Rüya Tabirleri O Harfi

* OBA: Bir kimsenin rüyada bir dere kenarında ve yeşillikler içinde kurulmuş oba  görmesi, sevince, sürura, müjdeye, ferah ve genişliğe delâlet eder.  Obada misafir olduğunu görmek, rızkın artacağına, rütbeey ve güzel talihe delâlet  eder.

* OBUR: Kişinin rüyada obur bir adamı görmesi veya onun durumuna düşmesi,  günah ve kötülük ile tâbir olunur. Hasta adamın rüyada obur görmesi, şifa bulmaya  ve afiyete delâlet eder.

* OCAK: Rüyada ocak görmek, mal ile tâbir olunur. Yanan bir ocak, kolay elde edilen  rızka işarettir.

* OD: Bir kimsenin rüyada ödünde kan çıktığını ve o kanı içtiğini görmesi, cehalete  işarettir.  Rüyada öd görmek, kızgınlığa, lezzete, gülmeye, âletlere ve insanın sırrına delâlet  eder.  Rüyada bir kimsenin ödünü dişiyle kestiğini ve o kimsenin de öldüğünü görmek, o  adama karşı kin ve nefrete delâlet eder.

* ODA: Kişinin rüyada dayalı döşeli bir oda görmesi, fakirlikten sonra zenginliğe,  rahata, iyi ve iffetli bir zevceye delâlet eder.  Rüyada karanlık, pis kokulu, kötü ve tozlu oda görmek, bunun zıddı ile tâbir olunur.  Yani kötülüğe, günaha, üzüntü ve kedere delâlet eder.

* ODALIK: Rüyada evine hizmet için bir hizmetçi aldığını görmek, sevinç ve  ferahlığa, hastalıktan şifaya işarettir.

* ODUN: Kişinin rüyada odun görmesi, koğuculuğa işarettir.  Rüyada kuru ve yaş odun görmek harb, düşmanlık ve koğuculuk ile tâbir olunur.  Bir kimsenin rüyada sahradan yahut ormandan odun toplayıp arkasında taşıdığını  görmesi, şer ve kötü işlere ve insanlara iftira etmeye alâmettir.

Rüyada yanında birçok odunun bulunduğunu görmek, rızka, ihtiyaçların  giderilmesine, mirasa veya vakıf malına delâlet eder.

Eğer o görülen odun kesilip kırılmaya muhtaç ise, bu kere, güçlük ve şer ile elde  edilecek rızka işarettir.  Bazı kere de odun görmek ahmaklığa veya mevcut olan şeyle cimrilik yapmaya  delâlet eder.  Rüyada odun yediğini görmek, haram mala veya uyanıkken dayak yemeye işarettir.

Hasta kimsenin rüyada bir yerde odun biriktirdiğini görmesi, hastalıktan kurtulmaya  ve afiyete delâlet eder.  Rüyada yanmakta olan ateş üzerine odun koyduğunu görmek, Cenab-ı Hakka  yönelmeye veya bir küçüğü terbiye ediciye vermeye delâlet eder.

Rüyada kebapçı ve kasapçıların üzerinde et kıydıkları kütüğü görmek, fayda ve  geçime delâlet eder. Çünkü kasabın geçimi onunla temin edilir.

* ODUNCU: Rüyada oduncuyu görmek, ticaret ve kazanca delâlet eder. Oduncuyu  görmek, bazı kere de mirasa işarettir. Yine oduncuyu görmek, söz götürüp getirmeye  ve günaha delâlet eder.

* ODUN KÜREK: Rüyada odun kürek görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıların  gitmesine, bekâr için sırları ve malı muhafaza edemeyen bir hanıma delâlet eder.

  Bazı kere de odun kürek, kendisinden herkesin yardım istediği itimat edilir ve  emniyetli bir kimseye delâlet eder.  Rüyada kendi elinde bir odun kürek olduğunu görmek, her hayrın ve her meziyetin  onda cem edileceğine işarettir.

* OĞLAK: Bir kimsenin rüyada oğlak görmesi, çocuk ile tâbir olunur. Çünkü oğlak,  keçinin yavrusudur. Bundan dolayı, rüyada boğazlanmış oğlak görmek, rüya  sahibinin çocuğunun ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir oğlağa mâlik olduğunu görenin bir çocuğu dünyaya gelir. Rüyada yemek  için oğlağı boğazladığını görmek, çocuğu yüzünden erişeceği mala alâmettir.  Bir kimsenin rüyada oğlak eti yediğini görmesi, bir çocuktan az miktarda gelecek  mala delâlet eder.

* OĞLAN ÇOCUĞU: Rüyada kişinin kucakta taşınacak kadar küçük çocuk görmesi,  üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü küçük çocuk meşakkatle meydana gelir. Buluğ  çağma yakın bir çocuğu görmek ise, sevinç ve müjdeye alâmettir.  Rüyada kendisinin tüysüz bir çocuk haline geldiğini görmek, annesi tarafından  gelecek mirasa işarettir.  Bir kimsenin rüyada buluğ çağma erişmiş çocuğu görmesi, izzet ve kuvvete delâlet  eder.

Kur’ân-ı Kerim’i okumayı önceden bilen kişinin rüyada çocuğunu hocaya  gönderdiğini görmesi, günahlardan tevbe etmesine işarettir.

Fakir ve perişan haldeki bir kimsenin rüyada anasından yeni doğmuş bir çocuk  olduğunu görmesi, rızka ve zenginliğe kavuşmaya delâlet eder.  Rüyada zevcesi hamile olan bir adam yüzünü çocuk yüzü gibi görse, hanımı tıpkı  kendisine benzeyen bir oğlan çocuğu doğrur.

Kişinin rüyada bir çocuğu arkasına aldığını görmesi, üzüntü ve kedere işarettir.  Bazı kere de bu rüya, bir mülkü idare etmeye işarettir. Büyük bir kimsenin rüyada  meme emen kundak çocuğuna dönüştüğünü görmesi, cehalet sebebiyle insanlığını  zayi etmesine delâlet eder.

Eğer o zat, üzüntü, keder ve sıkıntı içindeyse, bütün  bunlardan kurtulup sıhhat ve afiyete kavuşur.  Çocuk ve mal insan için fitne, yani imtihan sebebidir.

Bundan dolayı rüyada çocuk  görmek, küçük, bazan da büyük üzüntülere delâlet eder.  Rüyada bir çocuğu öldürdüğünü görmek, Hızır (a.s.)’ın kıssasında olduğu gibi birçok  ilimleri elde etmeye alâmettir.

* OĞUL VE KIZ: Rüyada peşpeşe birtakım çocukları doğduğunu görmek, üzüntü ve  kedere ve birçok sıkıntılara delâlet eder. Çünkü çocukları büyütüp meydana getirmek  meşakkatli iştir.

Rüyada bir yerde buluğ çağına erişmiş bir çocuğa rastladığını görmek, izzet ve şerefe  delâlet eder. Küçük çocukları görmek bunun tam zıddı.  * OK: Kişinin rüyada ok görmesi, düşmana galip gelmeye, zafer ve müjdeye delâlet  eder.

  Rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görmek, memuriyete, mala ve kuvvete delâlet  eder.  Kadının rüyada ok görmesi, kocası ile tâbir olunur. Rüyada ok atarak hedefe isabet  ettirdiğini görmek, rüya sahibi eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuğun erkek  olacağına işarettir.

Bazı kere de ok görmek, risale ve mektup içinde yazılı olan kelimelere delâlet eder.  Rüyada elinden çıkan okun kırıldığını görmek, rüya sahibinin acizliğine delâlet eder.

* OKÇU: Rüyada bir kimsenin okçuyu görmesi, sefere, üzüntüye, şiddete, harbe ve  Allah’ın emrince mal taksim etmeye delâlet eder.  Ok düzüçüyü görmek, âbid ve zahid bir kimse ile tâbir olunur.  Rüyada ok ve yayı birlikte görmek, iyi habere, kuvvet ve kudrete ve genişliğe delâlet  eder.

* OK KILIFI: Bir kimsenin rüyada ok kılıfı görmesi, saliha bir kadınla evlenmeye veya  sır ve mal sahibi emin bir zata işarettir.  Rüyada kından bir ok çıkardığını görmek, erkek bir çocuk ile müjdelenmeye delâlet  eder.

Rüyada bir ok kılıfı bulduğunu veya satın aldığını görmek, bir kadınla evlenmeye  yahut bir hizmetçiye delâlet eder.  Bazı kere de ok kılıfı görmek, düşmana karşı heybetli görünmeye işarettir.

* OK MUHAFAZASI: Kişinin rüyada ok muhafazası görmesi, izzete, azizliğe,  yüksekliğe ve düşmana karşı zafer bulmaya alâmettir. İşsiz kimse için ok muhafazası  görmek, mala, söze ve çocuğa delâlet eder.

* OKUYUCU: Rüyada bir mescidde Kur’ân okuyan kimseyi görmek, izzet, yücelik ve  güzel şöhrete ve Hakk’a yönelmeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kabir üzerine okuyan adamı görmesi, söz ve öğüt kabul  etmeyene öğüt vermeye, güzel ve iyilikle emretmeye, nehyedilmiş şeylerden de men  etmeye işarettir.

* OK VE MIZRAK DEMİRİ: Rüyada mızrak demiri görmek, söze veya yolculuktan  meydana gelecek menfaatlara ve rızka delâlet eder.

* OKLAVA: Rüyada oklava görmek, bedduaya delâlet eder. Birinin kendisine oklava  ile vurduğunu görmek, o kişiden beddua almağa delâlet eder. Bazı kere de oklava  görmek, gam ve kedere ve fena söz işitmeye alâmettir.

* OKŞAMAK: Rüyada sevdiği bir kimseyi eli ile okşadığını görmek, feraha, sürura ve  sevince delâlet eder.

* OLTA: Olta rüyası hile ile tâbir olunur. Kendisiyle av avlanan bütün âletlerin tâbiri  de böyledir. Çünkü bunda aldatma vardır.

* OLUK: Rüyada kendisini Kabe’nin altın oluğunun altında görmek, Allah’ın  rahmetine, mağfiretine mazhariyete delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada oluk görmesi, iyilik sahibi adamlara işarettir.

Rüyada oluklardan  berrak ve safi su aktığını ve herkesin de ondan faydalandığını görmek, ucuzluk,  bolluk ve berekete ve insanlar için emniyete delâlet eder.

Bazı kere de oluk görmek, ferahlığa, üzüntü ve kederden kurtulmağa, ele geçecek  nimete ve bolluğa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada oluklardan bulanık ve pis su aktığını ve etrafa fena kokular  saçtığını görmesi, hastalık, yara, büyük çıban, kabarcık ve bunlar gibi dertlere  alâmettir.

Rüyada oluklardan. kan aktığını görmek, o mahal halkının kanlarını akıtacak  düşmana işarettir.  Bazı kere de rüyada oluk görmek, elçi ve vekile veya kendisine emniyet edilen şeyde  hıyanet etmeyerek Herkese tastamam hakkını veren emin bir adama delâlet eder.

* OMUZ: Bir kimsenin rüyada omuz görmesi, dostu ve ortağı ile tâbir olunur. Yine  omur görmek, babaya, iki kardeşe, iki dosta, rütbe ve makama, güzel yüze ve güzel  vasıflara delâlet eder.

Rüyada omuzları üzerinde ağır bir yük görmek, dünyanın nimet ve devleti veya  zahmet ve meşakkati ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada omuzlarında kıllar olduğunu görmesi, din ve dünyanın kuvvetli  olmasına delâlet eder.  Rüyada omuzda deve, sığır , koyun gibi eti yenen bir hayvan görmek helal mala, eti  yenilmez hayvan görme de haram mala delâlet eder.

Rüyada omuzuna bir erkek çocuk almış olduğunu görmek, insanlar arasında güzel bir  şöhret ile anılmaya delâlet eder.

* ONBAŞI: Rüyada bir onbaşı görmek, kuvvete ve hayra delâlet eder. Çünkü asker  devletin kuvvetine işarettir.

* ORAK: Kişinin rüyada orak görmesi, helal rızka, doğru habere, bazı kere de  ömrünün sona ermesine alâmettir. Çünkü orak, kemâle eren ekinleri biçmeye yarar.  İnsanın da ömrü tamamlanınca ecel gelir onu bulur.

* ORAKÇI: Rüyada görülen orakçı fitnelere işarettir. Orakçıların henüz kemale  ermemiş yeşil ekine girmeleri, o ekinde meydana gelecek âfete delâlet eder.

* ORDU: Rüyada muntazam bir ordu görmek, yüce Allah’ın askerleridir ki, onlar da ya  rahmet veya azab melekleridir.  Rüyada hasta bir adamın asker olduğunu veya askere gittiğini görmesi, onun ecelinin  geldiğine işarettir.

Rüyada asker olup devlet reisinin huzurundan rızık aldığını görmek, eğer ehilse hiç  zahmet çekmeksizin bir şehre vali olur.  Yine rüyada askerî kütüğe kendi isminin yazıldığını görmek, kendisi için kâfi gelecek  bir hayra ve menfaata delâlet eder.

azan da ordu görmek, korku ve şiddete delâlet eder.  Rüyada askerlerle beraber bir Peygamber, bir padişah veya tanınmış bir âlim  görmek, Müslümanlar için zafer ve nusrete delâlet eder.  Rüyada bir şehre veya bir mahale askerin geldiğini görmek, o şehre ve mahale  yağmurun yağmasına ve rahmetin inmesine delâlet eder.

Rüyada asker görmek, müminler için rahmet, kâfirler için intikam ve helaktir.

* ORKİDE ÇİÇEĞİ: Rüyada orkide çiçeği görmek, bekâr için evlenme, işsiz kimse  için de kısmetin açılmasına delâlet eder.

* ORMAN: İçinde ulu ağaçların boy verdiği bir orman görmek, korku ve şiddete  delâlet eder. Ağaçlarının dallarında yeşil yapraklar ve çiçekler olan ormanı görmek,  zenginliğe, hayır ve berekete, kerem sahibi bir kimseye ve rızka delâlet eder.

* ORTANCA: Rüyada ortanca çiçeği görmek, yaz mevsimine, nikah merasimine ve  gönül safasına delâlet eder.

* ORUÇ: Rüyada oruç tuttuğunu ve vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyada  hayra ermeye, helal rızka, hüzün ve kederden halâs olmağa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada oruç görmek, on türlü tâbir edilir:

1) Kudret,

2) Riyaset,

3) Sıhhat,

4) Mertebe,

5) Tevbe,

6) Zafer,

7) Bol nimet,

8) Hac,

9) İzzet,

10) Evlat…

Rüyada arka arkaya iki ay oruç tuttuğunu görmek, günahlardan tevbe etmeye  işarettir. Nafile olarak tuttuğunu görmek, hastalıklardan emin olmaya ve afiyete  delâlet eder.

Rüyada oruçlu olduğu halde unutarak iftar ettiğini görmek, bol ve helal rızka delâlet  eder.  Yine oruç tuttuğunu görmek, manevî mertebelere ve günahların mağfiretine, yeminin  yerine gelmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Ramazan ayında oruç tuttuğunu görmesi, ilme, Kur’an-ı Kerim’i  ezberlemeye, sevinç ve hayra, şan ve şerefe delâlet eder.  Hasta kimsenin rüyada oruç tuttuğunu görmesi, hastalıktan kurtulmaya işarettir.  Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korkudan emin olmaya alâmettir.

Yine rüyada  Ramazan’da orucun farziyetini ikrar ederek oruç tuttuğunu görmek, hatır ve hayale  gelmeyen bir yerden çabucak erişecek rızka ve nimete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Muharrem ayının onuncu Aşure gününde oruç tuttuğunu  görmesi, takva ve veraya, güzel akıbete ve hacca adelâlet eder.  Rüyada Zilhicce’nin onuncu gününde oruçlu olduğunu görmek, son nefeste iman ile  gitmeye alâmettir.

Bir kimsenin rüyada orucu bozan bir işi işlediğini görmesi, ahdi bozmaya, sözünde  durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye alâmettir.  Rüyada oruçtan sonra vaktinde iftar ettiğini görmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri  ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına delâlet eder.

* HAZRET-İ OSMAN: Rüyada, Allah Resulünün damadı ve şanlı Halifesi Hazret-i  Osman (r.a.)’ı görmek, haya ve edebe, çok Kur’ân okumaya, kerem ve cömertliğe  delâlet eder.  Bazı kere de Hazret-i Osman’ı görmek, zuhur edecek bir fitneye  ve kan dökülmesine delâlet eder. Çünkü âsiler onun kanını dökmüşlerdi.

* OSMAN GAZİ: Rüyada Osman Gaziyi görmek, devlete, evlatların ve torunların  çokluğuna ve saltanata delâlet eder.  * OT: Bir kimsenin rüyada taze ve yeşil ot görmesi, dinen iyilik ve hayra işarettir.

Rüyada kendi üzerinde ot bittiğini ve bu otun da kulağını ve yüzünü örtmediğini  görmek, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Yine vücudunda ot bittiğini görmek,  zenginliğe ve malın artmasına işarettir.

Rüyada görülen ot, insanın dünyada nail olduğu ve Allahu Teâlâ’nın ona taksim ettiği  hayvanların geçinecekleri rızıklardır ki, ottan, et, süt, yoğurt, yağ, kaymak gibi şeyler  meydana gelir.

Rüyada otun, halkın ellerinde ve su kanallarında görmek, senenin ucuzluk ve  bolluğuna ve bereketine delâlet eder.  Rüyada ot topladığını ve yediğini görmek, fakir için zenginliğe, zengin için de malının  ve servetinin artmasına delâlet eder.

* OTÇU: Bir kimsenin rüyada ot biçen adamı görmesi, tevazu ve gönül alçaklığına,  üzüntü, keder ve sıkıntılarını gidermeye alâmettir.

* OTAĞ: Rüyada padişah otağı görmek, izzet ve şerefe, düşmana galip gelmeye  delâlet eder.

* OTLAK: Rüyada mera dediğimiz ve hayvanların otladığı mekânı görmek, bekâr için  evlenmeye, fakir için ele geçecek rızka delâlet eder.

* OTURMAK: Kocasız kadının rüyada oturduğunu görmesi, onun genç bir kimse ile  evlenmesine delâlet eder.  Yine oturmak, acz ve zaafa, korku ve şiddete işarettir.

* OVA: Rüyada yemyeşil bir ova görmek veya orada bulunduğunu görmek, üzüntü ve  kederden kurtuluşa, ferah ve sürura, rı-zık ve menfaata delâlet eder.

* OYLUK: Rüyada oyluk görmek, kişinin kendi kabilesi olarak tâbir edilir. Rüyada  kendi oyluğunda bir eksiklik görmek, rüya sahibinin garipliğine delâlet eder.  Rüyada oyluğunda ağrı ve sızı olduğunu görmek, kabile ve yakınları hakkında fenalık  etmek ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada oyluğunun kendisinden ayrıldığını  görmesi, acizliğe düşmeye ve ondan kurtulamamaya delâlet eder.  Rüyada oyluk görmek, namaza ve namazı tamamlamaya ve namazda sol tarafı  üzerine oturup iki ayaklarını sağ taraftan çıkarmaya da işarettir.  Rüyada oyluk, ana, baba, çoluk ve insanın en yakınlarına delâlet eder. Yine oyluk,  birbirlerine yakın akrabalıkları olan iki kabileye işarettir.

* OYUN: Rüyada oyun oynamak veya oyun oynayanı görmek, dince noksanlığa ve  gurura delâlet eder. Çünkü oyun boş ve faydasız şeydir.  Rüyada tavla oynadığını görmek, izzete, şöhrete, yükselmeye işarettir. Bazı kere de  tavla oynamak, rüya sahibinin uyanıklık halinde yapacağı istihza ve muhalefete  delâlet eder.  Rüyada yazı tura oynadığını görmek, delillere alâmettir.

* OYUN ZİLİ: Rüyada kapısı önünde zil çalındığını görmek, eğer ehilse bir şehre vali  olmaya delâlet eder. Yine zil görmek, gayet kibirli ve dünyaya düşkün kimselere de  delâlet eder.  Rüyada eline ziller takıp oyun oynayan kimseyi görmek, servetiyle kibirlenen ve  dünya ile meşgul olan bir adama işarettir.

* OZAN: Rüyada, elinde sazı ile şiir söyleyen bir ozan görmek, güzel söz işitmeye, iyi  habere ve şiirden hoşlanmaya delâlet eder. ***


Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski