İnşirah Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

İnşirah Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri
İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillâhirrahmanirrahim.
1. Elem neşrah leke sadrek.
2-3. Ve vada’nâ ’anke vizrek. Elleziy enkada zahrek.
4. Ve refa’nâ leke zikrek.
5-6. Feinne me’al’usri yüsrâ. İnne me’al’usri yüsrâ.
7-8. Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.
İNŞİRAH SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2-3. Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?
4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
5-6. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
7-8. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.