Rüya Tabiri C Harfi

* CAM: Cam çabuk kırılan bir nesne olduğundan, rüyada Cam görmek, az veya çok  olsun, geçici bir üzüntüye delâlet eder.  Rüyada cam görmek, gizli kapalı olan sırların aşikâre olarak meydan bulacağına  işarettir. Çünkü cam bir şeyi örtüp gizlemez.

Bir adamın rüyada camı bir kap veya  muhafaza içinde görmesi, üzüntü ve kederinin kendisine hafif ve kolay geleceğine  delâlet eder.  Rüyada, yeşil, kırmızı, sarı ve sedeften ve bunlara benzer şeylerden yapılmış camlar  görmek, mal, evlat ve zevceden olan şüphelere, riya ve nifaka işarettir.

Rüyada cam sildiğini görmek, yapılan bazı işlerden çok istifade edileceğine alâmettir.  Bekâr birinin rüyada camdan yapılma bir eşya görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.

* CAMi: Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tâbir olunur. Çünkü  camiler, İslâmın alâmeti ve şiarı ve Allahın evleridir. Rüyada camiye girdiğini görmek,  din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret  için çıktığı pazara delâlet eder.

Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba, hoca ve üstad gibi  kendisine itaat lazım olan herkese delâlet eder. Rüyada caminin mihrabını görmek,  helâl rızka ve sâliha zevceye işarettir.

Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kur’an ve denize, temizlik  mahalli olan hamama, huşu yeri olan kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye  yönelmeye delâlet eder.  Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi  olunacak bir âlime delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:  – Rüyada, cami, mescid, medrese veya başka hayır evi imar eylediğini görmek,  uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder. Ve rüya sahibi salih  ameller işler. Eğer ehil biri ise hüküm ve nüfuz sahibi olur.

Yine rüyada cami, mescid veya medreseye bir şey ilave ettiğini görmek, dinde çok  çok hayıra nail olmanın işaretidir.  Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:  – Rüyada bir mescid inşa eylediğini görmek, dindar ve saliha bir kadın ile evlenmeye  delâlet eder. Rüyada, camiye, mescide ve ya medreseye girdiğini görmek, takva ve  vera ile de tâbir olunur.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek şu veçhe ile tâbir olunur:

a) Sultan ve onun makamı,

b) Medrese hocaları,

c) Alimler ve fıkıh bilginleri,

d) Kadri yüce bir kadın.

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek, düşmandan korunup  korkudan emin olmak için yapılan kaleye delâlet eder. Caminin kubbesi melikin  yakınları ve haline muttali olan kimselere işarettir. Caminin direkleri de, devlet  büyükleri ve âmirler ile tâbir olunur.

Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka, saliha zevceye dinde hayra; minaresi,  vezir ve imama, bazı kere de minare, müezzine, Kur’ân-ı Kerim okuyana delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya  sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alâmettir. Caminin etrafında olan  şadırvan, subaylar ve askerler için tıpkı kışlalar gibidir. Bir şehrin camisi, o şehir  halkına delâlet eder.

Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz  ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder.

Caminin müezzinini rüyada  görmek, şehrin hakimi, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine  işarettir.  Yine denilmiştir ki, caminin lambalarını görmek, o asrın fıkıh âlimlerine delâlet eder.  Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat edilen dinî kitaplardır. Hasılı, rüyada  cami görmek, iyilik, hayır, bereket ve ni’mettir.

* CAMBAZ: Bir kimsenin rüyada koyun cambazı görmesi, halkın şereflilerini  dünyasına tercih eden ve işleri eline alan adama delâlet eder. Câriye (Hizmetçi)  satan cambazı görmek, haber sahibi kimseye alâmettir. Hayvan satan cambazı  görmek, bazı kere de, kara avcısına, köle satan cambazı görmek de deniz avcısına  delâlet eder.

* CANAVAR: Kişinin rüyada yırtıcı canavar görmesi, asaleti bozuk biriyle cenk  etmesine ve hileye işarettir. Bazı kere de canavar görmek, mal çokluğu ile kuvvetli ve  galip bir insanı görmek ile tâbir olunur.  Rüyada bir canavarın elini ısırdığını veya öldürdüğünü görmek, o öldürülen kişiye,  büyük bir kişiden zarar erişeceğine delâlet eder.

* CAN SIKINTISI: Bir kimsenin rüyada gönlünü daralmış görmesi, pişmanlık ve  istiğfar ile tâbir olunur. Yine rüyada canının ve gönlünün sıkıldığını görmek, rüya  sahibinin nedamet ve istiğfarına alâmettir.

* CANKURTARAN (Otomobil): Rüyada hasta taşıyan bir cankurtaran görmek,  artık dinlenmek zamanının geldiğine delâlet eder. Kendisini cankurtarana binmiş  gidiyor görmek, beklenen bir haberin kısa zaman sonra” zuhur edeceğine delâlet  eder.

* CARİYE (Hizmetçi): Bir kimsenin rüyada hizmetçi görmesi, mala, ni’mete,  mevkiinin artacağına delâlet eder. Çünkü hizmetçi insanın elindeki malı gibidir.

Yine rüyada hizmetçi görmek, ona mâlik olan kimse için ticaret ile tâbir olunur.  Müslüman ve zinetli bir hizmetçi görmek, ummadığı yerden sevindirici bir haber  almaya delâlet eder.  Yüzü ekşi ve çirkin bir hizmetçiyi görmek, korkutucu bir haber ile tâbir olunur.

Kendini  bilmez hafifmeşrep bir hizmetçi görmek, üzüntü ve keder fakirliğine işarettir.  Rüyada bekâr bir kadın hizmetçi aldığını görmek, faidesi çok olan bir mülke mâlik  olmaya veya kazancı çok olan bir ticarette bulunmaya delâlet eder.

Rüyada siyah bir hizmetçiye mâlik olduğunu görmek, hüzün ve kederden kurtuluşa  delâlet eder. Yine küçük bir hizmetçi aldığını görmek, imkânı az olan bir iş talebine  işarettir.

Güzel bir hizmetçinin kendisine doğru koşa koşa geldiğini görmek, kısa zaman içinde  hayırlı bir haber almaya delâlet eder.  Rüyada çıplak bir hizmetçisi olduğunu görmek, ticaret işinde zarar etmekle tâbir  olunur.

* CASUS: Bir kimsenin rüyada casusluk ettiğini görmesi, şerli ve kötü işleri hayırlı  işlere tercih etmeye işarettir. Bir başka adamın casusluk ettiğini görmek, herhangi bir  adamdan gelecek fenalığa delâlet eder.

* CEPHANE: Rüyada silahlarla dolu bir cephane görmek, rüya sahibini bir tehlikenin  beklediğine delâlet eder.

* CEBİR (Zor kullanmak): Bir kimsenin rüyada herhangi bir zata karşı zor kullanarak  bir şey yaptırmak istemesini görmesi, işlerinin muntazam bir şekilde devam  edeceğinin alâmetidir.

* CEBRAİL (a.s): Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir  mahlûk. Bu sebeple rüyada onu görmek, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye delâlet  eder.

Yine bir kimsenin Hazret-i Cibril’i şen olarak kendisine müjde verir ve nasihat  eder bir halde görmesi, şeref, izzet ve kuvvete işarettir.

Bu rüyayı gören, hasta ise şifa bulacağına, korkuyorsa korkudan emin olacağına,  üzüntülü ise keder ve gamdan kurtulacağına delâlet eder. Rüyada Cebrail (a.s) i  görmek, şehitlik ile de tâbir edilir.

Bir kimsenin Cebrail (a.s) dan yiyecek bir şey aldığını görmesi, o kişinin cennet  ehlinden biri olacağına alâmettir.  Yine rüyada, Hazret-i Cibril’i kendisine selâm verir halde görmek, rüya sahibinin kadri  yüce, medhe lâyık bir âlim olacağına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:  – Rüyada Cebrail (a.s) ‘i görmek, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun,  sonunda şehid olarak öleceğine delâlet eder. Cebrail (a.s)’dan yiyecek bir şey  aldığını görmek cennet ehlinden olmak ile tâbir edilir.

Bazı kere de Cebrail (a.s)’ı görmek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve  galebeye delâlet eder. Yine o büyük meleği görmek, şer’i ilimlere, astronomi ilmine ve  bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işarettir.

Rüyada kendisini Cebrail (a.s)’ın suretinde görmek, kerem, cömertlik, hayır ve  bereket ile tâbir olunur.

* CEHALET: Bir kimsenin rüyada kendisinin cehalette bulunduğunu görmesi, akıl  noksanlığı ile tâbir olunur. Bu yüzden, kendisinin cehalette bulunduğunu görenin aklı  az ve hafif olur.

Yine rüyada cehalet hâli görmek, ehl-i sünnetten ayrılmaya veya abdestsiz namaz  kılmaya işarettir. Bazı kere de cehalet, namus ve iffeti zedeleyen söze ve fıska  alâmettir. Cehalet, rüyada değil uyanıkken bile insan için yüz karası bir haldir. Hattâ  “Cahillerden yüz çevir.” diye âyet-i kerimede buyurulmaktadır.

* CEHENNEM: Rüyada cehennemin görülmesi büyük günahlar ile tâbir olunur.  Çünkü cehennem günahkârların ceza mahallidir. Rüyada cehenneme girdiğini  görmek, dünya hayatında fakr ve zarurete, gam ve kedere, âhirette de azaba işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) Fısk ve küfür,

b) Sıkıntı ve keder,

c) Şer ve fesat,

d) Kıtlık ve sefalet

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, mal ve şerefin zevaline,  zengin iken fakir olmaya, refahdan çıkıp şiddet ve zarurete girmeğe, sıkıntı ve  zindana düşmeğe, dünyada zarar ve hüsrana, zillet ve hakarete ve son nefeste  imansız gitmeye delâlet eder.

  Rüyada cehennem bekçisi olan Mâlik isimli meleği görmek, yüce ve Kerim olan  Allah’ın ve onun Resûlü’nün ve müminlerin muhabbetine, izzet ve saltanata, nifaktan  uzaklaşmağa, günahlardan kurtulmağa ve dinde gayrete delâlet eder.

Nablusî hazretleri demiştir ki:  – Rüyada cehenneme kılıcını çekerek girdiğini gören kimse, fuhuş, kötü ve yaramaz  konuşur. Tebessüm ederek cehenneme girdiğini gören kimse fasık, azgın ve Rabine  isyan edici ve dünya nimetleriyle ferahlanıcıdır.  Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki:  – Bir kimsenin rüyada cehenneme girdiğini görmesi, servet ve malının zevaline, kötü  suale düşmeğe, dünyada bid’at ehli olmaya, hamama, fırına ve içinde ateş yakılan  yerlere delâlet eder.

Rüyada cehennemden kurtulduğunu görmek, günahtan tevbe etmeye; cehennemde  oturup yemek yemek ve şarabından içmek günahta ısrar etmeye delâlet eder.

Yine rüyada Mâlik veya cehennem bekçilerinden birinin kendisini yakalayıp ateşe  attığını görmek, zül ve hakarete düşmeğe, cehenneme girmeyi müteakip  cehennemden çıktığını görmek, cennete gireceğine, günah ve hatalarına tevbe  edeceğine işarettir.  Rüyada yüzü siyah, gözleri gömgök olarak görmek ve cehennemde bulunmak,  Allanın düşmanları ile dost olmaya delâlet eder.

Rüyada cehennemi açık olarak  görmek de, sultanın ve Allahın azabı ile tâbir olunur.  Yine denilmiştir ki: Rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin  elden gitmesine işarettir.

Bazı kere de bu rüya, zenginlikten fakirliğe, ülfet ve  ünsiyetten vahşet ve geçimsizliğe, daima zindanda kalmaya, dünyada hor ve hakir  olmaya delâlet eder.  Rüyada cehennemin bekçisini kendisine doğru yönelik teveccüh ettiğini görmek,  ateşten selâmet bulmaya ve emin olmaya delâlet eder.

Yine rüyada cehennem bekçilerinden birini görmek, polis eline geçmeye ve suale  çekilmeye işarettir. Zindandaki bir adamın rüyada cehennemin bekçisini kendisine  tebessüm eder görmesi, hapisten kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada daimi olarak cehenneme hapsedildiğini ve fakat ne zaman cehenneme  girdiğini bilmediğini görmek, dünyada fakirlik ve mahrumiyete ve mahzun olmaya  delâlet eder.

Hasılı rüyada cehennem görmek, kötülüğe, isyana, günaha, meşakkate ve zillete  delâlet eder. Böyle bir rüya görenin hemen kendine gelmesi ve hatalarına tevbe  etmesi gerekir. Çünkü tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur.

* CELEP: Rüyada celep görmek, mal toplayan bir adama delâlet eder. Bazan da  zengin bir dost ile karşılaşmaya işarettir.

* CELLAT: Bir kimsenin rüyada cellat görmesi, kötü sözler sarfeden bir adam ile tâbir  olunur. Yine cellat, hüzün ve keder veren bir adama da delâlet eder.

* CEMAAT: Rüyada insanların bir yere toplandığını görmek, Allah’ın rahmetine  delâlet eder. Çünkü toplulukta rahmet, ayrılıkta azâb vardır. Bazı kere de cemaat  görmek, ödenmesi lazım gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işarettir.

Rüyada ölen  birinin cemaat arasında gömüldüğünü görmek, o ölünün mağfiret edilip Cenâb-ı  Hakk’ın rahmetine mazhar olduğuna delâlet eder. Yine cemaat, selâmet ve kolaylığa,  işlerin düzgünlüğüne ve insanlarla iyi geçinmeye alâmettir.

* CEMAL (Güzellik): Bir kimsenin rüyada güzel bir yüz görmesi, sevince ve müjdeye  delâlet eder.

* CENABET: Rüyada cünüp olarak namaz kıldığını görmek, ibadet için yola çıkmaya  işarettir. Yine cünüp olduğu halde yıkanmak için su bulamadığını görmek, arzu ettiği  dünya ve âhiret işlerinde güçlüğe delâlet eder.

Rüyada cünüp olduğunu fakat sonra  su bulup yıkandığını görmek, keder ve üzüntüden kurtulmaya işarettir.  İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada meni görmek, mal ve ni’mete delâlet eder.  Rüyada bir kap içinde meni olduğunu görmek, bir maldan kendisine gelecek  menfaate işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cenabet görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:

a) Evlât,

b) Mal,

c) Malın elden çıkması

* CENAZE: Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir kavimle  kardeşlik etmeye işarettir. Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini  görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder.

Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala  delâlet eder.  Rüyada bir cenazenin arkasından gittiğini görmek, dinde bozukluğa işarettir.

Rüyada  kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini  omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve rüya sahibi halkın  başına geçer.

Nablusî demiştir ki:  – Rüyada vali, tüccar, reis veya sanatkârın kendisi tabut üzerinde olduğu halde,  yeryüzünde gezer görmeleri gemiye binmelerine alâmettir.  Bir kimsenin rüyada herhangi cenazenin havada gittiğini görmesi, bir reis veya bir  âlimin ölmesinden dolayı müşkilâta uğrayacağına delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya,  kıymetli ve meziyet sahibi bir zatın gurbette veya harpte vefat edeceğine işarettir.  Yine bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkânlarda bulunan malların  satılmasına delâlet eder.

Rüyada birçok cenazenin bir yere konulduğunu görmek, o yer halkının günahlarla  çok meşgul olmalarına işarettir. Rüyada kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini görmek,  haram mal ile tâbir olunur. Bekâr bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında  evleneceğine delâlet eder. Bu rüyayı evli kadının görmesi, dininde noksanlığa  işarettir.

* CENNET: Cennet, yüce Allah’ın mümin kulları için hazırladığı saadet yurdudur ve  onun rahmetinin bir eseridir. Bu sebeple rüyada cennet görmek hayır ve müjde ile  tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada cenneti açıkça görmesi, arzu ettiği ve istediği her  şeye nail olacağına delâlet eder.

  Rüyada cennetin içine girdiğini görmek, her iki âlemde de emniyet ve sevinç  işaretidir.  Bir kimsenin rüyada cennetin hazinedarını görmesi, sevinç ve nimete, yaşadığı  müddetçe temiz bir hayata ve belâlardan emin olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cennete girdiğini görmek şu veçhe ile tâbir  olunur:

a) Cami,

b) Zikir meclisi,

c) Çarşı,

d) Hac ibadeti,

e) Allah yolunda cihad,

f) İlim ve salih amel.

Bazı kere de cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak güzel ve  makbul ameller işlemeye delâlet eder.  Bir adamın rüyada cennetin sütünden, içki ve şarabından veya sularından içtiğini  görmesi, ilme, hikmete, nimete, güzel itikada ve Sünnet-i Seniyyeyi işlemeye delâlet  eder.

Yine rüyada cennet meyvelerinden yediğini görmek, yediği meyve kadar  rızıklanacağına işarettir.  Rüyasında bir adama “Sen cennete giresin” denilse, bu rüya o kişi için mirasa, ilim ve  hidayete delâlet eder.

Bazan da cennete girmek, üzüntü ve kederden halâs olmağa  işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımı ile beraber cennete girdiğini görmesi, dünyada  zevcesi ile iyi geçineceğine delâlet eder.

Rüyada cennet köşklerinden birine girdiğini görmek, yüksek rütbeye nâiliyete, iftihar  vesilesi olarak iş işlemeğe, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete delâlet eder.

Yine  cennete girip ırmaklarından içmek, meyvelerinden yemek, ağaçlarının gölgesinde  oturmak huri ve gılmanını görmek; ilme, hidâyete, rızka, zürriyete, uzun ömre, son  nefesinde şehîden vefat etmeye alâmettir.

Rüyada cennet kapılarından birinin üzerine kapandığını görmek, ana ve babasından  birinin vefat edeceğine işarettir. Çünkü cennet ana babasının rızası ile kazanılır. Yine  cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını görmek, ana ve babaya asi  olmaya ve ondan razı olmadıklarına delâlet eder.

Rüyada istediği kapıdan cennete girdiğini görmek, anne babanın kendisinden razı  olduğunun işaretidir.  Yine denilmiştir ki: Rüyada cennete girdiğini gören kişinin eceli ve ölümü yakındır ve  ona gideceği yer gösterilmiştir.  Rüyada cenneti cehenneme attığını görmek, bağ ve bostanı veya başka bir şeyi  satmaya delâlet eder. Malmum bağ bostan yeşilliktir, cennet de yeşildir.

Yeşili elden  çıkarmak böyle netice verir.  Rüyada kevser suyundan içtiğini görmek, reis olmağa, düşman üzerine galip  gelmeğe ve kuvvete delâlet eder. Kendisini cennet köşklerinden birinde görmek,  güzel bir kadınla evlenmeğe ve insanlar üzerine reis olmağa işarettir.

Rüyada zikir ve tesbihlerle cennete girdiğini görmek, teheccüd namazı, tesbih ve  tahlili sebebiyle cennete girmesine delâlet eder. Yine Reyyan kapısından cennete  girdiğini görmek, tuttuğu orucu sebebiyle cennete girmeye işarettir.  Nablusî (rh.a) demiştir ki:

“- Rüyada cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki: Rüyada  su nehri görmek rızka; süt nehri fıtrata, şarap nehri, Allah sevgisinden meydana  gelen cezbeye ve Allahu Teâlâ’nın haram kıldığı şeylere buğzetmeğe; bal nehri ise  ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder.

”  Cabir’ül-Mağribî de demiştir ki:  “- Rüyada Cennet-i rıdvanı gören ve bundan dolayı rüyasında ferah duyan son  derece sürür ve sevince ve nimete erer. Yine rüyada yüksek bir mekânda  bulunduğunu burasının cennet olduğunu zanneylediğini görmek, âdil bir sultana,  yahut faziletli bir âlime veya zengin ve kerem sahibi bir adama vasıl olmaya delâlet  eder.

Rüyada elinde cennet kapısının anahtarı olduğunu görmek, İslâm ve tevhid  üzere ölmeye alâmettir.”  Rüyada Tuba ağacının altında oturduğunu görmek, dünya ve âhirette muradın hasıl  olacağına delâlet eder. Yine cennette şerbet veya süt içtiğini görmek, âlim, hakîm ve.  zenginlik ile tâbir olunur.

Yine rüyada cennet ağaçlarından birini görmek, ilmiyle amel eden kimseye, insanları  irşad eden mürşide ve hurilere delâlet eder. Rüyada cennet ağaçlarına mâlik  olduğunu, veya o ağaçlardan bir şey yaptığını görmek, evlât ve kadınlara işarettir.  Rüyada cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini ve  nimetlerine el uzatmadığını görmek, sahip olduğu ilimden bir faide görememeye  alâmettir.

Rüyada cennetten kovulduğunu görmek, ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem  (a.s)’in hikâyesinden ötürü fakirliğe giriftar olmaya delâlet eder.

Cennette tavaf ettiğini görmek, rızkın genişliğine, şanın yüceliğine, korku ve  tehlikelerden emin olmaya delâlet eder.  Bazı kere de rüyada cennete girdiğini görmek, helâl mala, ailesi için iyilik etmeye ve  Allahü Teâlâdan korkmaya delâlet eder. Yine cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip  olmaya, faideli ve menfaatli şeylerin ele geçmesine ve geniş rızka delâlet eder.

  Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, o senenin bolluk ve  bereketine, devlet reisinin adaletine, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete  işarettir.  Elinde bir kitapla cennete girdiğini görmek, ilim ve güzel amele delâlet eder. Cennete  mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini görmek ise, malın zekâtını vermek sebebiyle  cennete nâiliyete delâlet eder.

  Rüyada cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu  görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.  Rüyada cennete ne zaman girdiğini bilmemek, dünyada bulunduğu müddetçe izzet  ve nimete nail olmaya delâlet eder.

Rüyada tebessüm ederek cennete girdiğini görmek, yüce Allah’ı çok zikretmeye  işarettir. Kılıcını kından çıkararak cennete girdiğini görmek ise, iyilikle emretmeye,  kötülükten men’etmeye, nimet, medh ve senaya delâlet eder.

* CENNETİN HAZNEDARI: Bir kimsenin rüyada cennetin haznedarını görmesi,  devamlı sevince ve sürura delâlet eder. Bazı kere de rüyada cennetin haznedarını  görmek, nimete, temiz bir hayata ve yüce Allah’ın rızasına delâlet eder.

Ve yine cennette olduğunu, meleklerin kendisine selâm verdiğini ve cennetin bir  kapısından girdiklerini görmek, Allahü Teâlâ’nın o kimseyi affedeceğine, uzun ve  devamlı bir hayırla ona ihsanlarda bulunacağına alâmettir. Yine rüyada cennetin  haznedarını görmek, üzüntü ve kederin gideceğine, sürür ve ferahın avdetine ve  güzel bir geçime delâlet eder.

Yine rüyada cennet haznedarı görmek, devletin haznedarına ve hayırlı bir haber ile  gönderdiği adamına, vadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, duanın  kabul olunmasına delâlet eder.  Rüyada cennet haznedarının kendisine bir şey verdiğini, yahut cennet elbiselerinden  giydirdiğini veya güler yüzlülük gösterdiğini görmek Allah’ın o kimseden razı  olmasına, gizli ve aşikâre onun üzerine nimetlerini indirmesine delâlet eder.

* CERRAH: Rüyada hasta veya ameliyata ihtiyacı olan birinin cerrah görmesi ve  cerrahın huzuruna girmesi, o kişinin hastalığından afiyet bulmasına, üzüntü, keder,  gam ve sıkıntıdan kurtulmasına delâlet eder.  Yine rüyada cerrahın, cerraha ihtiyacı olmayanın yanına girmesi, o kişinin kan  almaya ihtiyacı olmasına işarettir. Bazan da cerrah, insanın sağlam olan azalarının  etini yırtan ve kanını akıtan kimseye alâmettir. Cerrahı güler yüzle görmek, sıkıntı ve  üzüntüden halâs olmağa delâlet eder.

* CESARET: Kişinin rüyada cesaret gösterdiğini ve şecaatli olduğunu görmesi, bir şeyde ısrar ve azmetmeye delâlet eder. Bazı kere de cesaret, kendisini rahatsız eden şeyleri def etmek ve düşmanla karşılaşmaktan dolayı o kimsenin Allah’a ve insanlara yaklaşmasına alâmettir.

* CEPHANE: Bir kimsenin rüyada cephane görmesi, geçimsizliğe delâlet eder. Cephaneciyi görmek ise, halkın iaşesini temin eden bir adam ile tâbir olunur. Rüyada evinin kapısı önüne cephane yığıldığını görmek, rüya sahibinden komşuların razı olmadığına delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada cephane kutusu görmesi, itibarının ve malının artacağına işarettir.

* CEPHE: İnsanın kendisini bir cephede düşmanla savaşır görmesi, gizli düşmanlarının olduğuna ve bu sebeple üzüntü ve kedere uğrayacağına alâmettir.

*CENK ALETİ: Rüyada cenk aleti görmek, izzet, şan” ve büyüklüğe delâlet eder. Çünkü cenk âleti düşmanı kırmaya, zaferler elde etmeye yarar.

* CESET: Bir kimsenin rüyada herhangi bir ceset görmesi, korku, keder ve üzüntü ile beraber bir ölüm haberi almaya delâlet eder.

* CETVEL: Rüyada cetvel görmek, sıdk ve doğruluğa alâmettir. Yine rüyada cetvelle bir şeyi ölçtüğünü görmek, hayatta başarılı olmaya ve gönüldeki muradın gerçekleşmesine delâlet eder.

* CEVHERCİ: Kişinin rüyada cevher satan kimseyi görmesi, ibadet eden bir insana işarettir. Yine rüyada cevherciyi görmek, mücevherat alıp satan, çetin işlerde kendisine uyulan âlime, dindar ve ilim sahibi bir zâta, hizmetçilere ve çok mala alâmettir.

* CEVİZ: Bir kimsenin rüyada ceviz görmesi, hazine edilmiş mal ile tâbir olunur. Yine ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun bir sefere delâlet eder.

Cevizi gören kadın ise, çok uzun ömürlü olmaya işarettir. Rüyada cevizlerin birbirine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddet ile tâbir olunur. Kırılmış ceviz görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edilen mala delâlet eder. Rüyada Hind cevizi görmek, kâhin ve falcıların sözü ile tâbir olunur.

Hind cevizinden yediğini görmek, insanlar nezdinden sözünün doğrulanmadığına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından gelecek mala delâlet eder. Rüyada ceviz ağacının yapraklarının düştüğünü veya onları topladığını görmek, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ele girecek nimete delâlet eder.

Bazıları da demiştir ki: “Rüyada görülen ceviz ağacı, uğursuz çetin ve artan mala sahip olan bir adama delâlet eder.

” Neblusî (rh.a) demiştir ki: “

– Rüyada ağaçtan düşüp iki eli veya ayağının kırıldığını gören helak olmaya yaklaşır, bir belâya girer, fakat sonra bundan halâs olur. Ceviz ağacını kökünden çıkardığını gören, arap olmayan bir insanı öldürür.” Rüyadada bir bahçede ceviz toplayıp biriktirdiğini görmek, bir kadın tarafından gelecek mala işarettir.

Eğer rüya esnasında gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Rüyada cevizin kabuğunu yediğini görmek, cimri bir adamı gıybet etmeye işarettir.

* CEVİZ KABUĞU: Bir kimsenin rüyada kabuk görmesi, elbiseye delâlet eder. Çünkü meyvenin kabuğu onu örten elbise gibidir. Bazı kere de kabuk görmek, hâmile bir hatunun çocuğunu düşürmesine delâlet eder.

* CEYHUN NEHRİ: Rüyada Ceyhun veya bir başka nehirde yıkandığını görmek, yüce ve Kerim olan Allah tarafından lütfedilecek büyük bir mülke ve nimete delâlet eder.

Üzüntü ve kederin gitmesi, borcun ödenmesine de işarettir. Rüyayı gören âlim biri ise, ilmi artar, köle ise azad edilir, hasta ise şifa bulur, zindanda ise zindandan kurtulur. Hasılı ırmakta yıkanmak iyi bir haberdir.

* CEYLAN: Bir kimsenin rüyada ceylân tuttuğunu görmesi, güzel bir hizmetçi ile tâbir olunur. Rüyada ceylanın etinden yediğini görmek, güzel bir kadın tarafından gelecek nimete delâlet eder.

Ebu Said’ül-Vaaz demiştir ki: Rüyada ceylan görmek, güzel bir hizmetçi ile tâbir olunur. Rüyada ceylan avında olduğunu gören bir kadın ile evlenir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada ceylan görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Zevce, b) Hizmetçi,

c) Evlât,

d) Kadın sebebiyle gelecek menfaat.

Kirmanı de demiştir ki: Rüyada bir ceylan kestiğini gören kimse bir kız ile izdivaç eder. Ceylanı yüzdüğünü görenin zina etmesinden korkulur. Rüyada bir ceylan yavrusu tuttuğunu görmek, güzel bir evlada delâlet eder.

* CEZAEVİ: Bir kimsenin rüyada tutuklanarak zindana girdiğini görmesi, iş sahasında başarılı olmaya, şan ve şerefe delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, yalnızlığa, fakirlikten sonra zenginliğe ve iyi akıbete işarettir.

* CEZVE: Rüyada kahve pişirilen cezve görmek, hiç beklenmedik bir habere delâlet eder. Kahveyi fincana koyup misafirine ikram ettiğini görmek, yeni bir dost kazanmaya işarettir.

* CIMBIZ: Kişinin rüyada cımbız görmesi, rakiplere karşı üstün gelmeye ve işlerde muvaffak olmaya alâmettir.

* CIVA: Rüyada cıva görmek, noksan bir şeye delâlet eder. Bir adam rüyada cıvaya mâlik olduğunu görse, bu rüya, o kişinin sözünden döneceğine delâlet eder.

Çünkü cıva elde avuçta durmaz ve onun muhafazası zordur. Yine cıvayı barometrede yükselir halde görmek, ticarette başarı; alçalırken görmek de, başarısızlığa delâlet eder. * CIVATA: Bir kimsenin rüyada bir yere cıvata taktığını görmesi, aile bağlarının kuvvetliliğine ve evlâtların çokluğuna delâlet eder. Bekâr birinin cıvata görmesi, evlenmeye işarettir.

* CIRCIR: Bir nevi yün eğirmeye yarayan ve çıkrık da denilen bu âleti rüyada görmek, hayırlı mala, maksada nail olmaya, bekarlar için evlenmeye, fakir için de zenginliğe delâlet eder.

* CİĞERCİ: Bir kimsenin rüyada ciğerciyi görmesi, korkudan emin olmaya, muhafazakârlığa, iffet ve namusa, sıhhata, sükût etmeye ve düşman üzerine galip gelmeye alâmettir. Bazı kere de ciğerciyi görmek, halkı sefere teşvik eden bir kimseye işarettir.

* CİBİNLİK: Rüyada cibinlik görmek, evlenmeye işaret olduğu gibi üzüntü ve kedere de delâlet eder. Çünkü cibinlik altında olanı sıkıntıya sokar.

* CİHAD: Rüyada düşman ile cihad ettiğini görmek, çoluk çocuğunun rızkını temin hususunda gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye, şan ve şerefe delâlet eder.

Bazı kere de cihad rüyası, rızkın genişliği ile tâbir olunur. Yine kişinin rüyada cihad etmeye gittiğini görmesi, fazilet ve zenginliğe , âhirette yüksek derecelere nâiliyete delâlet eder,….

Rüyada birçok cengâverin cihad için yola çıktığını görmek, o kimselerin kurtuluşa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: “- Rüyada harp etmek, çoluk çocuğunun rızkını temin hususunda gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye alâmettir.”

Rüyada kılıcını sağa sola sallayarak tek başına düşmanla dövüştüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye, nusret ve zafere delâlet eder. Yine rüyada Allah yolunda öldürüldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya delâlet eder.

Çünkü Hak yolunda öldürülenler aslında ölü değildir. Onlar Rableri indinde nice nimete nail olurlar ve cennet onlarındır. Rüyada harpte bulunduğunu, düşman üzerine hamle ettiğini, kâfirleri kırdığını görmek, nice nimete ve menfaate delâlet eder.

Bir kimsenin deniz üstünde cihad ettiğini görmesi, fakirliğe, korkuya ve zayıflığa işarettir. Cephede elde silah cihad ediyor görülmek, namaz kılmak, zekât vermek ve dinde gayretli olmakla tâbir edilir.

* CİLD: Denilmiştir ki: Kişinin rüyada gördüğü cild ve derisi insanın örtüsü, ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı malıdır. Hasta bir adamın rüyada derisinin yüzüldüğünü görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Bu rüyada sağlam birinin görmesi, o kişi için fakirliğe delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bedenini sağlam ve şişman görmesi, din ve îmanının kuvvetli olmasına delâlet eder.

Rüyada koç kuyruğu gibi kuyruğunun olduğunu görmek, rızkı geniş bir çocuğu olacağına işarettir. Rüyada cesedini çamurdan veya demirden yapılmış çanak ve çömlekten olduğunu görmek, ölüm ile tâbir olunur. Zarar vermeksizin vücudunda fazlalık görmek, nimetin ziyadeleşeceğine delâlet eder.

Ölmüş birinin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o zâtın cennet nimetlerine nail olduğuna alâmettir. Derisinin kalın veya siyah olduğunu görmek ise ölünün mahrumiyet içinde olduğuna delâlet eder. Rüyada cildinin veya yüzünün kızardığını görmek, zillet ve sıkıntı ile tâbir olunur ve onun üzüntü ve kederi uzun sürer. Bazı kere de cild görmek, sabra ve işlerdeki güçlüğe metanet ve cesaret göstermeye işarettir.

Yine rüyada görülen cismin güzelliği ve semizliği, yüceliğe, şan ve şerefe, düşmanlar üzerine galip gelmeye delâlet eder. Rüyada bir âlimin derisinin yüzülüp çıkarıldığını görmek, o zâtın ilmini terk edip unutmasına işarettir. Bazı kere de derinin yüzülmesi, hamama giderken gömleğin çıkarılmasına delâlet eder. Çünkü gömlek çıkarılmadan yıkanılmaz.

Siyah bir kadının, derisinin yüzülüp çıkarıldığını görmesi, gecenin karanlığından sonra güneşin doğmasına delâlet eder. Çünkü gece de siyahlara bürünmüş bir haldedir. Tâ ki karanlığı atacak, arkasından aydınlık belirecektir.

* CİLACI: Bir kimsenin rüyada cilâcı görmesi, devlet erkanına delâlet eder. Yine rüyada bir şeye cila verdiğini görmek, izzet ve yüksek makam ile tâbir olunur. Kirmani demiştir ki: Rüyada bir şeye cila verdiğini görmek, devlet hizmetine girmeye, hayır ve menfaata delâlet eder.

* CİLVE: Rüyada bir kadının cilve ettiğinin görülmesi, ferah ve sürura işarettir. Kendisinin bir kadına karşı cilve ettiğini görmek, dünyadan elde edilecek menfaate, sa’y ü gayrete ve saadetli bir hayata delâlet eder. Rüyada cilveyi kadında ve kadının görmesi daha iyidir. Rüyada bir erkeğin cilve ettiğinin görülmesi, o kişinin şerefinin ve kıymetinin noksanlığına işarettir.

* CİMA: Nablusî demiştir ki: “Rüyada cima (cinsî münasebet) etmek büyük bir rütbeye delâlet eder. Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğu anlaşılsa, bu rüya bâtıl bir rüya olduğundan tâbir edilmez.

Çünkü bu hal ihtilâm hâlidir.” Rüyada düşmanı ile cima ettiğini görmek, düşman üzerine galip olmaya delâlet eder. Yine rüyada dostlarından birisiyle cima ettiğini görmek, onlara iyilik etmeye alâmettir. Bir kimsenin rüyada bir kuşla cima ettiğini görmesi, düşmana galip gelmeye işarettir. Rüyada hayvanla cima ettiğini görmek, arzusunun üstünde bir hayra nail olacağının alâmetidir.

Çıplak bir kadınla cima ettiğini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Yırtıcı bir hayvanla cima ettiğini görmek, yine düşman üzerine galip olmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada dişi bir arslanla cima ettiğini görmesi, fevkalâde güzel bir rüyadır.

Büyük sıkıntılardan kurtularak zafere ulaşır. Halk arasında şanı artar. Rüyada küçük bir kızla cima ettiğini görmek, bakire bir hizmetçi ile tâbir olunur.

Rüyada cennet kadınlarından birisiyle cima ettiğini görmek, o kadının güzelliği nisbetinde dini emirlere nâiliyete işarettir. Yine rüyada cennet hurilerinden biriyle cima ettiğini görmek, sevinç, ferahlık ve saadete delâlet eder ve o kişi dini bahislerden hayırlı bir şey duyar ve bununla da sevinir.

* CİMRİLİK: Cimrilik, insanlar için kınanan ve makbul olmayan bir huydur. Bu sebeple rüyada cimrilik ettiğini görmek, devası olmayan bir hastalık ile tâbir olunur. Bazı kere de cimrilik, nifakçı ve sahibini cehenneme yaklaştıracak amele alâmettir.

Hattâ hadis-i şerifde “Cimrilik cehennemde bir ağaçtır, kim ona tutunursa cehenneme gider.” buyurulmuştur. Yine rüyada cimrilik, çoluk çocuğunun nafakasını kısıp daraltan, mal ve evlatlarının telef olmasına sebebiyet veren bir adama delâlet eder.

Kim elinin ve gönlünün nimetlerle dolmasını istiyorsa, hayır yapsın ve cömert olsun. Cömertler methe sezadır. Rüyada kötü bir hal görerek mal infak etmek, ecelin yaklaşmasına delâlet eder. * CİN: Rüyada cin görmek hilekâr bir kimse ile tâbir olunur.

Bir kimse rüyada cinlerden birine Kur’ân-ı Kerim öğrettiğini ve cinlerden birinin kendisinden Kur’ân-ı Kerim dinlediğini görse, bu rüya, o kişi için reislik veya başkanlık gibi yüksek makamlara delâlet eder. Bir devlet reisinin rüyada bir cini tutup zincire vurduğunu görmesi, o hükümdar için bir beldeyi fethedeceğine ve küffârı kılıçtan geçireceğine delâlet eder.

Rüyada cinlerin meliklerini görmek, valilere, şeyhlere, âlimlere ve talebelerin hocalarına alâmettir. Rüyada kendisini cin olarak görmek, hile ile tâbir olunur. Cinin kapısının yakınında olduğunu görmek, zarara işarettir. Veya ona isabet edecek darlık ve zillete delâlet eder. Rüyada evine cinlerin girdiğini ve bir şeyler yaptığını görmek, eve hırsız gireceğine ve zarar vereceğine işarettir.

Rüyada cin görmek, bazı kere de kara ve deniz yolculuğuna delâlet eder. Yine rüyada cinleri görmek, hokkabaz ve sihirbazlara işarettir. Rüyada cinlerin babası olan Cân’ı yere yatırdığını görmek, cinler ve onların delâlet ettiği kimsenin şerrinden emin olmaya delâlet eder.

Rüyada kendisini cinlerin yere düşürdüğünü görmek, cinlerden gelecek zarar ile tâbir olunur ve cinler ona bir zarar eriştirir.

Rüyada cinlerin Melikleri ile dost olduğunu görmek, cinlerin delâlet ettiği kimse ile tanışmaya alâmettir. Bu rüya bazı kere de tevbe ve istiğfar ederek Hakka dönmeye delâlet eder.

Rüyada cini yerlerde ve yollarda görmek, yol kesiciye; hayvan tersi ve gübresi dökülen yerde görmek, bekçiye; kuyu ve hamamda görmek, zina eden erkek ve kadınları kandıran adamlara delâlet eder. Hasılı rüyada cin görmekte pek hayır yoktur.

* CİN ÇARPMASI: Bir kimsenin rüyada kendisini cin çarptığını aklı başından giderek yere yıkıldığını görmesi, faiz ve haram yemesine veya sihir yapmasına yahut elinden malı giderek üzülüp ve kederlenmesine delâlet eder.

* CİNAYET: Bir kişinin rüyada cinayet işlediğini görmesi, fena ve mahzurlu bir iş ile tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, maksadına ve arzusuna nail olmaya delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada cinayet görmesi, haram ile tâbir olunur.

Rüyada birini öldürdüğünü görmek, uzun ömre işarettir. Yine rüyada bir cinayete şahid olmak, dikkatli ve iyilik sever olmakla tâbir edilir. Cinayet işleyen birinin korkup kaçtığını görmek, haram mala delâlet eder.

* CİNNET: Bir kimsenin rüyada cinnet geçirmiş olduğunu veya cinnet geçiren birini görmesi, dostlar tarafından üzüntüye uğratılacağına delâlet eder.

* CİRİT: Bilindiği gibi cirit ot üzerinde oynanan bir harp oyunudur. Bu sebeple rüyada cirit oynadığını görmek, iş hayatında büyük bir mücadeleye delâlet eder. Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada cirit görmesi, uzun boylu ve ahmak bir çocuğa delâlet eder…

* CİNSİ TEMAS: Nablusî demiştir ki: “Rüyada cinsî münasebette bulunmak, yolculuk, harp, hükümdarın makamına gitmek, sefere çıkmak ve savaşmak için hayvana binmek gibi insanın din ve dünyaca arzu ettiği şeyden muradına kavuşmasına delâlet eder. Çünkü cinsi münasebette lezzet, menfaat, oyun ve müdahale gibi durumlar mevcuttur.”

Rüyada hizmetçisi ile cinsi münasebette bulunduğunu görmek, rüya sahibinin mâlik olduğu şeyle rahatlığa kavuşmasına, mal ve evladının çok olmasına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada mesture bir kadınla cinsî münasebette bulunduğunu görmesi, hayra delâlet eder.

Eğer o kadın çirkin, elbisesi de eski, yırtık pırtık ise, bu rüya iyi değildtir. Rüyada tenasül uzvunun deliğiyle oynadığını görmek, hizmetçisi ile cinsî münasebette bulunmaya delâlet eder. Eğer rüya sahibinin hizmetçisi yoksa, bu rüya, o zata gelecek zarar ve ziyana işarettir.

Evli bir kadının rüyada başka bir kadınla münasebette bulunduğunu görmesi, kocasından ayrılacağına delâlet eder. Yine fakir bir adamın, oğulluğu ile cinsî münasebette bulunduğunu görmesi, o çocuğu ilim öğrenmek için hocaya göndermesine alâmettir. Eğer rüyayı gören zengin biriyse, çocuk için bir takım şeyler bağışlamasına delâlet eder.

* CIVA: Rüyada civa görmek, sözden dönmeye ve ahdini tutmamaya delâlet eder. Civa yemek ise, bir kadının oyununa mâruz kalmaya alâmettir. Rüyada civa sattığını gören kimse, kadınların hilesinden emin olur. Civa ile eli ayağı kirlendiğini görmek, kadınların etkisine delâlet eder.

* CİVCİV: Bir kimsenin rüyada civciv görmesi, sevinç ve sürura delâlet eder. Civcivlere yem verdiğini görmek de aile içinde sevinilecek bir durumun meydana gelmesine işarettir. Civcivleri alıp avucunda sevdiğini gören kişinin bir çocuğu olur.

* COKEY: Kişinin rüyada cokey görmesi yolculuk alâmetidir. Çünkü atlar binmek içindir. Rüyada bir cokeyin kendisini ata bindirdiğini görmek, uzun bir sefer ile tâbir olunur.

Yine rüyada, bir cokeyin attan düştüğünü görmek, uzun bir yoldan gelecek adama delâlet eder. Tüccar bir adamın, kendisini bir at üzerinde yarışır halde görmesi, çok kazanca ve işlerin selâmetine delâlet eder.

* CÖMERTLİK: Cömertlik methedilen bir huydur ve cömertler herkes tarafından sevilir. “Cömertlik cennette bir ağaçtır, dalı dünyadadır, kim ona tutunursa cennete gider.” diye buyurulmuştur. Bu sebeple cömertlik görmek, hayır ve bereketin tâ ken disidir.

Bir adamın rüyada kendisinin cömertlik ettiğini görmesi, iyilik ve hayır sahibi bir zâta ve koşan ata delâlet eder. Hakikatta cimri olan bir kişinin, rüyada cömertlik etmesi, güzel ahlâka, sapıklıktan sonra hidâyete ve dinde gayrete işarettir.

* CUMA: Cuma, müminlerin bayramı, günlerin efendisidir. Rüyada Cuma gününü görmek, pek güzel ve iyidir. Cenâb-ı Hak o kişinin dağınık işlerini toplar, halini çetinlikten kolaylığa çevirir.

 

Rüyada cuma namazı kıldığını görmek, izzet ve kerametle tabir olunur. Cuma namazını kıldığını gören kimsenin bütün arzu ve istekleri yerine gelir ve Allahu Teâlâ onu ummadığı yerden rızıklandırır.

Rüyada cuma namazını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya neşe ve sevince erişmeye, bayram ve mevsimleri müşahedeye ve hac etmeye delâlet eder.

Rüyada cuma gününde olduğunu ve cuma namazını kıldığını görmek, yakında gamdan kurtulacağına, sevdiği dostları ile bir araya geleceğine ve ihtiyaçlarının teminine delâlet eder. Rüyada cuma kılanların ettikleri duayı duyup ezberleyenin şan ve izzeti artar ve keramete nail olur.

* CÜBBE: Rüyada, üzerinde cübbe olduğunu görmek, evleneceği bir kadına delâlet eder. Eğer cübbe boyanmış ve renkli olursa, kadın doğuran ve seven bir kadındır. Rüyada görülen cübbe yüzünün pamuktan olması, dinin güzelliği ile tâbir edilir. Rüyada cübbe görmek, uzun ömre de delâlet eder.

Çünkü cübbeler uzun seneler giyilir. Ve yine cübbe görmek, zenginliğe delâlet eder. Çünkü cübbe insanı soğuktan korur, soğuk ise fakirlik alâmetidir.

Rüyada yaz mevsiminde cübbe giydiğini görmek, borç, hastalık ve bazı şeylerden kederlenmeye işarettir. Yine cübbe görmek, şeref ve itibara; cübbe almak ve giymek ise, yüksek mevkiler kazanmaya; eldeki cübbeyi satmak, mevkinin elden gitmesine delâlet eder.

* CÜCE: Rüyada cüce görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, kısırlık ile tâbir edilir. Yine rüyada cüce görmek, yakınlar tarafından yardıma mazhar olmaya delâlet eder. Rüyada bir cüce ile arkadaşlık ettiğini görmek, kısa bir yolculuğa işarettir.

* CÜRET: Bir kişinin rüyada cür’et göstermesi, hayra ve şerre koşmaya delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de himmette kusur ile tâbir olunur.

* CÜZ: Rüyada elinde Kur’ân-ı Kerîm cüzü olduğu halde Kur’ân okuduğunu görmek, gönül huzuruna kavuşmağa, güzel ve hayırlı ameller işlemeye, kalbdeki iman nuruna delâlet eder.

* CÜZDAN: Bir insanın rüyada cüzdan görmesi, sırra delâlet eder. Boş bir cüzdan görmek, hayâl ve arzuların gerçekleş meyeceğine işarettir. Yine rüyada görülen cüzdan, hayra, cüzdanı dolu görmek, mühiş işlerde başarı kazanmaya delâlet eder. Cüzdanın içinde altın olduğunu görmek de emanete ve sırra işarettir.

* CÜZZAM: Rüyada cüzzam hastalığı veya hastası görmek, hayra ve iyiye alâmet değildir. Bu hususta Nablusî demiştir ki: “- Bir kimse cüzzam hastalığına yakalandığını görse, Allahü Teâlâ’ya karşı ettiği cür’etten ve O’na kötü bir iş isnad ettiğinden dolayı Yüce Allah’ın ondan uzak olması ve amellerinin sevabının bâtıl olmasına işarettir.” Rüyada cüzzam illetinin bedeninde çoğaldığını görmek, devamı olan çok mal ile tâbir edilir.

Denilmiştir ki, cüzzam, miras malından elbiseye delâlet eder. Bu hastalık bazı kere de zenginliğe işarettir. Namazda olduğu halde cüzzam illetine yakalanmış olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerimi unutmaya delâlet eder. Her şeyin en iyisini Allahü Teâlâ bilir. Ona hamd olsun. *** 

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski