Zü'l-Celali Ve'l-İkram (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Zü'l-Celâli Ve'l-İkrâm Esmasının Zikri, Anlamı, Fazileti ve Duası
Ululuk ve ikram sahibi.

Zü'l-Celâli Ve'l-İkrâm : ذو الجلال والإكرام

Cenab--ı Hak buyuruyor:

"Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak." (Rahman, 27)

"Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." (Rahman, 78)

Resulullah buyuruyor: "Yâ Ze'l-celâli ve'l-ikram'ı sıkça tekrarlayın"

Bütün azamet ve ikramlar Allah'a aittir. Bütün iyilik ve ikramlar O'ndan kaynaklanır. O'nun genelde insanlara, özelde dostlarına ikramının sınırı yoktur.

Zü'l-Celal, azametin gerçekliğini idrak eden demektir. Zü'l-İkram ise, bulutsuz bir öğle vakti güneşin görülmesi gibi, kulların kendisini müşahede edecek şekilde onlara zuhur etmesidir.

İkram, nimet verenin değer verdiği, sevgi ve saygı  gösterdiği kimselere nimet verdiğinde kullanılır. Örneğin; velilere verdiği keramet nimetlerini ifade etmek için "ekremehu" (ona ikramda bulundu) denilir. Allah, başkalarına ikram etmediği nimetleri kendilerine ikram ederek onları onurlandırmış, değer vermiş ve üstün makamlarla onları ödüllendirmiştir.Allah, kullarına bu dünyada ikramda bulunabileceği gibi onu, ahirete de erteleyebilir. Allah, nimetini hak edene de etmeyene de verir. Ancak ikramı, hak etmeyenden başkasına vermez. Ahirette nimetini hak etmeyenlere vermediği gibi.

Dünyada insanın hoşuna gidecek sayısız nimet vardır. Allah kullarının hoşnut olacağı çeşitli detaylarla dünyayı süslemiştir. Ancak elbette Allah'ın sonsuz kerem ve ihsanını asıl olarak göstereceği yer cennettir. Kuran'da tasvir edilen cennet, O'nun sonsuz ikramını gözler önüne sermektedir. Cennetin Kuran'da anlatılan en belirgin özelliklerinden biri 'nefislerin arzuladığı herşeyin' verilmiş olmasıdır.
 • Cennetin altından ırmaklar akar,
 • Yemişleri ve gölgelikleri süreklidir,
 • Ne sıcak ne soğuk, tam kararında bir gölgelik vardır.
 • Müminlere istek duyup-arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol  verilecektir.
 • Yüksek köşkler bina edilmiştir. Bu köşklerin altlarından ırmaklar akmaktadır.
 • Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerinde oturur ve etraflarını 'bakıp seyrederler.
 • Yapılan ikram da son derece ihtişamlıdır.
 • Kendileri için hizmet eden civanlar çevrelerinde gümüşten billur kaplar ve kupalar dolaştırırlar.
 • Müminlerin giyimleri de son derece göz alıcıdır.
Bir kul kendisini saygı duyulan ve önemsenen bir konuma getirmek için bu isme ihtiyaç duyar.

Zü'l-Celâli Ve'l-İkrâm Esmasının Faziletleri
 • Zü'l - Celali Ve'l - İkram ism-i şerifi dünya işlerinin kolay olması, hayır kapılarının açılması ve şer kapılarının kapanması için, "Ya Zel-Celali ve'l- İkram Celle Celalühü" diyerek 1100 kere okunur.
 • Zü'l - Celali Ve'l - İkram ism-i şerifi "Malikel mülkü zülcelali vel ikram" şeklinde hergün 333 defa okunursa dünya ona bağlanır.
 • Her gün 1100 defa (Yâ Zül Celali Vel İkram) diye okuyan kimseye Cenabı Hak çok büyük bir muhabbet verir. Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi duyar. Cenabı Hak bu kulunun her dua ve ricasını lutfu ile kabul eder. Bütün işleri kolaylaşır.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey celal, büyüklük, azamet, ikram ve iyilik sahibi Allahım! Beni yağmur gibi yağan iyilik ve ikramlarından nasiplendir, ondan istifade edenlerden eyle.

____________________________
Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı)  Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002

Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan