Rüya Tabirleri Ş Harfi

* ŞADIRVAN: İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:  – Rüyada şadırvan görmek, din ile tâbir olunur. Rüyada güzel ve mükemmel bir  şadırvan gören ve fakat kime ait olduğunu bilmeyen ulvî mertebeye, güzel geçime,  uzun ömre, ziyade rızka nail olur.  Rüyada bir şadırvanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu görmek, sürür ve  feraha, geniş rızka ve muradın husulüne delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada şadırvanın uygun bir yerde, lâyık bir adamın yanında görmesi,  izzet ve yüceliğe, üzüntü, keder ve şiddetlerin gitmesine, güzel ve hoş haberler  işitmeye veya tatlı nağmeler dinlemeye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Helal rızık,

b) Uzun ömür,

c) Mal ve menfaat,

d) Güzel geçim.

Rüyada bir şadırvanı sattığını veya başkasına hediye ettiğini görmek, hata ve  tehlikeye delâlet eder. Çünkü kendi eli ile hayır kapısını kapatmış olur.  Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek, güzel geçime, uzun ömre ve  hayırlı rızka delâlet eder. Şadırvan ne kadar büyük, suyu ne kadar bol olursa, hayır  ve iyiliği de o derecede ziyade olur.  Rüyada bir şadırvanı ensesine yüklediğini görmek, halkın emanetlerini yüklenmeye  delâlet eder.

* ŞAFAK: Rüyada şafak görmek, refah, nimet, sürür ve feraha delâlet eder. Bazı  kere de şafak, bir âyet-i kerimenin işaretince yemine delâlet eder. Bazan da melik ve  vekilleri tarafından zuhur edecek bir harekete işarettir.  Rüyada şafağın kaybolduğunu görmek, matlub işin nihayet bulmasına delâlet eder.

* ŞAFAK VAKTİ: Bir kimsenin rüyada şafak vaktini görmesi, nur ve hidayet ile tâbir  olunur. Rüyada şafağın doğduğunu görmek, birbiri ardınca gelecek sevinç ve feraha  delâlet eder. Çünkü “Fecr-i sadık” karanlıktan sonra bir beyazlıktır.

* ŞAH: Rüyada şah görmek, kuvvete, kudrete, yolculuğa, işlerde başarıya ve iyi bir  isimle anılmaya delâlet eder.

* ŞAH DAMARI: Şah damarı insanın can ipinin düğümüdür. Bunun için rüyada şah  damarı görmek, insanın ölüm ve hayatına delâlet eder. “Biz insana şah  damarından daha yakınız!” mealindeki âyet işaretince de Allahu Teâlâ’ya yakınlığa  delâlet eder.  Bazı kere de şah damarı, ortaklar, kardeşler, ana-baba veya karı kocanın namusunu  yahut malını muhafaza eden velisine delâlet eder.

Rüyada şah damarının iki tarafında bulunan damarlardan kan aktığını görmek, rüya  sahibinin ölümüne delâlet eder. Bazı kere de bu damarlar, ahde ve sıkıntılı bir işe  bağlanmaya işarettir.  * ŞAHİN: Rüyada şahin kuşu görmek, yüksek bir memuriyete delâlet eder. Çünkü  şahinler yüksekten uçar.  “Her kuş uçar, bak kuzguna,  Fakat şahin hiç benzer mi ona?”

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada şahin kuşu görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Ferah,

b) Müjde,

c) Mal.

Rüyada şahin kuşu tuttuğunu görmek, ulüvv-i kadre, yüksek mevki, makam ve izzete  delâlet eder.  Denilmiştir ki: Rüyada görülen şahin, vefası olmayan zalim bir sultandır. Rüyada  şahin kuşu, rütbe itibarıyla doğan kuşundan daha aşağıdır.  Rüyada kendisini şahin kuşu olmuş görmek, bir şehre vali olmaya delâlet eder.

Rüyada şahin eti yediğini görmek, kudret ve kuvvete, mal ve menfaata delâlet eder.  Elinden şahin kuşunun uçtuğunu görmek, mevkisini kaybedeceğine işarettir.

* ŞAHİTLİK: Bir kimsenin rüyada şahitlik yaptığını görmesi, verdiği sözü yerine  getirmeye, borcu ödemeye, nezrettiği bir şeyi yapmasına delâlet eder.

* ŞAİR: Rüyada Cenab-ı Hakkı ve O’nun Resûlü’nü medh ü sena eden şiirler yazan  bir şairi görmek, ilme, hidayete, nura, izzete, şeref ve büyük rütbeye delâlet eder.  Bazı kere de şair görmek, yapmadığı bir şeyi söylemeye işarettir. Şair görmek, sözleri  birbirine ilave ederek bir araya getirmeye ve bir hadiseyi ince bir nükte ile anlatmaya  delâlet eder.

* ŞALGAM: Rüyada şalgam görmek, köylü bir kadın ile tâbirolunur. Bazı kere de  şalgam, üzüntü, keder ve hüzne işarettir.  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada şalgam görmek, hüzün, keder ve gamdır.  Şalgam yemek ise daha büyük bir gama ve kedere delâlet eder.  Rüyada yanında bir şalgam olduğunu ve fakat onu tutup uzağa attığını görmek,  keder ve üzüntüden halâs olmaya delâlet eder.  Rüyada şalgam bittiğini görmek, rüya sahibinin çocuklarının ölümüne işarettir.

* ŞALVAR: Rüyada şalvar görmek, rüya sahibi için erişilebilecek en yüksek  memurluğa delâlet eder. Rüyada kendisine bir şalvar verildiğini görmek, keder,  üzüntü ve şiddetin gitmesine işarettir.  Evli bir kimsenin rüyada şalvarında yaşlık olduğunu görmesi, zevcesinin hamile  olduğuna delâlet eder.

Rüyada şalvar görmek, Arap olmayan bir kadına da işarettir. Bundan dolayı bir  şalvara mâlik olduğunu görmek, Arap olmayan bir kadınla evlenmeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada şalvarının çözülmüş olduğunu görmesi, hanımının hayasızlığına  delâlet eder. Bazı kere de bu rüya tam aksine tâbir edilerek hanımının erkeklere  görünmez olacağına işarettir.

* ŞAL VE ATKI: Rüyada şal görmek, dokuz vech ile tabir olunur:

a) Hayat,

b) İzzet,

c) Şeref,

d) Mertlik,

e) Velayet,

f) Sanat,

g) Yolculuk,

h) Erkek kardeş,

ı) Çocuk.

Rüyada şal ve atkı görmek, güzel bir kazanca ve sanata delâlet eder. Şal görmek,  borç ödemek ile de tâbir edilir.  Rüyada kendi nezdinde olan şalın elinden alındığını görmek, şan ve şöhretin  gitmesine ve malın kahra uğramasına delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada şalının yırtıldığını veya parçalandığını görmesi, erkek kardeşi  veya kendi çocuğunun ölümüne delâlet eder.  Bazı kere de şal görmek, karada yolculuğa işarettir.

* ŞAMARLAMAK: Rüyada şamarlamak, gafletten ikaz etmeye ve menfaata delâlet  eder. Bir kadının rüyada el ayası ile kendi yüzüne vurduğunu görmesi, çocuk  doğurmaktan ümidini kestikten sonra bir erkek çocukla müjdelenmeye delâlet eder.  Rüyada herhangi bir kimseye şamar vurduğunu görmek, o zatı gafletten uyarmaya  işarettir.

* ŞAMDAN: Bekâr bir kimsenin rüyada şamdan görmesi, evlenmeye, evli kimsenin  görmesi de, güzel bir çocuğu olacağına delâlet eder.  Bazı kere de rüyada şamdan görmek, hastalıktan kurtulmağa, üzüntü ve kederin  gitmesine delâlet eder.

* ŞAM FISTIĞI: Rüyada şam fıstığı görmek, mala, mülke ve hayırlı rızka delâlet eder.  Şam fıstığını yediğini görmek, meşakkatsiz gelecek rızka işarettir.

* ŞANLI ŞEREFLİ OLMAK: Bir kimsenin rüyada şan ve şerefinin ziyadesiyle arttığını  görmesi, kıymetten düşmesine delâlet eder. Bazı büyükler demişlerdir ki:  – Rüyada halkın üzerine yükselmeyi arzu etmek, baş aşağı gelmesine delâlet eder.  Rüyada halk üzerine yükselmek değil de tevazu ve alçak gönüllülük halini görmek,  yükselmeye ve sevince delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada bir kavim üzerine yükselmeyi arzu ettiğini ve yükseldiğini  görmesi, kibirlenmeye ve sonra perişan olmaya delâlet eder.

* ŞAP: Rüyada şap görmek, helal mala, hayır ve nimete delâlet eder.

* ŞAP DENİZİ VE KILAVUZ: Bir kimsenin rüyada bu denizi ve gemi kılavuzu  görmesi, yolculuğa, mala, kârlı ticarete ve zencilerle düşüp kalkmaya delâlet eder.  Rüyada şap denizini yüzerek geçtiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtuluşa, mal ve  nimete, vücudun sıhhatine delâlet eder.

* ŞAPKA: Rüyada yeni bir şapka aldığını veya birisinin kendişine hibe ettiğini  görmek, memuriyete, yeni bir mevkiye ve men-faata delâlet eder.

* ŞARAP: Bir kimsenin rüyada şarap görmesi, meşakkatsizmeydana gelen haram  mala delâlet eder. Rüyada şarap içtiğini görmek, büyük bir günaha işarettir ve o  kişinin eline geniş rızık geçer.

Rüyada şarap akan bir nehir görmek ve o nehire girmek, büyük bir fitneye duçar  olmaya işarettir.  Rüyada su ile karıştırılmış şarabı içtiğini görmek, bazısı helal, bazısı haram olan mala  delâlet eder. Çünkü su helal, şarap haramdır.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında geniş ve güzel bir bahçede şarap içtiğini  görmek, ahirette kevser şarabı içmeye delâlet eder. Henüz tam olmamış ve şıra  halindeki şarabı içmek, gam ve kedere, dert ve hastalığa delâlet eder.  Rüyada şarap yapmak için üzüm sıktığını görmek, sultan hizmetine girmeye ve büyük  işler başarmaya delâlet eder.

Rüyada içki görmek, fitne, şer, düşmanlık ve öfkeye, delilik ve aklın gitmesine  işarettir. Çünkü içki içen kendini kaybeder ve bir nevi deli haline gelir.  Yine rüyada içki görmek, yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sırrı ifşa ve zinaya  delâlet eder. Bazı kere de içki, zina eden kadına işarettir.

Ölü bir kimsenin rüyada içki içtiğinin görülmesi, o ölünün ahirette nimetler içerisinde  olduğuna delâlet eder. Çünkü şarap cennet ehlinin içkisindendir. Şu kadar var ki, bu  ölü hayatında içki mübtelası kimselerden olmayacak.

* ŞARKICI: Rüyada güzel nağmeler yaparak şarkı söyleyen bir kimseyi görmek,  sürür ve feraha, hazan da bir yerden diğer bir yere nakletmeye delâlet eder.

* ŞAŞI OLMAK: Kişinin rüyada şaşı olduğunu görmesi, ahdi bozmaya ve sözünden  dönmeye delâlet eder.  Rüyada şaşı bir kimseyi görmek, sözde ve vaadde noksanlığa işarettir.

* ŞAŞIP KALMAK: Bir kimsenin rüyada hayret ve dehşete düşüp şaşıp kaldığını  görmesi, gaflete ve onu iblisin sapıtmaya meyletmesine delâlet eder.  Yine bir kimsenin rüyada namaz kılmak için yönelecek kıbleyi bilemediğini görmesi,  işlerde hayrete düşmesine ve azimsizliğine işarettir.  Kişinin rüyada şaşırıp hayrette kalması, dünyaca hayrette kalmaya ve ahirette güzel  bir sonuca delâlet eder.

* ŞEFAAT: Rüyada birine şefaat ettiğini görmek, mürüvvetin ve ahlâkın ziyadeliğine  delâlet eder.  Yine rüyada başka bir kimsenin kendisine şefaat ettiğini görmek, şefaat edenden  şefaat olunanın hayır ve menfaat göreceğine delâlet eder.  Rüyada herhangi bir adama şefaat ettiğini görmek, ecir ve sevabın husulüne ve  mertebenin yüksekliğine alâmettir.  Rüyada peygamberlerden birisinin kendisine şefaat ettiğini görmek, ulüvv-i kadre ve  ahiret saadetine delâlet eder.

* ŞEFTALİ: Bir kimsenin rüyada tatlı bir şeftali yediğini görmesi, şehvet ve arzusuna  nail olmaya işarettir.  Rüyada şeftali ağacı görmek, zengin, büyük, halka yardımda bulunan, şecaatli ve  mert bir adama delâlet eder. Rüyada, şeftali ağacının dibine düşmüş şeftalileri  topladığını görmek* çok hasta bir kimseden gelecek mala alâmettir.  Bazı kere de şeftali görmek, erkek kardeşe, güzel arkadaşa ve hayırlı dosta delâlet  eder.  Mevsimsiz şeftali görmek, şiddetli hastalık ile tâbir edilir.

* ŞEHID: Rüyada şehidlerden birinin diri olduğunu görmek, o görülen şehidin takip  ettiği yol ve tutumun insanlar arasındandevam edeceğine işarettir.  Rüyada bir şehidin hayatta olduğunu görmek, Allahu Teâlâ’ya yakınlığa delâlet eder.  Yine rüyada Allah yolunda gaza ederken şehid düşen bir kimseyi görmek, rahmet ve  gufrana, cennet, nimet, hayır ve bereket, feyz-ü felah ve saadet-i dâreyne delâlet  eder.  Rüyada gaza ederken kendisinin şehid olduğunu görmek, dünya ve ahirette feyz ü  felaha, son nefeste iman ile göçmeye ve Ce-nab-ı Hakk’ın rahmet ve mağfiretine  mazhariyete delâlet eder.

* ŞEHİR: Bir kimsenin rüyada bir şehire girdiğini görmesi, korktuğu şeyden emin  olmaya delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle  olursa olsun hayra delâlet eder. Rüyada kendisini hiç bilmediği bir şehir içinde  görmek, arzu ve murada nail olmaya delâlet eder.  Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisini Mekke’de gören, ferah ve izzete nail olur.

Rüyada bir şehiri imar ettiğini görmek, o şehirde âlim ve velilerin çoğalmasına ve  evlatlarının kendi meslek ve yoluna devam etmelerine alâmettir.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:  “Bunun üzerine (Musa) korkarak (ve etrafı) gözetleyerek oradan çıktı.” (Kasas, 21)  mealindeki âyet-i kerime işaretince rüyada şehire girmek hayır ve hoştur.

Şehirden  çıkmak ise, hoş değildir.  Rüyada tanınmayan bir şehir görmek ahiret, tanınan ve bilinen şehir görmek ise, rüya  sahibi için dine delâlet eder. Bazı kere de şehir:  “- Ben, ilmin şehri, Ali de kapısıdır” hadis-i şerifînce, âlim bir kimseye delâlet eder.

Rüyada Şam’a girdiğini görmek, berekete, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimse için  de, hayra ve feraha delâlet eder. Bazı kere de Şam’ı görmek, fitnelere işarettir.  Rüyada halkı kalaba ve kendisi memur bir şehire girdiğini görmek, hatır ve hayale  gelmeyen yerden rızık elde elde etmeye işarettir.  Yine rüyada mamur bir ülke görmek izzet, yücelik ve zenginliğe delâlet eder.

Bazı  kere de ülke görmek, o ülkenin hükümdarına  veya valisine yahut âlim ya da hakimine delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada batı şehirlerini görmesi, izzet, şeref, ilim ve kadrinin yüceliğine  işarettir.

Ölmüş bir kimsenin rüyada bir şehir içinde görülmesi, o ölünün cennette, cennet ehli  ile beraber olmasına delâlet eder.  Rüyada bir şehir halkından olan müminleri ve Müslümanları görmek, maksada nail  olmaya, müjde ve sevince delâlet eder.  Rüyada, Bedir çenginin vuku bulduğu sahayı görmek: “Andol* sun ki, siz zayıf ve dûn  iken Allah size (Bedir) de kafi bir zafer verdi.” (Âl-i İmran, 123) mealindeki âyet-i  kerimenin işare-tince, düşmana galip gelmeye ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada  Hüneyn’i görmek, şiddetten sonra üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada bir şehrin kalesinin yıkıldığını görmek, o şehrin büyüklerinden birisinin  vefatına veya vazifeden azledilmesine delâlet eder.

Yine rüyada bir şehrin kalesinin delinerek oradan arslan, kurt, kaplan gibi yırtıcı  hayvanların girdiğini, sel ve hırsız baskınına uğradığını görmek, Müslüman halka  veya ilim talep edenlere arız olacak zayıflığa ve musibete delâlet eder.

Rüyada Mekke veya Medine’ye girdiğini görmek, korkudan emin olmaya, murada  ermeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

* ŞEHVET: Bir kimsenin rüyada nefsin istek ve arzularını yerine getirdiğini görmesi,  azaba müstehak olanların fiillerini işlemeye işaretir.  Rüyada şehvetinin ve nefsinin peşinde koştuğunu görmek, günaha dalmaya, sırat-ı  müstakimden yüz çevirmeye delâlet eder.

* ŞEHZADE: Rüyada bir Osmanlı şehzadesi görmek, izzet ve şerefe, kuvvet ve  kudrete ve güzel bir isimle anılmaya delâlet eder.

* ŞEKER: Bir kimsenin rüyada şeker görmesi, ferahlık, sevinç, hastalıktan kurtuluş,  üzüntü ve kederden halâs olmak ve arzu ettiği şeye nailiyet ile tâbir olunur.  Rüyada şeker görmek, çetinlik, meşakkat ve sıkıntı ile elde edilecek mala ve rızka  delâlet eder.

Çünkü şekerin meydana gelmesi çok çetin bir şeydir.  Bazı kere de rüyada şeker görmek, ilme, Kur’an-ı Kerim’e, sanatla meşgul olmaya ve  sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder.  Kişinin rüyada şeker görmesi mal ve rızık ile de tâbir edilir.

  Rüyada şeker imal ettiğini, yediğini veya şekere mâlik olduğunu görmek, her işin  sonunu almaya ve her arzuya kavuşmaya delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada şeker satmakta hayır yoktur.  Nöbet şekeri görmek, söz ve amelde ihlâsa işarettir. Bazı kere de nöbet şekeri,  ferahlığa, ziraatten elde edilecek faydaya ve yağmura delâlet eder.

* ŞEKERCİ: Rüyada şekerci görmek, hoş ve güzel bir kimseye işarettir.  Bir kimsenin rüyada şeker sattığını ve karşılığında gümüş para aldığını görmesi,  halka karşı güzel muameleye, güzel ahlâka ve hoş söze delâlet eder.

* ŞERBETÇİ: Rüyada şerbetçiyi görmek, bahtiyarlığa, sevince, mal ve yüksek  rütbeye delâlet eder.  İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada güzel kokulu ve tath bir şerbet içtiğini görmek,  altı şekilde tâbir olunur.

a) Dinde safa,

b) Menfaat,

c) Faydalı ilim,

d) Uzun ömür,

e) Güzel geçim,

f) Allah’ın zikrine devam.

Rüyada şerbet içtiğini görmek, rahat ve feraha, uzun ömre, mal ve rızka delâlet eder.

* ŞERDEN KAÇMAK: Bir kimsenin rüyada serden ve kötülüklerden kaçtığını görmesi, Allah’ın emirlerini yerine getirmeye ve düşman üzerine zafere delâlet eder. Serden kaçmak, hayır kapılarına yönelmeye ve güzel amellere delâlet eder.

* ŞEYTAN: Âdem evlâdının ezelî düşmanı şeytanı rüyada görmek, hilekâr, haris, kıskanç, din ve dünyaca düşmana delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şeytana buğz ve düşmanlık ettiğini görmesi, Allah’a itaate, dinde sadakate, iman kuvvetine ve halis bir kul olduğuna delâlet eder.

Rüyada şeytanları bağlayıp onları hapsettiğini görmek, yardım, kuvvet ve şöhrete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şeytanlara reislik ettiğini ve iblislerin de kendisine itaat ettiklerini görmesi, reisliğe, şerefe, heybet ve şöhrete nailiyete delâlet eder ve o kimse düşmanlarını kahra uğratır. Rüyada şeytanın kendi üzerine indiğini görmek, iftira, yalan ve günah olan bir işe delâlet eder.

Rüyada şeytanla güreştiğini ve onu mağlup ettiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye, şan ve şöhrete delâlet eder. Rüyada şeytanın kendisini azdırıp yoldan çıkardığını, dehşet ve hayrette bıraktığını görmek, mala gelecek zarar ve ziyana delâlet eder. Bazı kere de şeytanı görmek, ferahlık, yalan ve şehvete delâlet eder. Nitekim şehvetin yalan ve şeytanlığa delâlet ettiği gibi.

Rüyada şeytanı sevinç, neşe ve ferah içinde görmek, rüya sahibinin nefsanî arzularıyla meşgul olduğuna işarettir. Yine rüyada şeytanı görmek, bid’at sahibi bir âlime, namazı terk etmeye, yalana, hileye, hırsızlığa, günaha dalmaya ve uzun ömre delâlet eder.

Şeytan rüyası, hile, kıskançlık ve desise ve Hazret-i Adem’in hikâyesine kıyasla, karı-koca arasını açmaya da işarettir. Bazı kere de rüyada şeytanları görmek, bina sahiplerine ve dalgıç gibi suya dalmaya, casuslara ve söz çalan kimselere delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada şeytanın kendisini korkuttuğunu görmesi, onun Allah’ın iyi kullarından biri olduğuna ve Allahu Teâlâ’nın onu korku ve şeytandan emin kıldığına delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: “- Bir kimse rüyada kendisini şeytan olmuş görse, o kimse daima şeytanın elinde olur, yahut dininden döner, ya da Allahu Teâlâ’nın rahmetinden uzak olarak yaşar, gam ve kederinden ölür. Yahut nesil ve mal ile rızıklanır. Hile ve hud’a ile düşmanlarına galip gelir. Zamanında kötülükle emreder, iyilikten de insanları men eder.

* ŞEYTANI TAŞLAMAK: Bir kimsenin rüyada şeytana taş attığını görmesi, düşmana karşı zafer bulmaya ve güzel amel işlemeye delâlet eder. Şeytana küçük taşlar attığını görmek, borçtan kurtulmaya, namaz ve oruç borcunu yerine getirmeye işarettir.

* ŞİDDET: Kişinin rüyada kendisine şiddet ve darlık isabet ettiğini görmesi, fakirliğe alâmettir. Bazı kere de şiddet ve varlık, rüya sahibinin hastalanmasına, düşmanlık ve fitneye delâlet eder. Şiddet ve darlık görmek, işlerin durgunluğuna, zor geçime, üzüntü ve kedere de delâlet eder.

* ŞİİR: Rüyada ilme, hikmete, marifet ve irfana ait şiirler görmek, ecir ve sevaba delâlet eder. Allah ve Resûlü’nü medh ü sena eden bir şiiri okuduğunu veya ezberlediğini görmek, hayır ve nimete ve güzel bir isimle anılmaya delâlet eder. Rüyada şeytanî ve nefsanî şiirler görmek veya okumak, bâtıl ve yalana delâlet eder. Rüyada kazanç maksadıyla şiir söylediğini görmek, yalan yere şahitlik yapmaya delâlet eder.

Rüyada başka insanları hicvetmek gibi çirkin bir şiir söylediğini görmek, namuslu kimselere iftira etmeye işarettir. Rüyada görülen hiçbir şiirde hayır yoktur. Ancak Allahu Teâlâ’ya ve onun Resûlü’nü medh ü sena eden ve Allah’ı anmayı dile getiren şiir ha-yıra ve nimete delâlet eder.

* ŞİMŞEK: Bir kimsenin rüyada şimşek görmesi, sapıklıktan sonra hidayete, günahtan sonra tevbeye delâlet eder. Bazı kere de şimşek görmek, gizli olan şeyleri keşfetmeye ve kendisine gelecek habere delâlet eder. Bazan da kaybolmuş bir adamın gelmesiyle müjdeye, yahut rızkın yenilenmesine delâlet eder. Rüyada şimşek çaktığını görmek, rüya sahibinde şiddetli korku hâsıl olacağına işarettir.

Rüyada şimşek ziyasından bir parça aldığını görmek, kendisine hayır ve menfaati olan bir işi bitirmeğe delâlet eder. Bir kimsenin rüyada hanesinde şimşek çaktığını görmesi, zengin olmağa alâmettir. Karanlıkta şimşek çaktığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmağa delâlet eder. Rüyada şimşek görmek, süngü ve kılıçların sakırdayıp parlamasına da işarettir.

Rüyada şimşekten bir şey yediğini veya kendisine bir şey isabet ettiğini görmek, birisinin onu iyilik ve yardım üzerine sevmesine ve Allah için ona muhabbet etmesine işarettir. Bazı kere de rüyada şimşek görmek, sultandan güzel vaadlere, tebessüme, sevince, bahta ve emri altında olan kimselerden bir şeyi rica etmesine alâmettir.

Rüyada yağmursuz şimşek görmek, rüya sahibine yapılan vaadin yerine getirilmesine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şimşeğin kendi elbisesini yaktığını görmesi, zevcesinin vefatına delâlet eder. Çünkü zevce insan için elbise mesabesindedir.

* ŞİMŞİR: Rüyada şimşir denen ağacı görmek, zenginliğe ve bahtın açıklığına delâlet eder.

* ŞİRKET: Rüyada fakir bir kimsenin kendisinden servetçe daha yüksek bir adamla ortak olduğunu görmesi, zenginlik ile tâbir edilir ve o fakir zengin olur. Rüyada şirket görmek, Allah’tan korkarak yapılan alış-verişe veya dünyevî menfaati kendisine ait olacak şeye delâlet eder.

Rüyada tanıdık ve bildik bir adamla ortak olduğunu görmek, o kişi ile kendisi arasında insaf ve adaletli olmalarına delâlet eder. Bazı kere de rüyada ortaklık, sevgide, samimiyette ve sözünde durmaya işarettir. * ŞİŞ: Rüyada vücutta şiş görmek, izzet ve devlete, kudret ve kuvvete delâlet eder.

* ŞİŞ KEBAP: Bir kimsenin rüyada şiş kebap yediğini görmesi, rızka, mala ve menfaata delâlet eder.

* ŞİŞE: Rüyada içinde su veya gülsuyu bulunan bir şişe görmek, iffetli ve namuslu bir zevceye delâlet eder. Rüyada içinde yağ olan şişeyi görmek, hanıma, şişenin içindeki yağ da, onun bezeğine delâlet eder. Rüyada kırılmış şişe görmek, mala ve menfaata işarettir.

Bir kimsenin rüyada elinde bir şişenin kırıldığını görmesi, evinden fitnenin uzak olacağına delâlet eder. Rüyada bir şişe içindeki sudan içtiğini görmek, hayır ve menfaata delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şişe içindeki yağdan başına yağ sürdüğünü görmesi, kendisi için şeref ve bezektir. Rüyada içine sidik edilen şişe görmek, zina yapan günahkâr bir kadına delâlet eder. Rüyada şarap şişesi görmek, hizmetçi bir kadına işarettir. Bazı kere de şişeler, cinsleri muhtelif kimselere delâlet eder.

Rüyada kırılmış şişe görmek, maldır. Bundan dolayı rüyada şişe kırdığını görmek, mala erişmeye delâlet eder. Nablusî (rh.a.) hikâye eder: – Rüyasının tâbiri için bir kişi bana gelerek akrabamızdan bundan önce ölmüş bir kimse geçen gece rüyamda bana:

Şu şarap şişesini bana ver dedi. Ben de o şişeyi kendisine verdim. Ondan içip tekrar o şişeyi bana sundu, dediğinde, ben de: “O şişe hamile bir kadındır ki, ölüme yaklaşır sonra Allahu Teâlâ’nın izni ile yine hayata döner, kurtulur” dediğimde, adam “evet, efendim, dedi, kız kardeşim hamile idi, doğum yaparken ölüme yaklaşmışken Allah’ın izni ile çocuğu doğurarak halâs oldu.” Bazı kere de şişeler, koğuculuğa, gizli şeylere muttali olmaya ve vefasız birtakım kimselere işarettir.

* ŞİŞECİ: Bir kimsenin rüyada şişeciyi görmesi, geçiminin pâk ve temiz olmasına, halka iyi muamele etmesine ve sırların açığa çıkmasına delâlet eder. Bu rüya bazan da, nefis ve malıyla gururlanmaya, ahmaklarla dostluğa ve hizmetçi simsarlarına delâlet eder.

* ŞİŞLERİN İNMESİ: Nablusî demiştir ki: Rüyada bir arızadan dolayı meydana gelen şişlerin inmesi, kayıp kimsenin vatanına, dargın kimsenin dostuna, birbirinden ayrılmış adamların birbirlerine kavuşmasına veya ümidini kestikten sonra eşyanın yine evvelden bulunduğu durumuna dönmesine delâlet eder.

* ŞİŞMANLIK: Bir kimsenin rüyada şişman olduğunu görmesi, malının artmasına, izzet ve yüceliğe, din ve iman kuvvetine delâlet eder. Rüyada şişman olduğunu görmek, halk arasında beğenilmeye, kadir ve şanın yüce olmasına ve rızkın artmasına delâlet eder.

* ŞİŞ VE VEREM: Bir kimsenin rüyada bedeninde şişlik görmesi, kuvvetinin artmasına ve durumunun daha güzel olmasına ve bilgi aktarmaya delâlet eder. Bazı kere de bedende görülen şişlik, sonu olmayan üzüntü ve kederden sonra mala erişmeye delâlet eder.

* ŞİT (A.S.): Bir kimsenin rüyada Şit (a.s.)’ı görmesi, Allahu Teâlâ’nın izni ve takdiri ile nimete, sevince, evlada, güzel yaşamaya ve güzel geçinmeye ve iyilikle emretmeye delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada Şit (a.s.)’i gören kişi, şanlı bir zatın velisi olur. Yine Şit (a.s.)’ı görmek, büyük bir işin kendisine havale edilmesine ve o işi istenilen şekilde yerine getirmeye delâlet eder.

* ŞUAYB (A.S.): Rüyada Şuayb (a.s.)’ı görmek, düşmanlar ü-zerine zafer bulmaya delâlet eder. Yine rüyada onu gülümser bir halde görmek, ferah ve sürura, izzet ve zafere delâlet eder.

* ŞÜKRETMEK: Kişinin rüyada Allahu Teâlâ ya şükrettiğini görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmağa delâlet eder. Şükretmek, nimeti avlamak gibidir. Bundan dolayı rüyada Rabbine şükrettiğini görmek, kuvvete, mala, hayır ve berekete, ucuzluğa ve sevaba delâlet eder. Yine Allah’a şükrettiğini görmek, Allahu Teâlâ’yı birlemiş olduğuna delâlet eder. Şükretmek, tevhid ve ihlâsa, günahkârın tevbe etmesine ve şöhretli bir zat ile arkadaş olmağa delâlet eder.

* ŞÜKÜR SECDESİ: Bir kimsenin rüyada secde-i şükür etmesi, belaları def etmeye, rızkı yenilemeye, ibadete ve mükâfata delâlet eder. Yine rüyada şükür secdesi yaptığını görmek, mal ve nimete ermeye, kuvvet ve zenginliğe işarettir.

* ŞÜPHE: Rüyada kişinin dini hususlarda şüphe ettiğini görmesi, nifak ve hileye işarettir. Rüyada şüpheden salim olmak da dinde salâha ve Cenab-ı Hakk’a yönelmeye, iman kuvvetine ve sıdka delâlet eder. Rüyada Allah kelâmında şüphe etmek, Cenab-ı Kibriya’nın rahmetinden uzak kalmaya delâlet eder. ***

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski