Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

ETTEHİYYATÜ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

ETTEHİYYATÜ DUASI OKUNUŞU

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATÜ DUASI ANLAMI

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.
Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال