Namaz Sonrası Tesbihat (Tesbih) Nasıl Yapılır?

Namaz Sonrası Tesbihat (Tesbih) Nasıl Yapılır?

Bir gün başta Ebu Zer (r.a.) olmak üzere Muhacirlerin fakirleri Peygamberimize (aleyhisselam) gelerek şöyle dediler: “Ya Resulullah! Varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Ancak onlar sadaka veriyor biz veremiyoruz, onlar köle azâd ediyor, biz edemiyoruz.”

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) onlara şu müjdeyi verdi: 
“Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz; meğerki sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra 33 kere “Sübhânallah”, 33 kere “Elhamdülillah”, 33 kere “Allahu ekber” derseniz, tamamı 99 eder; yüzün tamamında da ‘Lailâhe illallâh vahdehula şerîke leh, lehü’l- mülkü velehü’l- hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir’ derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa bağışlanır.”


Peki Namaz sonrası Tesbihat nasıl yapılır? 


Namazı bitirdikten sonraki ilk olarak:

Namazlardan sonra “Allâhumme entesselâmu ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm.” duası okunur.


Anlamı: “Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.”


Tesbih çekmeye başlamadan önce şöyle duâ edilir: “Alâ Rasûlinâ salâvat” denir.

Anlamı: “Salavat Peygamberimiz üzerine olsun”


Herkes içinden şu salavatı okur “Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”


Anlamı: “Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle.”


Daha sonra “Subhân Allahi vel hamdü lillâhi vela ilahe illAllahü vAllahü ekber. Vela havle vela kuvvete illâ billahil aliyyil aziym” denir.

Anlamı: “Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.”


Herkes içinden besmele çekerek Ayetel Kürsi’yi okur. Okuma bitince, “Sadakallahulazim” denir.

Anlamı: “Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.”


Tesbih çekerken:

“Zülcelali SübhânAllah” ( 33 kere “Subhanallah” denir)

Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

“Zulkemâlil Hamdulillâh” (33 kere “Elhamdulillâh” denir)

Anlamı: Hamd Allah’adır.

“Zul Kudretillahu Ekber” ( 33 kere “Allahû Ekber” denir)

Anlamı: Allah en büyüktür.


Dua etmeden önce “Allah-u Ekber, La ilahe illAllahü vahdehu la şerîke leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey’in kadir” denir.

Anlamı: “Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.”


“Allahümmehşurna fi zumretis salihin” denir.

Anlamı: “Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.”


Bundan sonra ve en son olarak herkes kendi istediği şekilde, Allahu Teala’ya dua eder.

“İmanınızı “La ilahe illallah” ile yenileyiniz.”Müslim-Mesacid 146
Müsned, 2:359; Hâkim, el-Müstedrek, 4:256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1:52
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال