Uyku’dan Uyandıktan Sonraki Sünnetler

Uyku’dan Uyandıktan Sonraki Sünnetler
  • El ile yüz ve gözleri ovuşturmak.327
  • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) uyanınca oturur, eliyle yüzünden uyku izini silerdi.328
  • Uykudan uyanınca da: “Elhamdülillehillezi ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’n-nüşür” (Bizi öldükten soma dirilten Allah’a hamd olsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak olan da O’dur) demek.329
  • Uykudan kalkınca üç defa elleri yıkamak. "Sizden birisi uyandığı zaman kabın içine ellerini girdirmeden önce iki elini de üç kere yıkasın. Çünkü gece uyurken ellerinin nerede gecelediğini bilemez." 330
  • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): Sizden biri uykusundan uyandığı zaman ellerini üç defa yıkamadan su kabına daldırmasın buyurdu.331
  • Uykudan uyanınca misvak kullanmak.332
  • Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) gece uyandığı zaman ağzını misvaklardı.333
  • İstinsar: (Burnu temizlemek). Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: Sizden biri uykusundan uyandığı zaman üç sefer burnunu temizlesin. Zira şeytan onun burnunun deliklerinde geceler.334


327 Tirmizî
328 Müslim
329 Buhari, Daavât: 7,8; Müslim, Zikir: 59
330 Buhâri, vudû: 26; Müslim, Tahâre: 87
331 Muttefekun aleyh
332 Müslim, Müsâfirin: 139
333 Muttefekun aleyh
334 Muttefekun aleyh
Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski