Vitir Namazı ile İlgili Hadis-i Şerifler

Vitir Namazı ile İlgili Hadis-i Şerifler

Hz. Ali radıyallahu anh şöyle dedi:

Vitir namazı, farz namazlar gibi kesin şekilde emredilmiş bir namaz değildir. Fakat Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onu devamlı surette kılmış ve şöyle buyurmuştur:

“Allah tekdir; tek olanı sever. Ey Kur’an ehli! Siz de vitir namazını kılınız!”

| Ebû Dâvûd, Vitir 1; Tirmizî, Vitir 2. Ayrıca bk. Nesâî, Kıyâmü’l–leyl 27; İbni Mâce, İkâmet 114


Aişeradıyallahu anhâ şöyle dedi:

Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem gecenin her vaktinde vitir namazı kıldı. Bazen gecenin ilk saatlerinde, bazen gece yarısı, bazen da gecenin sonuna doğru kıldı. Sonraları vitir namazını hep seher vaktinde kıldı.

| Buhârî, Vitir 2; Müslim, Müsâfirîn 136. Ayrıca bk. Tirmizî, Vitir 4; İbni Mâce, İkâmet 121.


İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Gece kıldığınız namazınızın sonuncusunu vitir yapınız.”

| Buhârî, Salât 84, Vitir 4; Müslim, Müsâfirîn 151.


Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sabah namazı vakti girmeden vitri kılınız.”

| Müslim, Müsâfirîn 160, 161. Ayrıca bk. Tirmizî, Vitir 12; Nesâî, Kıyâmü’l–leyl 31; İbni Mâce, İkâmet 122.


Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Âişe önünde uzanıp yatmış olduğu halde gece namazını kılardı. Son olarak vitri kılacağı zaman Âişe’yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.

| Müslim, Müsâfirîn 135. Ayrıca bk. Buhârî, Salât 103, Vitir 3; Müslim, Salât 267–269; Ebû Dâvûd, Salât 111; Nesâî, Kıble 10.


Müslim’in bir başka rivayeti ise şöyledir:

Geriye sadece vitir kalınca şöyle derdi:

“Aişe kalk! Vitir namazını kıl!”

| Müsâfirîn 134.


İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sabah vakti girmeden çabucak vitir kılmaya bakın!”

| Ebû Dâvûd, Vitir 8; Tirmizî, Vitir 12. Ayrıca bk. Müslim, Müsâfirîn 149.


Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Gecenin sonuna doğru namaza kalkamayacağından endişe eden kimse, vitir namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda kalkacağına güvenen kimse de, vitir namazını gecenin sonunda kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namazda melekler de bulunduğundan vitri bu saatte kılmak daha sevaptır.”

| Müslim, Müsâfirîn 162, 163. Ayrıca bk. Tirmizî, Vitir 3; İbni Mâce, İkâmet 121.


“Vitir her müslümanın üzerinde Allah’ın bir hakkıdır. Onu beş rekat kılmak isteyen beş kılsın üç rekat kılmak isteyen üç kılsın. Bir rekat kılmak isteyen de öylece kılsın.”

| Ebu Davut, Vitir 3.


Hz. Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: ”Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Vitr namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değil dir.” Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti.”

| Ebu Dâvud, Salât 337, (1419).


İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) antatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Gece namazınızın sonu tek olsun. ”

| Buharî, Vitr 4; Müslim, Müsafirîn l49, (751); Ebu Dâvud, Salât 343, (1438); Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl 30, (3, 230, 231).


Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) onüç rek’at kılarak vitir yapardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca yedi rek’atte vitir yaptı.”

| Tirmizî, Salât 336, (458); Nesâî, Kıyamu’l-Leyl 30, 40, 45, (3, 237, 243).


Buharî’nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Gece namazı ikişer ikişerdir. Gece namazından ayrılacağın zaman, tek rek’at daha kıl, bu sana kıldığın namazların tek olmasını sağlar.”

| Buhari, Vitr 1, Salât 24, Teheccüt 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salâtu’l-Leyl 13, (1, 123); Tirmizî, Salât 323, (437); Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl 26, (3, 227, 228); 35, (3, 233).


Hârice İbnu Huzafe (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: ” Allah size (öyle) bir namazla imdâd etti ki, O sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır. İşte bu namaz vitirdir. Allah onu, sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu.”

| Ebu Dâvud, Salât 336, (1418); Tirmizî, Salât 332; (452).


Ebu,Katâde (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh)’e:

“Vitri ne zaman kılıyorsun?” diye sordu. Hz. Ebu Bekr:

“Gecenin başında kılıyorum!” dedi. Aynı şekilde:

” Vitri ne zaman kılıyorsun?” diye Hz. Ömer’e de soruldu:

“Gecenin sonunda kılıyorum!” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam, Hz. Ebu Bekr’e:

“Sen ihtiyatla amel ediyorsun!” dedi. Hz. Ömer’e de:

“Sen de kuvet(li olan, takvaya uygun olan) ile amel ediyorsun!” buyurdu.”

| Muvatta, Salâtu’l-Leyl 16, (1,124); Ebu Dâvud, Salât 342, (1434).


Ebu Sâid (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladı veya uyandı hemen kılsın.”

| Ebu Dâvud, Salât 341, (1431);Tirmizî, Salât 342, (465).


Ebu Cemre anlatıyor: Ashab-ıŞecere (radıyallahu anhüm) ‘den olan Aiz İbnu Amr’a sordum:

“Vitir namazı nakzedilir mi?”

“Eğer, evvelinde vitir kıldıysan âhirinde vitir kılma” dedi. ”

| Buharî, Megazî 35.


Rezîn merhum şunu ilave eder: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: “Bir gecede iki vitir kılınmaz.”

Nâfi anlatıyor: “Ben, İbnu Ömer (radıyallahu anh)’le Mekke deydim. Hava bulutlu olduğu için sabah namazını kaçırmaktan korkuyordu. Tek rek’at kılarak vitir yaptı. Sonra bulutlar açıldı. Gördü ki daha üzerinde gece var. Bir rek’at daha kılarak (önceki tek ‘i) çiftledi, sonra iki rek ‘at (bir miktar) namaz kıldı. Sabahın geçmesinden korkunca bir rek’at daha kılarak vitir yaptı.”

| Muvatta, Salâtu’l-Leyl 19, (1, 125).


Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) vitrin ilk iki rek’atinde selam vermezdi.”

| Nesâî, Kıyamu’l-Leyl 36, (3, 235).


İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) vitrin ilk iki rek’atinde selam verirdi, öyle ki (o sırada) bazı ihtiyaçları için emirde bulunurdu.”

| Buharî, Vitr 1, Muvatta, Salâtu’l-Leyl 20, (1, 125).


Muvatta’nın bir rivayetinde‚ şöyle gelmiştir: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Akşam namazı gündüzün vitridir.”

| Muvatta, Salâtu’l- Leyl 22, (1, 125).


Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) vitrini kılarken şu duayı okurdu:

“Allah’ım gadabından rızana sığınırım. Cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana (yapılması gereken) senayı sayamam. Sen, kendini övdüğün gibisin.”

| Tirmizî, Dâ’avât 123, (3561); Ebu Dâvud, Salât 340, (1427); Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl 51, (3, 249).
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال