Nasr Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Nasr Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.
2. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
3. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.
NASR SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
2. Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman,
3. Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden sonra nâzil olduğu ve tam sûre olarak Kur’an’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir (Elmalılı, IX, 6234). Sûrenin Vedâ haccı esnasında Mina’da indiği rivayet edilir (bk. Şevkânî, V, 602).

Konusu

         Sûrede Allah’ın Hz. Peygamber’e nasip ettiği zafer, fetih ve fetih sonrası insanların grup grup İslâm’a girmelerinden bahsedilmektedir.