Duha Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan üçüncü, iniş sırasına göre on birinci sûredir. Fecr sûresinden sonra, İnşirâh sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Rivayete göre Fecr sûresinin inişinden sonra öncekine nisbetle daha kısa bir süre vahiy kesilmiş, müşrikler bu olayı kullanarak Hz. Peygamber’e, “Herhalde rabbin sana darıldı ve seni terketti” demişlerdi. Bu sözlerden dolayı Hz. Peygamber’in duyduğu üzüntü üzerine bu sûre inmiştir (Taberî, XXX, 148).

Bizim iniş sıralamasında esas aldığımız bu rivayet dışında, Duhâ sûresinin iniş tarihine dair başka rivayetler de vardır: 1. İlk vahiyden (Alâk ve Müddessir sûrelerinin ilk âyetlerinden) sonra uzunca bir süre vahiy kesilmiş, tekrar başladığında ilk olarak Duhâ sûresi gelmiştir. 2. Necm sûresinde geçen “Cebrâil”i bütün azametiyle görme ve ona iyice yaklaşma” sonucu Hz. Peygamber’de oluşan heyecan ve sarsıntı yatışsın diye bir süre vahiy kesilmiş, sonra Duhâ sûresi gelmiştir (İbn Kesîr, VIII, 287-288, 445-446; Şevkânî, V, 378). Vahyin mâkul sebeplerle kesilip araya fâsılaların girmesi her seferinde muhaliflerin dedikodu yapmalarına vesile olmuş, Allah da resulünü teselli etmiştir.

Konusu

Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber’e, yüce Allah’ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.

DUHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Duha Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

DUHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmanirrahim.
1-3. Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
4. Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ.
5. Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
6. E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
7. Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
8. Ve vecedeke âilen fe agnâ.
9. Fe emmâl yetîme fe lâ takher.
10. Ve emmâs sâile fe lâ tenher.
11. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.

DUHA SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Alla’ın adıyla,
1-3. Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
4. Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5. ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
6. O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
7. Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
8. Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9. Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
10. El açıp isteyeni de azarlama!
11. Ve fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!
Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski