Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

KUNUT DUALARI 1 OKUNUŞU

Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

KUNUT DUASI 1 OKUNUŞU

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

KUNUT DUASI 1 ANLAMI

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz.
Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz.
Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT DUALARI 2 ARAPÇA OKUNUŞU

Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

KUNUT DUALARI 2 OKUNUŞU

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

KUNUT DUALARI 2 ANLAMI

Allah'ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال