Rüya Tabirleri I Harfi

* IHLAMUR: Bir kimsenin rüyada çiçek açmış ıhlamur ağacı görmesi, bolluk ve  berekete ve hayırlı rızka delâlet eder.  Hasta adamın rüyada ıhlamur içtiğini görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir.  Bekâr bir kızın rüyada ıhlamur çiçeklerini topladığını ve kokladığını görmesi, yakında  nasibinin çıkacağına ve iyi bir gençle evleneceğine delâlet eder.

* ILICA: Hasta bir kimsenin rüyada ılıca görmesi, sıhhat ve afiyete kavuşacağına  delâlet eder. Ilıcada yıkanıp temizlendiğini görmek, günahlardan arınmaya ve  tevbeye işarettir.

* ILIK HAVA VE ILIK SU: Rüyada ılık havada gezinip, ılık su ile yıkandığını görmek,  üzüntü ve kederden kurtulmaya, sevinç ve sürura delâlet eder.  * IRGAT: Bir kimsenin rüyada ırgat gibi çalıştığını görmesi, sıkıntılı ve üzüntülü bir  hayata delâlet eder. Rüyada herhangi bir işte çalışan bir ırgatın alnına birikmiş terini  sildiğini görmek ve ona bir şey ikram etmek, üzüntü ve şiddetten kurtulmaya işarettir.

* IRMAK: Rüyada ırmak görmek, hayır ve menfaat ile tâbir olunur. Bazı kere de  ırmak görmek, büyük mevki ve makama delâlet eder. Yine ırmak rüyası, bolluk ve  berekete, geniş rızka, gönül safasına delâlet eder. Çünkü su hayat verici bir nesnedir.

* IRMAK TAŞI: Rüyada suyu çekilmiş ırmağın taşlarını ve balçığını görmek,  meşguliyet ve bahtsızlığa delâlet eder.

* KAN IRMAĞI: Rüyada kandan ırmak gören, felâket ve belâlara, o memleket için  harp ve cidale delâlet eder. Rüyada kendini kan ırmağına düşmüş görmek, dinde  noksanlığa ve günaha işarettir..

* IRZA TECAVÜZ: Kişinin rüyada ırza tecavüz ettiğini görmesi, şer ve kötülüğe  delâlet eder.

* ISINMAK: Rüyada bir ateş karşısında oturup ısındığını görmek, kolay elde edilen  rızka delâlet eder. Üşüyen bir kimseyi ateş karşısına getirip ısıttığını ve ona iyilik  ettiğini görmek, hayır ve ihsana işarettir.

* ISIRGAN: Rüyada ısırgan görmek, insanlara faydalı olmaya, sıdk ve doğruluğa  delâlet eder.

* ISIRILMAK: Rüyada diş ile ısırmak hile olarak tâbir edilir. Bazı kere de rüyada  ısırmak, ısırılan şeyi aşırı derecede sevmeye işarettir. Isırmak, mihnet ve meşakkate  de delâlet eder.

Rüyada başkası tarafından ısırılmak, düşmandan zarar erişeceğine ve şiddete delâlet  eder. Rüyada parmaklarının ucunu ısırdığını görmek, pişmanlığa, sıkıntı ve kedere  delâlet eder.

Çünkü insan nedamet duyacağı bir şey yaptığında parmaklarını ısırır.  Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kendi parmaklarını ısırdığını gören kimse pişman  olur. Bazı tâbirciler o kimse: “O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısıracak.”  mealindeki âyet işaretince zalim olur, dediler..  Isırılan yerden kan çıkması günah içerisinde zahmet çekmeye alâmettir. Isırmak,  fazla sinirlenmek ile de tâbir edilir.

* ISKAT: Rüyada bir ölü için ıskat-ı salâtmm yapıldığını görmekte hayır yoktur.

* ISLANMAK: Rüyada yağmurdan veya başka bir şeyden ıslandığını görmek,  zahmet ve meşakkate delâlet eder. Islandıktan sonra kuruduğunu ve eski haline  geldiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

*ISLIK: Rüyada ıslık çalmak hiçbir veçhile iyi değildir. Çünkü harama, kötü şeylere,  ahlâk-ı rezileye delâlet eder.  Nablusî demiştir ki: Rüyada ıslık çalan kimse, müşriklerin ahlakıyla ahlâklanır.  Alkışlamanın tâbiri de böyledir.  Rüyada ıslık çalmak, kötü bir habere de delâlet eder. Çünkü ıslık çalmayı insanlar  uğursuz sayarlar.

* ISPANAK: Rüyada ıspanak görmek, gam ve keder ile tâbir edilir. Hasta bir  kimsenin rüyada ıspanak görmesi, sıhhat ve afiyete işarettir.  Rüyada ıspanak aldığını veya pişmiş olarak yediğini görmek, gam ve kedere duçar  olmaya delâlet eder.

* IŞIK: Rüyada ışık görmek ve ışığın aydınlığında oturmak veya giden bir ışığın  ardınca koşmak, delâletten kurtulmağa, temiz ve hayırlı bir hayata delâlet eder.

Rüyada mum ışığı altında namaz kıldığını görmek, manevî makamın yüksekliğine,  dinde sağlamlığa ve ibadetlerde devama delâlet eder.  Rüyada ışığın nurunu bir cam fanus içinde görmek, ilim ve hikmete işarettir. Ay ışığını  görmek, gönül uyanıklığına ve kalbdeki nura delâlet eder.

* ISSIZ YER: Bir kimsenin rüyada ıssız bir yer görmesi: “En ıssız ev, orada sirke  bulunmayan evdir.” hadis-i şerifince ev halkının katıksız kalmasına, üzüntü, keder  ve sıkıntıya delâlet eder.

* ITIR: Rüyada çanak içinde ıtır görmek, faydalı ilme, kolay rızka ve menfaata delâlet  eder. kurumuş ıtır otu görmek, hastalık ile tâbir olunur.

* IZGARA: Rüyada ızgarada et pişirdiğini görmek, nimet ve rızka işarettir. Izgarayı  temizlediğini görmek, günahlardan arınmaya ve tevbeye delâlet eder.  Yine rüyada ızgarayı ateşle temizlemek, hatalardan ve hastalıklardan kurtulmaya  işarettir.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski