İslam Dininin Gayesi Nedir? İslam'ın Amacı Nedir?

İslam Dininin Gayesi Nedir? İslam'ın Amacı Nedir?

İslâmın getirdiği hükümler, insanların mutluluğunu amaçlamaktadır. Bu hükümlere uygun hareket edenler hem dünya, hem de ahiret mutluluğunu kazanacaktır.

İslâm Dini’nin Hükümleri Üç Kısımdır:

  1. İmân: İnsan, iman esaslarına inanmakla manevî gıdasını almış, kalbini yanlış inançlardan temizleyerek doğru inançla süslemiş ve gerçek değerini kazanmış olur.
  2. Amel: Amel, insanların yaptığı işlerdir. Amel ile ilgili hükümler ikiye ayrılır:
    a) Allah’a karşı ibadet görevleri.
    b) İnsanların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen hükümler.
  3. Ahlâk: İnsanlara karşı düşünce ve davranışlarımızı düzenleyen hükümler.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال