Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
2. Lâ a’budu mâ ta’budûn.
3. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
4. Velâ ene âbidun mâ abettum.
5. Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
6. Lekum dînukum veliye dîn.
KAFİRUN SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: Ey kâfirler.
2. Ben sizin taptıklarınıza tapmam.
3. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
4. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
5. Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz.
6. Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 597). Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!” demiş; bu defa Kureyşliler, “Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim” demişler. Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir (Taberî, XXX, 213-214; Kurtubî, XX, 225).

Konusu

         Sûrede Hz. Peygamber’in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.

Fazileti

         Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber’in, “Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).