El-Muhsi (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Muhsi (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Her şeyin sayısını, teferruatıyla bilen.

el-Muhsi : المحسي


Cenab-ı Hak buyuruyor:


"(Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır." (Cin, 28)


Muhsi, Hakk'ın her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilmesi demektir.


Kul, Cenab-ı Allah'ın muhafazasını emrettiği hususların kendisindeki mevcudiyetini korumak için bu isme ihtiyacını hisseder.


Muhsi, insanların ilimlerinin kuşattığı ve kuşatamadığı bütün olayların sayısını ve miktarını bilendir. O, canlıların alıp verdiği her nefesi, rızkı, insanların itaat ve günahlarını, yakınlığını, yağmur ve kum tanelerinin sayısını, bütün bitkileri, hayvan türlerini, ölüleri ve canlıları bilendir. Kısaca Allah, bütün varlıkların sayısını kalanları ve yok olanları bilendir. Bu sıfat Allah'ın insanlar gibi çoklukları nedeniyle varlıklarıların sayılarını idrak etmekten aciz olmadığını ispatlamaktadır. O, bütün varlıkları ve sayılarını bilendir.

Bu isimle ahlaklanmış kul, hak ve ödevler,n, gözetmekle, halini değerlendirdiği ölçütü elinden düşürmeyen kuldur; böylece nefeslerini ve vakitlerini kontrol  eder.

Ebced Değeri: 148

Zikir saati Güneş, günü Pazar‘dır. Başka bir hesaba göre Zühre ve Cuma’dır.

El-Muhsi Esmasının Faziletleri
  • El-Muhsi ism-i şerifi zihin açıklığı, iyi anlama ve güzel bir idrak için, "Ya Muhsi Celle Celalühu" diyerek 148 kere okunur.
  • El-Muhsi ism-i şerifini, Cuma gecesi "Ya Muhsi Celle Celalühu" diyerek 1000 kere okuyan Cenab-ı Hak hesap ve azaptan korur.
  • Bu ismi şerifi devamlı okuyanlar, nefsini hesaba çekme gücüne sahip olurlar. 
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey bütün eşyayı kavrayan, yarattığı her şeyin sayısını bir bir bilen Muhsi Allahım! Hatalarımızın adil bir şekilde sayıldığı o günde, adeletinle değil de rahmetinle muamele eyle.Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال