Rabbena Duaları Okunuşu ve Anlamı

RABBENA DUALARI ARAPÇA OKUNUŞU

Rabbena Duaları Okunuşu ve Anlamı

RABBENA ATİNA OKUNUŞU

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

RABBENA ATİNA ANLAMI

Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

RABBENAĞFİRLİ OKUNUŞU

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

RABBENAĞFİRLİ ANLAMI

Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb'im merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال