Asr Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Asr Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

ASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Asr Suresi Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

ASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Vel'asr.
2- İnnel'insâne lefî husr.
3- İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr.

ASR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Asr´a yemin olsun ki,
2- insan gerçekten ziyan içindedir.
3- Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 579).

Konusu

         Sûrede insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir.

Fazileti

         Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir (Beyhak^, Şu‘abü’l-îmân, Nuruosmaniye Ktp., nr. 1125, III, vr. 174b).
Daha yeni Daha eski