazı kere de uçurtma görmek, sihir ve efsun yaptırmaya delâlet eder. Rüyada evinin üzerine bir uçurtmanın düştüğünü görmek, rüya sahibinin evine yapılacak sihre işarettir. Rüyada iplikleri ile onu havaya çıkardığını ve uçurduğunu görmek, yalan ve aldatıcılığa delâlet eder.

* UÇMAK: İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kanadı ve tüyleri olmadığı halde uçtuğunu görmek, bir halden diğer bir hale intikal etmeye işarettir. Rüyada bir evin damından diğer evin damına uçtuğunu görmek, zevcesini boşayıp bir başka kadınla nikahlanmaya delâlet eder. Rüyada semaya uçtuğunu ve bir daha yere inmediğini görmek, rüya sahibinin ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir dağın tepesine uçtuğunu görmek, büyük bir makama nail olmaya işarettir. Uçarken bir şey üzerine düştüğünü görmek, öyle bir şeye mâlik olmaya delâlet eder.

Rüyada henüz evlenmemiş bir kadının, evinden tanıdığı bir erkeğin evine uçtuğunu görmesi, o erkekle evlenmesine delâlet eder. Rüyada alçak bir yerden yüksek bir yere uçtuğunu görmek, arzu ve murada nail olmaya işarettir ve yükseldiği nisbette şanı yücelir. Rüyada uçarken gökte kaybolduğnu ve geri dönmediğini görmek, ölümdür.

Yine rüyada kendi evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu görmek, ölüm ile tâbir olunur. Onun tanımadığı ev kabirdir.

Nablusî demiştir ki: – Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu gören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur. Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu görmek, yabancı bir kavmin arasında bulunmaya delâlet eder.

Rüyada düz bir şekilde uçtuğunu ve hiç zahmet çekmeden gittiğini görmek, işlerinin zahmet çekmeden düz gitmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada iki kanadı olup o iki kanatla uçtuğunu görmesi, hayır, izzet ve şerefe delâlet eder.

Bu rüya, herkes için hayırdır. Zindanda olan bir adamın rüyada uçtuğunu görmesi, hapisten kurtulmaya işarettir. Kirmani demiştir ki: Rüyada semaya doğru çok uçtuğunu görmek, hacca gitmeğe; kendi evinden meçhul bir eve uçtuğunu görmek, ölüme; kuş kanatları gibi kanatları olduğunu görmek, halkın taaccüp ve hayretini mucib olacak bir halin zuhuruna delâlet eder.

Rüyada istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görmek, rüya sahibi için büyük bir hayra delâlet eder ve ona işleri kolay olur. Gurbette olan bir kimsenin rüyada uçtuğunu görmesi, vatanına döneceğine işarettir. Rüyada kanatsız olarak uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görmek, şiddetli bir korkuya delâlet eder.

* UD: Rüyada bekâr bir kimsenin ud görmesi, evlenmeye; evli kişinin ud görmesi de, çocuğa delâlet eder. Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada ud çaldığını görmek hakikata ters düşen bir söze delâlet eder. Ud dinlemek de böyle tâbir olunur. Rüyada kendi evinde ud çaldığını görmek, bir musibete uğramaya işarettir.

Rüyada ud çalarken kirişinin kırıldığını görmek, üzüntü, keder ve gamdan kurtulmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Müslümanların liderinin kapısında ud çaldığını görmesi, eğer ehilse velayet ve saltanata delâlet eder. Ehil değilse, bu rüya, yalan söze işarettir. Zalim adamın rüyada ud çaldığını görmesi, zulmü ile bir kavmi inletmesine delâlet eder.

* UDCU: Bir kimsenin rüyada udcuyu görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya, ferahlık ve sevince delâlet eder. Bazı kere de udcuyu görmek, şikayet etmeye, inlemeye, sesle ağlamaya delâlet eder.

* UD AĞACI: Rüyada ud ağacı görmek, medih ve senaya, şeref ve izzete, evli için de çocuğa delâlet eder.

* UFUK: Rüyada ufkun pırıl pırıl olduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya; ufkun karardığını görmek de meşakkatli bir işle karşılaşmaya delâlet eder.

* UHUD DAĞI: Rüyada Medine yakınlarındaki Uhud dağını görmek, “Uhud bizi sever, biz de onu severiz” hadis-i şerifînce Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in muhabbetine delâlet eder. Uhud şehidle-rini görmek, izzet, şeref, kuvvet ve kudrete, düşmana galip gelmeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

* ULEMA: Rüyada İslâm âlimlerinden birini görmek veya onların meclisinde bulunmak, dinde salâha, iman kuvvetine ve hayra delâlet eder.

* ULULUK: Rüyada Ululuk ve yücelik görmek, hayra ve izzete delâlet eder.

* UMRE: Bir kimsenin rüyada hac ve umre yaptığını görmesi, uzun ömre, güzel amele, günahların mağfiretine, hayır ve berekete delâlet eder. Rüyada umre yaptığını görmek, mala, nimete, menfaata, makbul amele ve dinde gayrete delâlet eder. Bazı kere de umre yaptığını görmek, ömrün nihayetine ve hastanın ölümüne delâlet eder. Çünkü umre ve hacda giyilen ihram bir nevi kefendir.

* UN: Rüyada un görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz kazanılan helal mala delâlet eder. Rüyada arpa unu görmek, dinde istikamete delâlet eder. Rüyada pirinç unu görmek, güç ile elde edilen mala işarettir. Çünkü pirinç meşakkatle elde edilir. Bir kimsenin rüyada un eleyicisini görmesi, hak ile batıl arasını ayıran hakime delâlet eder.

* UNCU: Rüyada uncuyu görmek veya ondan bir miktar un aldığını görmek, hazır rızka ve hakkı bildirmeye, şiddet ve meşakkatten sonra refah ve rahata delâlet eder.

* UR: Kişinin rüyada vücudunda ur çıktığını görmesi, mal ve menfaata delâlet eder.

* URBA: Rüyada elbise görmek, hayırlı memuriyete, bekâı için evlenmeye, talebe için de ilme nailiyete delâlet eder.

* URGAN: Rüyada urgan görmek, izzet ve mevkidir. Gökten sarkıtılan bir ip görmek, Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder. O ipe tutunduğunu görmek, Hak yolda olmaya ve Kur’ân’a uymaya işarettir.

* ÜRYAN: Kişinin rüyada kendisini çıplak halde görmesi, iç yüzünün selâmetine ve temizliğe delâlet eder. İbadet ve taat ehli kimselerin rüyada çıplak olduklarını görmeleri, dindarlık ve çok hayra işarettir.

* USTA: Kişinin rüyada usta görmesi, fakirlik ve zenginlik ile tâbir olunur. Çünkü bazı usta zengin, bazı usta fakirdir. Bazı kere de yolculuk ve geçim hususunda tereddüt etmeye delâlet eder. Bazan da usta görmek, sabır ve sebat etmeye alâmettir. Rüyada bir ustanın üzerinde toz toprak olduğunu görmek, ustanın o işten üzerine bulaşan toz toprak miktarı faydalanmasına delâlet eder. Rüyada bir ustayı, ev ve duvarları temelinden sökerken ve evleri yıkarken görmek, o mahalde vuku bulacak korkunç bir hadiseye veya ölümlere delâlet eder. Çünkü hanelerin yıkılması felâkettir.

* USTA VE MİMAR: Rüyada usta ve mimar görmek, halkın arasını meşru bir yolla bulan bir adama delâlet eder. Rüyada mimarı yaptığı iş karşılığı para almıyor görmek, fazilet sahibi bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de usta ve mimar, şair ve ömrü uzun kimseye alâmettir. Rüyada bina yıkan bir mimarı görmek, ahdini bozan ve yalan söz eden kimseye delâlet eder. Bazan da mimar görmek, ülfet ve muhabbete ve yardımlaşmaya delâlet eder. Yine rüyada usta ve mimar görmek, müşkül işlerin kolayca halledileceğine işarettir. Çünkü ustalar işlerini bilerek yaparlar.

* USTURA: Bir kimsenin rüyada ustura görmesi, erkek çocuğa delâlet eder. Çünkü onunla çocuklar sünnet edilir. Rüyada ustura ile traş olduğunu veya bir şey kestiğini görmek, yapmayı arzu ettiği bir işi bırakmaya işarettir. Rüyada ustura ile eti parça parça ettiğini görmek, rüya sahibinin insanlara eza veren ve sarkıntılık eden kimse olduğuna delâlet eder. Bazı kere de ustura görmek, kin ve nefrete, elem ve ıstırap veren ve kötü söz eden dile delâlet eder.

* UŞAK: Rüyada uşak dediğimiz erkek hizmetçiyi görmek, yardıma, sevince ve menfaata delâlet eder. Çünkü uşak efendinin hizmetini gören kimsedir. Rüyada zenci bir hizmetkâr aldığını görmek, iyilik ye berekete, düşmana galip gelmeye delâlet eder.

* UTANMAK: Bir kimsenin rüyada Allahu Teâlâ’dan utandığını ve nefsini kötü işlerden men ettiğini görmesi, iman ve rızkın kat kat olmasına delâlet eder. Günahkâr birinin böyle bir rüya görmesi, günahtan tevbe etmeye ve Hakk’a dönmeye işarettir. Kâfir bir kimse rüyada utandığını ve nefsini serden men ettiğini görse, bu rüya onun hidayetine delâlet eder.

* UTARİT YILDIZI: Rüyada bu yıldızı görmek, büyük bir kimseye vâsıl olmaya, yahut bir yerden diğer bir yere göç etmeye delâlet eder.

* UYANIK DURMAK: Rüyada uyanık durduğunu görmek, dost ve arkadaşlardan ayrılığa delâlet eder. Bu sebeple rüyada geceleyin çok uyanık kaldığını ve hiç uyuyamadığmı gören kimse, dostlarından ayrı düşer.

* UYANIKLIK: Kişinin rüyada kendisini uyanık bir halde görmesi, işlerinde doğru yolu gözetmesine, çirkin ve kötü şeylerden uzak durmasına ve ömrünün uzun olmasına delâlet eder. Rüyada uyuyan bir kişiyi uyandırdığını görmek, o zâtı Hak ve doğru yola sevketmeye ve irşada delâlet eder.

* UYANMAK: Rüyada kişinin kendisini uyanmış görmesi, cehd, taat ve ibadete işarettir ve bu rüya ikbal ile tâbir olunur. Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada uykuda olup uyandığını görmek, gafil olduğu bir işe vakıf olarak çalışmağa; bir uyuyanı uyardığını görmek de onu Hak yola irşada, bir başkasının kendisini uyandırdığını görmek, onun kendisini Hak yola hidayetine delâlet eder. Rüyada uyanmak, beş vech ile tâbir olunur:

a) İşlerde akıllıca hareket,

b) Din ve dünyaya ait umurunda devam,

c) Haram olan şeylerden uzak durmak,

d) Maaş ve rızkın çokluğu,

e) Uzun ömür.

Rüyada uzun zaman uyanık olduğunu görmek, çok uzun ömre delâlet eder. Rüyada derin uykudan uyanarak derhal kalktığını görmek, din ve dünya işlerinde gayrete ve cehde işarettir.

* UYKU: Rüyada kendisini uykuda görmek, tenbellik ve gaflet alâmetidir. Yine rüyada uyku, menfaatların meydana çıkmamasına ve yüce Allah’ın insana vacip kıldığı salih amellerden gaflet etmeye işarettir. Henüz kocaya gitmemiş bir kız, rüyada kendisini uyuyor görse, bu rüya onun için nikâha ve kocaya delâlet eder.

Rüyada bütün insanların uykuda olduklarını görmek, topyekün insanlar hakkında kötülüğe ve piyasanın pahalı olmasına delâlet eder. Rüyada arkası üzerine uyuduğunu görmek, dünyaca nail olacağı kuvvet ve kudrete delâlet eder. Uyku rüyası, üzüntü, keder ve sıkıntının gitmesine de delâlet eder.

Bir valinin rüyada kendisini uyuyor görmesi, onun valilikten azledileceğine işarettir. Korkan bir kimsenin rüyada uyuduğunu görmesi, korkudan emin olmaya delâlet eder.

Taat ve ibadet ehli bir kişinin rüyada uyuduğunu görmesi, mübarek bir yolculuğa çıkmaya, tenha bir yere çekilip Allahu Teâlâ’yı zikretmeye ve dünya zinetlerine rağbet etmemeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada birçok ağaçlar altında uyuduğunu, sağına ve soluna yattığını görmesi, neslinin çok olacağına ve o neslin devamına delâlet eder. Rüyada karnı üzerine yattığını görmek, mülke, mal ve evlada işarettir.

Rüyada bir kabristanda, yol üzerinde veya bir kabir üstünde uyuduğunu görmek, hasta için ölüme, sağlam için de işsizliğe ve sıkıntıya delâlet eder. Yanı üzerine uyuduğunu görmek, hayır, hastalık ve ölüm ile tâbir olunur.

* UYUKLAMAK: Rüyada uyuklamak, korkudan emin olmaya, günahkâr ve asi için tevbeye, kâfir için de hidayete işarettir. Bir kimsenin rüyada uyukladığını görmesi, fakirlikten zenginliğe, sıkıntı ve meşakkatten genişliğe, kıtlık ve yokluktan bolluğa delâlet eder.

* UYUŞUKLUK: Rüyada elinin veya azasından bir yerinin uyuştuğunu görmek, yardımından mahrum kalmaya delâlet eder.

* UYLUK: Rüyada uyluk görmek, insanın kudret ve kuvveti, mal ve menba-ı iftihar ettiği maişeti, kavmi ve milleti ile tâbir olunur. Kirmanî demiştir ki: Rüyada uyluğunun kesildiğini görmek. ehlinden ayrı düşmeğe ve gurbete delâlet eder ve o kişi gurbette ölür.

Rüyada sağ uyluk, baba tarafından akrabaya, sol uyluk da anne tarafından akrabaya delâlet eder. Rüyada uyluğundan bir parça etin koparılmış ve kesilmiş olduğunu görmek, rüya sahibi için bir musibete alâmettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada uyluk görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Ehl-i Beyt,

b) Dost ve ahbab,

c) Hizmetçi,

d) Mal.

* UYUZ: Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vücudunda uyuz olduğunu görmek, zahmet ve meşakkat ile mal kazanmaya delâlet eder.

Rüyada uyuzu kaşıdığını ve ondan su çıktığını görmek, mala nail olmaya delâlet eder. Rüyada kendi bedeninde uyuz veya bir başka hastalık olduğunu görmek, fakir için işlerin kolaylaşmasına ve zenginliğe delâlet eder. Zengin ise malı artar ve makamı yükselir. Rüyada boynunun uyuz olduğunu görmek, rüya sahibinin sırtına yüklenecek borca işarettir.

Sağ elinde uyuz olduğunu görmek, geçim hususunda zahmet ve meşakkat çekmeye delâlet eder. Eğer uyuz sol elde olursa, ortağı veya kardeşi tarafından erişecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada yanağında uyuz görmek, akraba ve kabile tarafından gelecek üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada uyuzunu kaşıdığını ve teskin olduğunu görmek, zahmet ve meşakkattan kurtulmağa delâlet eder.

Yine rüyada uyuzunu kaşıdığını, kaşıdığı yerden kan ve irin çıktığını görmek, maksada erişmeye, sıkıntı ve üzüntüden halâs olmaya ve rızka delâlet eder.

Rüyada uyuz olduğunu görmek, üç şekilde tâbir edilir:

a) Mal,

b) Kötü söz,

c) İkrah edilen bir şeyin husulü.

* UZAKLIK: Rüyada uzaklık görmek, mahrumiyete delâlet eder. Şahısların uzaklığı, münazaaya, ölüme veya azle alâmettir.

* UZUNLUK: Bir kimsenin rüyada boyunun uzadığını görmesi, ilim ve malın artmasına delâlet eder. Devlet reisinin boyunun uzadığını görmesi, saltanatının kuvvetine ve mülkünün genişliğine delâlet eder. Bir tüccarın rüyada boyunun uzadığını görmesi, çok çok kâr elde etmeye işarettir.

Rüyada boyunun aşırı derecede uzadığını görmek, ecelin yaklaştığına ve bulunduğu rütbenin elden gitmesine delâlet eder. Rüyada boyun aşırı derecede kısalması da yine ölüme delâlet eder. Birkimsenin rüyada aşırı olmamak şartıyla boyunun uzadığını görmesi, ömrün uzun olmasına alâmettir.

Rüyada boyu uzun olduğu halde boyunun kısaldığını görmek, iyi değildir. Zira bu rüya itibardan düşmeye ve ecelin yaklaşmasına delâlet eder. Rüyada kısa olan boyun uzaması, fitneye, cimriliğe, bazı kere de kuvvet ve zenginlikle yardıma delâlet eder. Bir sultanın rüyada boyunun uzadığını görmesi, düşmanlarına karşı zafer bulmaya delâlet eder. ***
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال