Duanın Önemi Hakkında Hadis-i Şerifler

Duanın Önemi Hakkında Hadis-i Şerifler

Duanın Önemi Hakkında Hadis-i Şerifler şöyledir:
 
Numan İbnü Beşir (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
 
“Dua etmek (Allahu Teala‘ya) ibadetin ta kendisidir.” buyurdu. (Ebu Davud, Kitabü’s-salat: 358, No: 1479, 1/466; Tirmizi, Tefsiru’l- Kur’an: 41, no: 3247, 5/374)


Ebu Zerr (Radıyallahu Anh)‘dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Rabbi -Azze ve Celle-nin şöyle buyurduğunu nakletti:
 
“Ey Ademoğlu! Şüphesiz sen Bana dua ettiğin ve benden ümitli olduğun müddetçe, sende olan (bütün günahlara rağmen şahsın)ı mağfiret ederim.
 
Ey Ademoğlu! Muhakkak ki sen Bana yeryüzü dolusu günahlarla gelsen de; Bana hiçbir şeyi ortak koşmadıktan sonra, Ben de seni yeryüzünün dolusu mağfiret ile karşılarım.” (Tirmizi, De’avat: 99, no: 3540, 5/548; Darimi Rikak: 72, no: 2788, 2/414)


Ebu Zerr el-Ğıfari (Radıyallahu Anh)‘dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
 
“Allah-u Azze ve Celle buyurdu ki:
 
‘Ey kullarım! Hepiniz açsınız; ancak Benim yedirdiklerim müstesna. O halde sizi yedirmemi isteyin ki, yedireyim.
 
Ey kullarım! Benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. O halde sizi giydirmemi isteyin ki, giydireyim.
 
Ey benim kullarım! Sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, cinleriniz ve insanlarınız, yüksek bir yerde toplansalar da, Benden (ayrı ayrı şeyler) isteseler, Ben de onlardan her birine isteğini versem, bu: Benim yanımdaki (hazine)lerden ancak denize daldırılan bir iğnenin (sudan) eksilttiği kadar eksiltebilir.” (Müslim, Birr: 15, No: 2577, 4/1994)


Enes (Radıyallahu Anh)‘dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
 
“Allah-u Teala şöyle buyuruyor:
 
‘Ben, kulumun bana karşı olan zannının yanındayım. (Beni nasıl zannederse, öyle bulur) ve o Bana dua ettiğinde, Ben onunla beraberim.” buyuruyor. (Müslim, Zikir: 19, no: 2675, 4/2067; Tirmizi, Zühd: 51, no: 2388)


Aişe (Radıyallahu Anha)‘dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Şüphesiz Allah Azze ve Celle (Kendisinden bir şey istenirken) ısrarla dua edenleri sever.” buyurdu. (Taberani, Kitabu’d-Dua: 2/795)Resâil-i Ahmediyye 1, Dualarım, Ahmet Mahmut Ünlü
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال