El-Mümit (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Mümit (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Öldüren, ölümü yaratan.

El-Mümit : المميت

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır..." (Nisa, 78)

"Her canlı, ölümü tadar..." (Enbiya, 35) 

"De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır..." ( Cuma, 8 )

Mümit, isim olarak Kur'an'da geçmez, fiil olarak geçer. Mümit, canlı varlıkları öldürendir. Allah ölüm ile sağlıklı ve güçlü olanların gücünü yok eder. O, her şeyi yaşatan ve öldüren, her şeye kadir olandır. Allah, yaşatma sıfatı ile övündüğü gibi, öldürme sıfatı ile de övünür. Bu, hayır ve şerrin, yarar ve zararın yalnız O'ndan geldiğini, mülkünde hiçbir ortağı  bulunmadığını, yalnız kendisinin, bâki ve ebedi olduğunu, kendisinin dışındaki bütün varlıkların fani olduğunu bilmemiz içindir. Her müslüman, mutlak olarak yalnız Allah'ın yaşatan ve öldüren olduğunu bilmeli ve inanmalıdır.

Varlıklar, hayatı elde etmeden önce canlı olup olmadıkları konusunda farklı görüşler mevcuttur. Kur'an'da şöyle buyurulmuştur; "Allah'a nasıl küfrediyorsunuz ki, ölü iken sizi diriltti" (Bakara, 28). Bu ayet-i kerimeye göre önceleri hayat yoktu denebilir.

Canlı olduğun halde, delalet ve bidatlarla iştigal edersen, ölü hükmündesindir.

Ebced Değeri: 490

Zikir saati Merih, günü Salı‘dır.

El-Mümit Esmasının Faziletleri
  • El-Mümit ism-i şerifi, zalimlerin ve düşmanların helakı için, "Ya Mümit Celle Celalühu" diyerek 490 kere okunur.
  • El-Mümit ism-i şerifini "Ya Mümit Celle Celalühu" diye çok zikreden kimseye manevi hal galip gelir.
  • Nefsini taat ve ibadete alıştıramıyan kişi bu niyetle bu ism-i şerifi "Ya Mümit Celle Celalühu" diyerek çok okursa, nefsi kendisine itaat eder, ibadetlere başlar.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey kullarını öldüren, canlarını alan, ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran Mümit Allahım! Din-i mübine düşmanlık edenleri acilen öldürüp helak eyle.Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال