Rabbena Atina, Rabbenağfirli Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Atina, Rabbenağfirli Okunuşu ve Anlamı
RABBENA ATİNA ARAPÇA OKUNUŞU

Rabbena Atina, Rabbenağfirli Okunuşu ve Anlamı

RABBENA ATİNA OKUNUŞU

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten
ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

RABBENA ATİNA ANLAMI

Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver.
Bizi ateş azabından koru.
Ey Rabb'im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

RABBENAĞFİRLİ ARAPÇA OKUNUŞU

Rabbena Atina, Rabbenağfirli Okunuşu ve Anlamı

RABBENAĞFİRLİ OKUNUŞU

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme
yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

RABBENAĞFİRLİ ANLAMI

Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla.
Ey Rabb'im merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Rabbena duaları anlamlarına baktığımızda ne kadar güzel bir dua olduğunu görebiliyoruz, onun için bu duayı ezberleyerek gerek namazlarda gerekse başka zamanlarda devamlı okumalıyız.

Yorum Yaz

Yorumların yayınlanması için yönetici tarafından incelenmesi gerekir *