Kureyş Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede Kureyş’e Câhiliye döneminde verilen ticarî imtiyazlardan, emniyet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere şükür ve Allah’a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir.

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kureyş Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Li îlâfi kurayş.
2. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.
3. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.
4. Ellezî et’amehum min cû’ın ve âmenehum min havf.

KUREYŞ SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Kureyş’in emniyetini sağladığı,
2. Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar,
3. Bu evin (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.
4. Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski