Kureyş Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Kureyş Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

KUREYŞ SURESİ  ARAPÇA OKUNUŞU


KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Li îlâfi kurayş.
2. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.
3. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.
4. Ellezî et’amehum min cû’ın ve âmenehum min havf.
KUREYŞ SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Kureyş’in emniyetini sağladığı,
2. Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar,
3. Bu evin (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.
4. Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede Kureyş’e Câhiliye döneminde verilen ticarî imtiyazlardan, emniyet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere şükür ve Allah’a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir.